Veckobrev för åk 3 v 16

Veckobrev för åk 3 v 16
Hej alla föräldrar!
Hoppas ni alla haft en skön ledighet och kunnat njuta av det fina vädret. Nu
fortsätter vi skolarbetet fram till nästa ledighet. Den här veckan har vi startat
med de Nationella Proven i matematik, det är sammanlagt 7 delar som ska
genomföras och vi har genomfört två den här veckan samt påbörjat det muntliga
provet.
I so arbetar nu eleverna med stenåldern och detta kompletteras med att i no
arbeta med material och jämföra vad som användes på stenåldern och vad som
används idag.
Vi väntar på att få låna i vårt bibliotek igen och få nya boklådor så att vi kan
starta läsprojekt. Läxa i svenska tills nästa vecka blir att skriva en bokrecension
om läseboken ”Nyckeln till skatten”. Stenciler till det skickas hem. Vi fortsätter
även med stavningsläxa i Kullen-gruppen. Matteläxan ser ni nedan.
Med vänlig hälsning
Magdalena, Vivi, Ulla, Mia, Jacob
Veckodag
Måndag
Kom i håg
Idrott inne Ta med idrottskläder
och handduk.
Läxor
Tisdag
Onsdag
Torsdag
8.10-9.40 NP-Ma
Idrott inne Ta med idrottskläder
och handduk.
Mappen
10.00-11.20 NP-Ma (Muntliga delar)
Fredag
8.10-9.40 NP-Ma
10.00-11.20 NP- Ma (Muntliga delar)
Matteläxa 9
Skriva en bokrecension till
läseboken ”Nyckeln till
skatten”.
Stavningsläxa Kullen-gruppen