(Microsoft PowerPoint - F\366r\344ldram\366te

Välkomna
Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan
Arbetslag Lila
År 4 och år 5
Cirka 125 elever
Cirka 22 elever/undervisningsgrupp
Våra pedagoger
Lena Ahrland, SO
[email protected]
Lina Persson, SO
[email protected]
Våra pedagoger
Malin Åkerström, Matematik/NO/Teknik
[email protected]
Lena Perlaky, Svenska
[email protected]
Våra pedagoger
Christina Nilsson, Hem- och
konsumentkunskap
[email protected]
Fredrik Heine, Idrott och hälsa
[email protected]
Simon Wiberg, Resurslärare
[email protected]
Familjeportalen
Sjukanmälan och annan frånvaroanmälan, t.ex.
tandläkarbesök görs på
www.familjeportalen.landskrona.se
OBS! Anmäl hur många dagar sjukfrånvaron gäller vid
första tillfället eller anmäl för varje dag under
sjukdomsperioden.
o Logga in på Familjeportalen och kontrollera att
era personuppgifter stämmer.
Våra lokaler
Lila arbetslag har sina lokaler på ovanvåningen i den
nyare delen av skolan, med utsikt över skolområdet.
Eleverna har närhet till lärarna då arbetsrummen
ligger i anslutning till salarna.
Elevskåp
Alla elever har ett eget elevskåp, som är placerat i vår
korridor.
Skulle ditt barn glömma sin nyckel kan vaktmästaren
öppna skåpet.
Om nyckeln tappas bort kostar en ny nyckel 100 kr.
Torget
På rasterna kan eleverna bland annat gå till ”Torget”.
Under förmiddagsrasten har Cafeterian öppet. Där kan
eleverna köpa bullar, knäckebröd, frukt, juice och
mjölk.
På ”Torget” kan man spela biljard, bordtennis,
datorspel, sällskapsspel eller bara ”hänga” med sina
kompisar.
Här finns också skolans vattenautomat där alla elever
kan fylla på sin vattenflaska.
Bibliotek
Biblioteket är öppet för eleverna under skoltid.
Biblioteket är dessutom öppet för allmänheten på
måndag- och onsdagskvällar.
Kontakt hem och skola
Varje elev får vid läsårsstarten en elevdagbok. I den finns
information om läsårstider, lovdagar och viktiga
telefonnummer. Här ska eleverna skriva in sina
hemuppgifter, provdatum m.m.
Varje elev får en ”kontaktmapp”. I denna mapp lägger
eleverna papper som Ni ska ta del av.
Veckoplanering
Veckoplaneringen innehåller korta beskrivningar av
vad vi gör i de olika ämnena. Här hittar ni också
hemuppgifter/läxor och information om prov och
inlämningsuppgifter.
Vi går igenom veckoplaneringen på måndagens
mentorstid.
Ambitionen är att veckoplaneringen för nästkommande veckas arbete ligger ute på vår blogg på
fredag eftermiddag.
http://sandakerskolanlila.wordpress.com
Pedagogisk planering
Inför varje nytt arbetsområde hittar ni en pedagogisk
planering på Familjeportalen som innehåller:
Datum
Ämne/ämnen
Målen med arbetsområdet
Bedömning - kunskapskrav
Undervisning och redovisning
Utvärdering
Efter varje avslutat arbetsområde gör eleverna en
muntlig eller skriftlig utvärdering.
I denna utvärdering funderar eleverna över sitt arbete
och sina resultat och vad eleven kan göra bättre till
nästa gång.
Mentorsgrupper
Varje elev har en mentor. Varje mentorsgrupp består av ca 14 elever.
Mentorn och eleverna träffas varje morgon i en halvtimme
(mentorstid).
Varje mentorsgrupp är kopplad till en annan mentorsgrupp. Denna
mentor kallas ”medmentor”.
Undervisning
Sandåkerskolan har ämneslärarsystem, vilket innebär att eleverna
har olika lärare i olika ämnen.
Pedagogerna har ett nära samarbete.
Undervisningsgrupperna kan ändras efter pedagogiska behov.
PREST och idrott har egna gruppkonstellationer.
Pedagogerna i arbetslaget träffas regelbundet för att samplanera och
diskutera elevvård.
Undervisning
Eleverna har PREST-ämnen i perioder.
Övriga ämnen löper jämnt över läsåret.
Elevråd
Vi har gruppråd i mentorsgrupperna.
Representanter från varje grupp tar med sig frågor till
arbetslagsrådet.
Sandåkerskolan har ett elevråd med
elevrepresentanter från varje arbetslag.
Elevrådet träffas regelbundet.
Det som diskuteras och beslutas i elevrådet förs vidare
via representanterna till arbetslagsrådet och
mentorsgrupperna.
Hemsida/blogg
På hemsidan/bloggen hittar ni kontaktuppgifter,
veckoplanering, blanketter, kalendarium,
läsårstider, skolmatsedel, föräldrainformation och
mycket mera…
http://sandakerskolanlila.wordpress.com
Telefonnummer
Rektor Charlotte Rosdahl-Larsson, 0418-47 44 11
Rektor Martin Strand, 0418-47 44 01
Skolsköterska Marie Nerme-Löfquist, 0418-47 44 05
Kurator Lisbeth Bang Pettersson, 0418-47 44 04
Telefonnummer
Kanslist Lena Härling, 0418-47 43 92
Vaktmästare Fredric Nilsson, 0418-47 44 07
Personalrummet, 2:a våningen, 0418-47 44 02