Stöd-‐ och Utvecklingsenheten i Mölndal

Forum specialpedagogik 151026
__________________________________________________________________________________________________
Hemlärande till tillfälle 9
1. Skanna igenom skriften ”Delaktighet ett arbetssätt i skolan”, framförallt det sista kapitlet
som handlar om ”Utforskande samtal – Elevernas röster” från s. 44 och framåt.
Skriften är gratis och kan laddas ner som pdf.
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=15303
Kortlänk: http://korta.nu/fMa
2. Fortsätt att skanna igenom Skolinspektionens webbsidor. Vi följer upp
detta nästa gång.
Skolinspektionens webbsidor:
-Kolla din skola eller förskola
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Kolla-din-skola/
Förkortad länk: http://korta.nu/u99
Verktyg: http://www.kolladinskola.se
-Särskilt stöd med vad som granskas och reflektionsfrågor
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/
Förkortad länk: http://korta.nu/v99
Stöd-­‐ och Utvecklingsenheten i Mölndal Specialpedagogiskt forum