PROGRAM

PROGRAM
med ombudsförteckning
FÖRBUNDSMÖTE
SÖDERHAMN
22-23 AUGUSTI 2015
Sångtexter:
Almedalsversion av ”Arbetets kvinnor”
Arbetets kvinnor heltid åt alla
Barnomsorg på kvällis är självklart för oss
Arbetets kvinnor lika lön åt alla
Båda föräldrar med barnen förstås
Systrar kamrater gå med i vår kamp
S-kvinnor kämpar i rättvisans namn
jämställdhetskampen är nyckeln till makten
makten är nyckeln till framtidens land.
Almedalsversion av ”Vi bygger landet”
Vi bygger välfärd i gärning och ord
Vi lovar heltid och står vid vårt ord
Vi sköter omsorg för gammal och ung
Med schyssta villkor fast natten känns tung
Vi är de S-kvinnor som bygger landet
Vi tar en fight för just din skull
Kom med som medlem, det har ett värde
Vi tycker du är värdefull.
Deltagande från
Förbundsstyrelsen:
Carina Ohlsson, Skaraborg
Hillevi Larsson, Skåne
Susanne Andersson, Norrbotten
Maria Augustsson, Göteborg
Inga-Lill Röhr, Värmland
Eva-Lena Jansson, Örebro län
Liselott Vahermägi, Stockholms län
Linnea Björnstam, Stockholm stad Birgitta Ahlqvist, Norrbotten
Anna Hedh, Kalmar län
Lena Näslund, Västernorrland
Annette Kalnak, Halland
Åsa Lindestam, Gävleborg Laila Olsen, Skåne
Yvonne Karlén, Dalarna Sara Karlsson, Sörmland Revisorer:
Marianne Carlström, Göteborg
Monica Green, Skaraborg
Lisbet Björklund, Örebro län
Valberedning:
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten
Marlene Segersson, Bohuslän
Inger Jarl Beck, Skåne
Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna
Siv Palmgren, Örebro län
PROGRAM LÖRDAG DEN 22 AUGUSTI
Kl. 08.30
Mötesbyrån öppnar för registrering
Kl. 09.00
Dialogbord med förbundsstyrelsen samt fika
Kl. 10.00
Välkommen till Söderhamn och Gävleborg
– Kulturinslag
– Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordf. Söderhamn
– Carina Olsson, förbundsordförande S-kvinnor
Kl. 10.30
Förbundsmötets öppnande
– Val av presidium, justerare, rösträknare & redaktionsutskott
– Förhandlingar:
• Verksamhetsberättelser/Ekonomiska berättelser 2013
och 2014
• Bifallna motioner från förbundsmötet 2013
• Revisonsberättelser
• Beslut om ansvarsfrihet
• Förbundsstyrelsens skrivelser
• Beslut om stadgeändringar
Kl. 12.30
Lunch
Kl. 13.30
Förhandlingarna återupptas/Motionsbehandling
Kl. 14.30
Gästerna har ordet:
– Raimo Pärssinen (S), partistyrelsens representant
– Cecilia Dalman Eek, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet
– Sören Juvas, ordförande HBTs
– Moumna Sid Brahim, rektor Olof Palmes skola i Västsahara
Kl. 15.00
Val av förbundsordförande, förbundssekreterare, styrelse,
revisorer och programkommission
Kl. 16.00
Fika med smörgås
Kl. 16.30
Förhandlingarna återupptas
Kl. 18.00
Ajournering
Kl. 19.00
Förbundsmötesfest med underhållning
PROGRAM SÖNDAG DEN 23 AUGUSTI
Kl. 08.30
Mötesbyrån öppnas
Kl. 09.00
Fortsatta förhandlingar
Kl. 10.30
Fika
Kl. 11.00
Val av valberedning, fortsatta förhandlingar
Kl. 12.30
Lunch
Kl. 13.30
Fortsatta förhandlingar
Kl. 14.30
Förbundsmötets avslutning med avtackning
Kl. 15.00
Avslutning
TACK TILL
• Gäster:
Anéa Elving
Anita Tärneborg
Cecilia Dalman Eek
Elisabeth Lindström
Ellinor Eriksson
Eva Tjärnström
Ingela Hoatson
Laila Naraghi
Lotta Visén
Margareta Winberg
Maria Eklund
Moumna Sid Brahim
Novin Harsan
Raimo Pärssinen
Susanne Östh
Sven-Erik Lindestam
Sören Juvas
• Alla volontärer och funktionärer från S-kvinnor Gävleborg.
• Sponsorer:
Centrum för Flexibelt Lärande
Guldrutan
Interflora
Trollharens Fisk
Ombudsförteckning
Blekinge
Chatarina Holmberg
Tina Lindqvist
Camilla Persson
Annika Aronsson
Bohuslän
EvaBritt Pedersen Carina Antonsson Maria Berglund Dalarna
Laila Edholm
Kajsa Wingerstad
Helena Andersson
AnnBritt Grünewald
Gotland
Meit Fohlin
Hanna Westeren
Gävleborg
Carin Walldin
Birgitta Öberg
Marie Frestadius
KarinBirgit Holst
Göteborg
Sofi Bringsoniou
Aylin Fazelian
Susan Taki
Halland
Turid Ravlo Svensson
Ros-Marie Edlund
Willemo Ekman
Jämtland
Ella Wallberg
Katarina Rosberg
Mona Modin Tjulin
Jönköpings län
Rose-Mari Moden
Ann-Britt Trygg
Carina Bergman
Desiré Törnqvist
Kalmar län
Kajsa Andersson
Christel Rüdiger Karlsson
Berit Petersson
Kronoberg
Maria Stansert
Anette Nerlie Anderberg
Ingela Holgersson
Norrbotten
Marlene Haara
Maritha Meethz
Anna-Karin Nylund
Gunnel Eriksson
Elisabeth Holmden
Skaraborg
Ida Ekeroth
Camilla Skog
Marita Lantz
Liselotte Karlsson
Skåne
Kerstin Engle
Birgitta Eriksson
Ingalill Bjartén
Elin Gustafsson
Tonka Frodlund
Sharon Olsson
Marianne Eriksson
Stockholms län
Natalie Sial
Nina Unesi
Aino Östergren
Linda Walkeby
Eleonor Eriksson
Jill Melinder
Stockholm stad
Lena Josefsson
Carina Fredén Larsson
Elinor Odeberg
Lisa Gemmel
Tara Twana
Matilda Malmquist Glas
Sörmland
Elisabeht Markström
Angela Andersson
Ann-Sofie Soleby Eriksson
Marie Svensson
Uppsala län
Lena Hartwig
Awring Koyi
Ylva Stadell
Värmland
Anne-Marie Skoglund
Ingela Agneblad
Anita Bergwall
Eva Fossell
Västerbotten
Susanne Dufvenberg
Farzana Khatibi
Jenni Larsson
Västernorrland
Ewa Back
Lena Lövgren
Rose-Marie Antonic
Emma Sundlin
Västmanland
Aurora Pirraku Eriksson
Anne Tjernberg Asus Sharif Älvsborg Norra
Eva Eriksson
Lillemor Rånevik
Margreth Johnsson
Älvsborg Södra
Erika Storme Martinger
Eva Österlund Hjort
Sonia Danella Smith
Örebro län
Siv Björck Kjellgren
Carina Toro Hartman
Anna Hedström
Fisun Yavas
Östergötland
Lena Nilsdotter
Birgitta Larsson
Irma Görtz
Lena Wass
Anne-Louise Kroon