Rutin vid madrassförskrivning/rullstolsdynor

2015-10-20
1 (2)
MADRASSFÖRSKRIVNING/RULLSTOLSDYNOR
Ansvar för förskrivning av madrasser: Sköterska (ssk)/Distriktssköterska (dsk)
Ansvar för förskrivning av rullstolsdynor: Paramedicinare
Ssk/dsk: Ansvarar för uppföljning samt åtgärd vid eventuellt fel på madrass.
Paramedicinare: Ansvarar för uppföljning och åtgärd vid eventuellt fel på
rullstolsdynor.
Vid sårgrad 2 eller mer; ärendet tas i team (Ssk/dsk, paramedicinare och
hemvården) om vilket val av madrass o rullstolsdyna samt vårdtagarens mobilitet för
bästa resultat!
OBS! Madrassvalet utesluter inte behov av vändschema!
NORTON SKALA
SÅRGRAD
20 POÄNG
& UPPÅT
15 – 19
POÄNG
VAL AV MADRASS/DYNA
BRA ATT VETA
OPTIMAL 5 ZON BM
Brukarvikt 0 – 130 kg
80 % har kategori 1-2 sårgrad.
Används i egen säng i förebyggande syfte.
2
OPTIMAL 5 ZON
Standardmadrass i vårdsäng
2
CUROCELL SAM CF
Brukarvikt 0 – 200 kg
Statisk tryckfördelande madrass med pump.
OBS! Vid grindordination:
Placera skummadrass 6 cm under CuroCell
SAM (ex Prima 6) madrass.
Vid sittande i säng – öka trycket med 10 kg.
Gör ”Fingertestet” = två fingrar under
sittbensknölarna.
1-2
Rullstolsdyna
- val ur grupp 2-3
10 – 14
POÄNG
3
AREA ZONE
CUROCELL 3
4
CUROCELL AUTO 420
Rullstolsdyna
- val ur grupp 3
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Brukarvikt upp till 200 kg
Vid HÖG risk!
Madrassen placeras direkt på sängbotten.
Funktionen är både statisk (bottendel) och
tryckväxlande(ovandel utom huvudänden)
2 (2)
FELSÖKNING
OM EN ANTIDECUBITUSMADRASS GÅR SÖNDER
CURO CELL SAM
För lågt tryck
Kolla CPR ventilen – öppen? Kolla luftslangar!
Luftväxling fungerar ej!
Kolla hur madrassen ligger i fodralet!
Dubbelvikt?
CURO CELL 3
Pumpen startar inte
Kontrollera att elsladden anslutits till ett eluttag.
Kontrollera säkringarna.
Alarmet är på = madrassen
tappar luft
Kontrollera att snabbkopplingarna till luft
slangarna på pumpens sida är rätt anslutna.
Kontrollera att CPR‐ventilen är stängd.
Öppna madrassen och sök efter eventuellt läckage
från luftceller eller slangar.
Kontrollera att alla slangkopplingar sitter bra och
är rätt kopplade.
Ingen luft i huvudcellerna
Vid uppblåsning av madrassen fylls de tre statiska
huvudcellerna sist av alla celler.
Trycket och vänta några minuter. Kolla med
handcheck.
Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
Kvarstår problem efter check enligt ovan finns det en Curo Cell SAM madrass med
undermadrass att hämta på Rehabenheten alla dagar i veckan.
Trasig madrass skickas på Rekond. OBS! Madrassen ska ligga i sin tillhörande väska
när den skickas för rekonditionering. Skulle väskan inte gå att finna läggs madrassen
i en svart sopsäck. En väska kommer då att debiteras.
Ssk/dsk skriver instruktion angående uppföljning av madrassen.
Ssk/dsk skriver en Signeringslista för den dagliga kontrollen av madrassen
Rehabenheten skickar madrasser (minst 3 stycken) varje onsdag för
rekond genom en extern firma. Madrasserna måste finnas på
rehabenheten senast måndag samma vecka.
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE