Ansökan nyckel till vattentankstation

Ansökan nyckel till vattentankstation
Nycklarna är kostnadsfria. Beställ gärna en nyckel per bil.
Rekommenderat är att märka nyckeln med bilens
registreringsnummer.
Uppgifter om företaget
Företagets namn
Organisationsnummer
Fakturaadress
Postnummer och postort
Kontaktuppgifter
Namn
Telefon dagtid
E-postadress
Nycklar
Antal nycklar
Eventuell egen märkning nyckel 1
Eventuell egen märkning nyckel 2
Eventuell egen märkning nyckel 3
Eventuell egen märkning nyckel 4
Eventuell egen märkning nyckel 5
Eventuell egen märkning nyckel 6
Eventuell egen märkning nyckel 7
Eventuell egen märkning nyckel 8
Hallstahammars kommun, kommunikationsenheten juli 2015
Eventuell egen märkning nyckel 9
Information om personuppgiftslagen (PUL).
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och
bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Underskrift
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Blanketten skickas till:
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen/Christina Brorsdotter, 734 80 Hallstahammar
eller via e-post till [email protected]
För att kvittera ut en nyckel kontakta oss på telefon 0220-24044.
Nycklar hämtas på tekniska förvaltningens centralförråd, Nibblegatan 19-21.
Postadress
Hallstahammars kommun
Tekniska förvaltningen
734 80 Hallstahammar
Besöksadress
Kommunhuset
Prästgårdsgatan 1
Telefon
0220-240 00
Telefax
0220-105 00
E-post
[email protected]
Webbadress
www.hallstahammar.se
Skriv ut
Org,nr
212000-2064
Rensa