Nyhetsbrev 2014-1 - Lilla Edet Fiber

FIBER TILL LILLA EDET?
ANMÄL INTRESSE IDAG!
DET HÄNGER PÅ DIG!
NUMMER 1-2014
UTSKRIFTSDATUM
2015-05-14
Lilla Edets intressegrupp för Fiber
Innehåll



Varför fiber?
Intresseanmälan är nyckeln!!!
Vilka är vi?
VARFÖR FIBER?
Bilden ovan visar borrning för kanalisation under asfalterad väg.
Varför skulle jag vilja ha fiber? Behöver jag det?
Det finns många svar på dessa frågor.
Några av dem är:
Ökat värde på fastigheten.
Framtidssäkrad och snabbare internetuppkoppling, stabilare telefoni och mediabärare med hög kapacitet för ljud
och bild.
Paketlösningar av tjänster blir billigare än att köpa TV, telefon och Internet separat. I många fall under halva kostnaden
per månad.
Detta är endast några av fördelarna. Kika på webbplatsen för att läsa mer.
Finns det några nackdelar då?
Som vi ser det finns det egentligen endast en nackdel. Den initiala kostnaden. Oftast innebär det en investering på ibland upp
till 20.000 kr för att bli fiberansluten. Tjänsterna som ett genomsnittligt hushåll köper kan dock bli runt hälften så dyra per
månad vilket då innebär att efter ca: 5 år så är hela investeringen betalad genom lägre månadskostnader. Det finns dock de
som får erbjudande om både lägre och högre anslutningskostnad men det är omöjligt att veta hur stor denna blir innan det
står klart hur stor affären är och hur komplicerat det blir att gräva ner fibern.
INTRESSEANMÄLAN ÄR NYCKELN!!!
Är ni intresserade av fiber?
Gör då något åt det!
Ingen annan kommer göra det åt er.
Det enda ni behöver göra är att anmäla ert intresse. Se nedan, på baksidan eller på
vår webbplats var ni kan anmäla ert intresse. Kom ihåg att intresseanmälan INTE är
bindande.
Det finns alltså inte någon risk att någon kommer kräva något av er på grund av en
intresseanmälan. Med andra ord så finns det heller inte någon anledning att inte anmäla
intresse om sådant finns. Tillräckligt många intresseanmälningar är däremot en
grundförutsättning för att få leverantörerna intresserade att presentera ett affärsförslag.
Om ni har några frågor så tveka inte att ta kontakt med någon av oss eller med kommunens bredbandssamordnare Pelle Persson. Ni hittar kontaktuppgifter till Pelle och
annan intressant information på kommunens hemsida på länken
http://lillaedet.se/fiber.
Kontaktuppgifter till oss i intressegruppen kan ni hitta på webbplatsen. Så vad väntar ni
på?
Är ni det minsta intresserade av fiber så anmäl ert intresse för fiber idag och hjälp
oss att göra Lilla Edet till ett mer attraktivt ställe att bo på!
Anmäl intresse på http://lillaedet.se/fiber.
Bilden ovan visar blåsning av fiber i
de nedgrävda rören.
Skanna QR-koden nedan för att
komma till facebookgruppen
Lilla Edets intressegrupp
för Fiber
Kontaktpersoner:
Kenny Stolpe
Krister Fridström
Emil Olsson
Magnus Skärström
Hemsida: http://www.lillaedetfiber.se/
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/
lillaedetfiber/
Lilla Edets intressegrupp för fiber är en löst
sammansatt grupp av privatpersoner som är intresserade av att få fiber
till Lilla Edets invånare. Vi i intressegruppen är era grannar och vårt
mål är att även få till en elektronisk motorväg till Lilla Edets invånare.
I det läge som tillräckligt antal intressenter visar sig finnas kommer
intressegruppen antingen bilda en Ekonomisk förening (Fiberförening) för
att köpa och leverera Fiber till intresserade hushåll via eller lämna
listor över intressenter till potentiella leverantörer för erbjudanden direkt till respektive hushåll.
Intresseanmälan:
http://lillaedet.se/fiber
VILKA ÄR VI?
Vi är en liten grupp bestående av grannar till er som har bestämt
oss för att verka för att höja intresset för bredband via fiber bland
Lilla Edets hushåll. Vi gör detta helt ideellt och av egenintresse i
ordets positiva bemärkelse. Vi vill helt enkelt möjliggöra bättre
kommunikationsmöjligheter för oss själva och alla andra intresserade i Lilla Edet och därmed bättre levnadsvillkor.
Målet är att få ihop så pass många intressenter så att fiberleverantörer på marknaden skall se på vårt område som intressant att erbjuda
fiber till. En bra affär för alla intresserade är målet. Nyckeln till att
väcka leverantörernas intresse är att visa att det finns intresserade.
Det måste helt enkelt finnas tillräckligt många intresserade av att
ansluta sina fastigheter till fiber för att väcka intresset hos leverantörerna. Det är alltså upp till oss att visa intresse om vi vill få ett erbjudande om fiber i Lilla Edet.
Det finns ett antal personer som anmält sig intresserade av fiber
men i nuläget alldeles för få för att väcka leverantörers intresse.
Gå till vår webbplats för att ta reda på mer om hur ni visar er
intresserade av Fiber.
OBS! Intresseanmälan är INTE bindande. Avtal skrivs först när det
finns ett konkret affärsförslag på bordet från någon leverantör och
dit är det dessvärre långt.
Så vänta inte! Gör er intresseanmälan idag!
Bilderna ovan visar svetsning av fiber.