Karislojo och Pusula sopstationer, prislista 1.1

PRISLISTA 1.1.2015 1(1)
Karislojo sopstation
Sammatintie 330, 09120 Karislojo.  020 637 7026
Sopstationen sköts av Rosk’n Roll Oy Ab
Öppet på vintern 1.11-31.3. lör 9-12
Öppet på sommaren 1.4.-31.10. ons 16-18, lör 9-12
Pusula sopstation
Pitkäsillantie 3, 03580 Pusula.  020 637 7028
Sopstationen sköts av Jukka Juvankoski Ky
Öppet tis, tors 16-19, lör 9-12
Prisen förutsätter sortering enligt sorteringsanvisningarna.
Avfallsslag
Behandlat trä, träskivor
Blandavfall*
Byggnadsavfall*
Däck, personbil
Däck, personbil
(däck på fälg)
Däck, lastbil
Däck, traktor
Elapparater
Förpackningsglas
Impregnerat trä
Krattningsavfall
Metall
Metalltunnor, slutna
Obehandlat trä,
hushåll
Farligt avfall, hushåll
Farligt avfall, företag
Kartong
Papper
Ris och kvistar,
hushåll
Pris €
Enhet
3
0-½ m parti
m3
säck (150 l)
m3
säck (150 l)
m3
st.
st.
st.
st.
0-½ m3 parti
0-1m3 parti
st.
små partier
0-½ m3 parti
0-½ m3 parti
Uppmärksamma
inkl.
moms 24 %
moms 0 %
8,00
20,00
5,50
36,00
7,50
48,00
5,00
8,00
6,45
16,13
4,44
29,03
6,05
38,71
4,03
6,45
12,00
15,00
avgiftsfritt
9,68
12,10
enbart produkter som hör till
producentansvaret
avgiftsfritt
avgiftsfritt
avgiftsfritt
avgiftsfritt
14,10
avgiftsfritt
Personbilsdäck utan fälg tas
avgiftsfritt emot i däckaffärer.
Kolla www.rengaskierratys.fi
kolla: www.demolite.fi
enbart under 1 m3 partier
11,38
avgiftsfritt
skild
prislista
avgiftsfritt
avgiftsfritt
avgiftsfritt
enbart under 1 m3 partier
begränsningar i mängderna
som tas emot
enbart under 1 m3 partier
* i prisen för deponerbart avfall ingår statens avfallsskatt 55 €/ton
Större partier obehandlat trä samt ris och kvistar tas emot vid Munka avfallscentral (Munkabacken 51, Lojo),
Karis sopstation (Furusvedsvägen), Vichtis sopstation (Kumpunotkolantie) samt Hangö sopstation (Stormossen).
Betong- och tegelavfall tas enligt en skild prislista emot vid Karis sopstation (Furusvedsvägen) och Munka avfallscentral (Munkabacken 51, Lojo) under stationernas öppettider.
2015/06
Rosk´n Roll Oy Ab, Munkabacken 51, 08500 LOJO, www.rosknroll.fi, [email protected] Y-signum FO 0768908-2