Den Svenska Språksektionen Läsår 2015/2016 BOKLISTA FÖR

Den Svenska Språksektionen Läsår
2015/2016
BOKLISTA FÖR KLASS 3 PRIMÄRSKOLAN
ÄMNE
SVENSKA *
MATEMATIK*
ORIENTERINGSAMNE *
RELIGION/ETIK*
ENGLISH


TITEL/FÖRFATTARE




Nyckeln till skatten – Läsebok A+B
Nyckeln till skatten – Läxbok
Att stava rätt – Övningsbok
Projektbok
 Intermath 3 star
 Intermath 3 sun
 Projektbok




Min bok om forntiden
Min bok om demokrati
Projektbok
Undervisningen bedrivs i temaform där flera
olika faktaböcker används.
 Kopieringsmaterial
 Livsviktigt
 Kopieringsmaterial
Please have a look at the special ESOL book list on our
WEB site
FRANCAIS
Langue II
Veuillez consulter la liste á part sur notre site WEB
DEUTSCH
2. Sprache
Bitte beachten Sie die gesonderte Liste auf der
Homepage der Schule.
Det tillkommer utgifter för fotokopior m.m
OBS!!! *Böckerna kommer att inköpas av klassläraren.
FÖRLAG
Natur &
Kultur
Adastra
Sanoma
utbildning
Adastra
Majema
Adastra
Beta
Tengnäs