150519 ak protokoll

1
Alpina kommittén Protokoll
Hälsinglands Skidförbund
Datum: 2015-05-19
Närvarande: Maria Jernkrok (Bollnäs), Lotta Dahlin och Thomas Skoglund ( Hudik), Thommy
Söderbäck ( Hassela) och Elisabeth Fransson ( Järvsö)
Frånvarande: Edsbyn och Arbrå
1. Mötet öppnat
2. Vi gick en runda för att kolla av läget i klubbarna.
3. Avgifter vid U8 och yngre:
Beslutade att kvarstå som det är idag 100 kr/åkare.
4. Startider på ungdomstävlingar
Beslutade att de ska börja 10:00 i fortsättningen.
AK är också överens om att klubbarna i allt större utsträckning ska sikta på ett evenemanget
för de yngre ska vara ”en dag i backen ” men fokus på mycket friåkning och lek mellan
tävlingsåkern. Ett tillfälle att lattja för åkarna och skapa relationer mellan åkare i olika
klubbar. Det får inte bli så att tävlingar bara ska ”stökas av”.
5. Tävlingar:
Vi vet följande gällande LVC-finaler.
U12: v 11 i Åre
U14: Okänt datum och ort än så länge men i region 1
USM: v 10 i Idre
USM-kval för region 2:
v.2 2xGS i Björnrike
v.6 2X SG samt träning fredag i Duved
v. 8 3xSL i Övik
LVC-kval i Hälsingland arrangeras enligt följande förslag. Vi ska kolla med anläggningarna.
v.3 Järvsö:
lö kväll GS
sön dag SL
v.5 Björnrike
SG + träning
v.7
lö kväll GS Hassela
sön dag SL Hudik
2
v.9
Bollnäs:GS
Edsbyn :SL
Vi planerar således att hålla en träning/tävlingshelg i Björnrike så som vi gjorde denna säsong
och som föll väl ut enligt utvärderingarna. Lotta kollar med Skistar.
6. Gemensamma läger:
Hälsingland arrangerar fartläger och tävling i Björnrike vecka 5. U12 till U16.
Region 2 skolningsläger nr 1 är 4-6 dec 2015 i Klövsjö. ( födda -00/-01)
Region 2 ska försöka samverka kring några ytterligare träingstillfällen. Till detta ska en
distriktsledare utses som ansvarar för Hälsinglands medverkan. Beslut: Tillfråga Erik Li Järvsö
( Elisabeth)
Hälsingesamverkan i vinter i Björnrike v.45-51 U14-U16
v 47,49,51 även för U12.
Vecka 50 har samtliga klubbar egna läger så det handlar om 6 helger.
1 tränare från varje klubb ska representera varje helg.
Tränarmöte för planering i september. ( Elisabeth sammankallar)
Beslut: AK ersätter tränare med 225 kr/dag som liftkortsbidrag. Redovisas efter v.51 och
utbetalas efter det.
Camp Igge arrangeras igen i höst av Hudik. Vi enades om att Hudik kan skicka ut inbjudan och
även säga till om man behöver nån hjälp frånandra klubbar i arrangemanget. U12 till FIS
åkare inbjuds. Kommer troligtvis ligga i samband med Duathlon som förra året men datumet
är öppet tills inbjudan kommer.
LVC- Precamp i Bollnäs för U14 var väldigt uppskattat och AK ser gärna att arrangemanget
upprepas om möjligt. Ev vecka 10.
7. Utbildning:
Vi har sökt och hört oss för angående tat arrangera en Steg 1 utbildning lokalt men det gör ej
förbundet längre. Däremot kan förbundet ev lägga en i Hälsingland.
Vi beslutade istället att arrangera en lokal utbildning Barntränarutbildning. Lotta har utbildat
sig som instruktör i den och kan tillsammans med kollega arrangera för ledare i Hälsingland
för en billig peng. En kostnad AK isåfall står för. Förslaget är nu att denna dag arrangeras
söndagen då Camp Igge hålls för att göra allt en helg och ev samköra/åka med egna barn.
8. Regionsrådet sammanträder v. 23 och Lotta mailar protokollet efter det.
Mötet avslutat.
Protokollförare tillika ordförande Elisabeth
Fransson