Här är Kungsbackas nya och snabbare stadsbussar

Tisdag 9 juni 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
NY På grund av spår­
arbete ersätts linje
4, 8 och 9 med buss mellan
Gamlestadstorget och
Angered centrum från i kväll
klockan 23.55 till i morgon
klockan 04.00. Buss 4 E kör
Gamlestadstorget–Hjällbo–
Hammarkullen–Storås–Ang­
ered centrum och buss 8
E kör direkt mellan Gam­
lestadstorget och Angered
centrum.
Här är Kungsbackas nya
och snabbare stadsbussar
Busstrafiken i centrala Kungsbacka läggs om vid tidtabellsskiftet 14 juni. Det blir fyra nya
busslinjer som ger snabbare
resor, vilket förhoppningsvis
ska locka fler resenärer.
På söndag får
Kungsbacka
fyra nya busslinjer som kommer att gå fram
och tillbaka
mellan olika
ändstationer
Catarina Nyberg
och passera
järnvägsstationen i samband med
att tågen kommer in.
– Vi har haft samma linjenät i
20 år så det har funnits ett stort
behov av att se över och modernisera de befintliga ringlinjerna.
Kungsbacka växer snabbt med
nya bostadsområden och därför
måste vi anpassa bussarna efter
det. Tidigare gick bussarna i en
cirkel vilket tog väldigt lång tid.
Nu blir det rakare sträckor och
kortare restider, något vi hoppas
ska locka fler resenärer, säger
Catarina Nyberg, kollektivtrafikstrateg på Kungsbacka kommun.
På vissa håll
kommer
restiden in till
Kungsbacka
station att
halveras
På vissa håll kommer restiden
in till Kungsbacka station att
halveras och det blir även tätare
turer.
Det blir också enklare för dem
som kommer med tåget att åka
vidare till sina arbetsplatser runt
om i Kungsbacka.
– Tidigare har de som kommer
från till exempel Åsa kanske valt
Sök/köp resa
Snabbköp biljett
d
I samband med tidtabellsskiftet läggs Onsalasnabben ner
på grund av för lågt resande.
Linjen startades 2009 för att
locka bilister i Onsala att i stället pendla med kollektivtrafiken men linjen har inte fått det
genomslag man hoppats på.
gen samt upprustning av befintliga hållplatser. Det är ett stort
projekt som gjorts i flera steg.
Det har också byggts tre nya
hållplatslägen vid järnvägsstationen i Kungsbacka i samband
med förlängningen av perrongen.
Något som var nödvändigt eftersom alla busslinjerna kommer in
ungefär samtidigt när tågen
kommer in. Detta underlättar
även byte mellan de fyra olika
busslinjerna.
Nya busslinjerna som
har premiär 14 juni:
• Linje 1: Hede station–Fors
• Linje 2: Hede station–Kolla
• Linje 3: Kungsbacka station–Britta
Lenas gata
• Linje 4: Hede station–Kungsbacka
station
– De senaste tre åren har vi lagt
cirka 6–8 miljoner kronor på ny
infrastruktur och nya hållplatslä-
ERICA HOLM
Kungsbacka stadsbussar
0771-41 43 00
vasttrafik.se
BUS lIneS In KUnGSBacKa
Hede station
1 2 4
Hedebrovägen
Hede station
Transportgatan
Hedal
Hallabäcksvägen
Stora Bäcksleden
Faktorvägen
Lilla
Bäcksgatan
Håkansgårdsgatan
Hede
OK
Kraftvägen
Varlaplatån
Skördevägen
Smeagatan
Kållasgårdsgatan
Bengtsgårdsgatan
Stormgatan
Signeskulle
Norra
Kungsbacka
sjukhus
Tölö kyrka
Fors
Lindälvsskolan
Sagas väg
Kolla äldreboende
Bärnstensvägen
Basunvägen
Trumpetvägen
Klarinettvägen
Forsgläntevägen
Syrengatan
Torget
Forsvägen
Inlag
Kolla
2
1
Gårdskulla
3 4
Kungsbacka
station
Varlaskolan
Sjöallén
Kungsbacka
station
Kungsmässan
Aranäsgymnasiet
Violgatan
Hugins väg
Hålabäck södra
Hantverksgatan
Kollaskolan
Utblivet resande
blev slutet för
Onsalasnabben
Din reskompis i alla väder
Ladda ner Reseplaneraren
som app eller sök din resa
på vasttrafik.se.
att ta bilen hela vägen eftersom
de känt att de inte kommer vidare
från Kungsbacka station. Nu
hoppas vi att det ska bli attraktivare för dem att åka kollektivt
hela vägen.
Eftersom kollektivtrafiken tidigare körde i en ringlinje i samma riktning så finns det bara
hållplatser på den ena sidan av
vägen. Nu blir trafiken dubbelriktad och därför har Kungsbacka kommun investerat i nya
hållplatslägen.
Blåklintsvägen
Onyxvägen
Lars Runebergs gata
Britta Lenas gata
3
Kamomillvägen
Britta Lena
Symboler/Key to Symbols
Busslinje
Busshållplats
Ändhållplats
Enkelriktad busslinje
Järnvägslinje
Bussterminal
Järnvägsstation
2
Bus line
Bus stop
Bus termin
One way bus line
Railway line
Bus terminal
Railway station
Gäller från 2014-06-14
Trafiknytt