kort manual - BRF Knoppen 15

Installationsmanual
Tjänstefördelare
Tjänstefördelare
Om du beställt eller erhållit en tjänstefördelare med ditt bredbandsabonnemang
ska du börja med att koppla in strömadaptern. Tryck därefter in “Power-knappen”
som sitter precis intill.
Nu bör “Power-lampan” lysa på framsidan.
Koppla nu in en nätverkskabel mellan ditt
inkommande bredbandsuttag och tjänstefördelarens uttag märkt “WAN”.
Bor du i en nybyggd fastighet finns det som
standard ett “IT-skåp” avsett för bredbandsutrustning. I skåpet är det inkommande
bredbandsuttaget uppmärkt.
Nu kan du koppla in dina tjänster.
Har du beställt bredband ska din dator kopplas
till tjänstefördelarens uttag märkt “LAN1”.
Har du två datorer kan den andra kopplas till
uttaget märkt “LAN2”.
Har du beställt bredbandstelefoni ska din
telefon kopplas till tjänstefördelarens uttag
märkt “TEL1”.
Har du beställt bredbandsTV ska digitalTVboxen kopplas in i tjänstefördelarens uttag
“LAN3” eller “LAN4”.
TRÅDLÖS NÄTVERKSANSLUTNING
Börja med att säkerställa att din dator har
ett trådlöst nätverkskort. De flesta bärbara
datorer av nyare modell har inbyggt trådlöst
nätverkskort.
Om du har Windows gör du detta genom att
gå in på “Kontrollpanelen” -> Nätverks- &
delningscenter” -> “Hantera trådlöst
nätverk”.
Namnet på ditt trådlösa nätverk eller “SSID”
som det även kallas, står på en etikett på
undersidan av tjänstefördelaren, se bild 2.
Du finner även lösenordsfrasen eller “WPAnyckeln” på undersidan, se bild 2.
Klicka på “Lägg till” klicka sedan på “Lägg
till ett nätverk som befinner sig inom
räckhåll för datorn”.
Nu bör du få upp en lista på trådlösa nätverk.
Dubbelklicka på ditt nätverk för att ansluta,
se bild 1.
Bild 1
Bild 2
När du angett “WPA-nyckeln” bör du kunna
ansluta dig till Internet. Om du inte tidigare
aktiverat dig i Ownits portal måste du göra
detta.
Felsökning:
Om du inte får upp trådlösa nätverk i listan,
kontrollera att “WLAN-knappen” är nedtryckt
på dosans ovansida.
Om du har en bärbar dator ska du även
kontrollera att datorns trådlösa nätverkskort
är aktiverat. Många bärbara datorer har ett
reglage eller en knapp för att slå av och på det
trådlösa nätverkskortet.
Din dator kan också ha en så kallad “wifilauncher” vilket kan vara förinstallerat på din
dator av datortillverkaren. I så fall hänvisar vi er
till datortillverkarens support.
Telefon Fax E-post 08-525 073 00
08-549 047 30
[email protected]