Läs mer - Svedala kommun

1(1)
2015-09-15
Från och med 1 januari 2016 upphör möjligheten att tappa vatten från brand- och
spolposter på det allmänna ledningsnätet och vi har även påbörjat låsning av
befintliga brand- och spolposter. Detta för att säkerställa kvalitén och säkerheten för
vattnet till våra kunder. För att kunna erbjuda vatten till verksamheter har vi därför
byggt en vattenkiosk där det är enkelt att fylla sin tankbil eller liknande. Kiosken får
man åtkomst till via en nyckel som man kvitterar ut hos oss på kommunhuset, se mer
nedan. Vid vattenkiosken så tappar man upp vatten med en hastighet av ca 500
liter/minut. Vattenkiosken är byggd på Verkstadsgatan, vid kommunens förråd.
För att få använda vattenkiosken behöver ni kontakta oss på telefon 040-626 81 03
eller [email protected]
De uppgifter som vi behöver för att registrera er första gången är:
• Företagets namn och organisationsnummer.
• Fakturaadress
• E-post adress för inloggning och för att få information.
• Telefonnummer
• Namn/bilnummer eller likande på den som ska ha nyckeln/taggen. Lämpligt är att ni
har en nyckel per bil, vi tar inte ut någon avgift för nycklarna.
From 1 januari 2016 tas en kostnad ut för vattnet. Beslut om avgiftens storlek
fastställes under hösten. Fram till dess tankar ni kostnadsfritt.
Ni kan enkelt via webben (www.vattenkiosk.se) kontrollera hur mycket vatten ni tankat
efter att ni blivit registrerade och fått en nyckel av oss.
Vattenkioskens placering på Verkstadsgatan.
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, [email protected]