AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA ÅRSPLANERING Läsåret 2014

AXEVALLA FOLKHÖGSKOLA ÅRSPLANERING
Läsåret 2014-15
2014-11.10
OBS Kolla igenom och kom med synpunkter o förslag. ALLAS ANSVAR!!!
Vecka
Följande händer:
OBS
32
Infofika TORSDAGAR 14.10 i GYMNASTIKEN
FL start 4/8
33
Lärarråd 11/8 08:30, Axevalla sommar 15-17 aug
34
Planeringsdagar 21-22/8. Tvärmöte Tors 08.00
35
Läsårsstart måndag 25 aug kl 11
Valdebatt fre 29 aug Tors Linjedag Lärarråd fre 29 aug 13:10
Personalmöte Mån 08.30. Kommunal lönerev 27/8.
Samverkansmöte Övrig personal Måndag 08.30
Tisdag Infomöte SMF Lidköping AF. Tvärmöte, FL Tiveden
Personalmöte/tvärfackligt Mån 08.30 SAO mån 12.00, 11.30
dtg.
36
37
38
SP, LAN (internt) fre-sön Gymnastiken Tvärmöte
39
Mån 22/9 FBR revision på Axevalla. Kreativ vecka
40
LR, SAO Tvärmöte Må: Närvarokontroll
41
42
SP, Tvärmöte
43
SAO LAN (fre-sön) Gymnastiken
44
HÖSTLOV FL Praktik 44-49 Utvecklingsdagar 29-20 okt!
45
Må: Närvarokontroll
46
LR SAO Tvärmöte
47
SP
48
49
Tvärmöte
Må: Närvarokontroll
Personalmöte SAO F
Finlands självständighetsdag fred 5/12 (6/12) Fika m tårta
Tvärmöte
50
51
52
Må: Närvarokontroll LR 15/12 behörighet och omdöme
Tvärmöte
Måndag enl schemat, Tisdag fm Temadag, Onsdag
Innebandy mm, Torsdag Linjedag, gemensam julmiddag
kl 18.00
Fredag Avslutning
JULLOV
1
JULLOV
2
Vårterminen börjar 7/1, Lärarråd 7/1 kl.16.00 Tvärmöte
3
SAO 12/1
4
Lärarråd 19/1 Tvärmöte
5
Närvarokontroll, SP
6
Personalmöte Tvärmöte LAN (fre-sön) Gymnastiken
7
SPORTLOV
8
Lärarråd 16/2, SAO Tvärmöte
9
Närvarokontroll
10
Tvärmöte
11
SP-möte. SAO
12
Närvarokontroll, Tvärmöte
13
14
Lärarråd
PÅSKLOV
15
Tvärmöte
16
17
Närvarokontroll
Lärarråd SAO FL
18
SP
19
Personalmöte 4/5 8.30 Tvärmöte Närvarokontroll
20
Resevecka allmänna linjer
21
SAO
22
Avslutningsvecka Avslutning 27/5
23
LR och planering omdöme och behörighetsgivning 1-3 juni.
SAO = samordnande enheten, SP = socialpedagogiska gruppen, LR= lärarråd, FL = Fritidsledarutb.
MD= Mode design, HSK= Hundskötarkurs, AK = Steg 1, Steg 2, Svenska som andraspråk,
Data nätverk, Data spel,
TEMA o FRILUFTSDAGAR
v
v
v
v
v
v
v
35 Temadag en fredag Valdebatt (Lärarna ansvarar)
41-48 Temadag en ONSDAG Allmän Sas?
47-51 Temadag en TISDAG Global? Idrottsdag ONSDAG
2-6 Idrottsdag MÅNDAG Fritidsledarna
8-12 Temadag TORSDAG HEL TEMADAG Datalinjerna
13-18 Temadag MÅNDAG va 15 Soc/Psyk Idrottsdag FREDAG vem?
22 Trampen Idrottsdag Fritidsledarna
Modedesign Temadag när?
Fritidsledarna när?