Namn - Kårservice

Nyckelbeställning Kårallen
Beställning av KABA-nycklar Kårallen
Priset per nyckel är 400 kronor, beloppet kommer att faktureras beställarens adress efter att
nycklarna är uthämtade. Beställaren meddelas via e-post när nyckeln/nycklarna är klara att
hämtas.
Festeri/sektion/förening/företag
...............................................................................................
Namn på beställare
...............................................................................................
Telefonnummer
...............................................................................................
E-post
...............................................................................................
Ort och Datum
...............................................................................................
Namnteckning
...............................................................................................
Antal Nycklar
...............................................................................................
Nyckeln/nycklarna skall gå till rum (nr/namn): ................................................................................
.............................................................................
...............................................................................
Utkvittering av KABA-nycklar Kårallen
Härmed intygas att nyckel/nycklar med nummer ...........................................................................
hämtats ut. Ett belopp om 400kr per nyckel kommer faktureras beställaren.
Linköping den:_________________
Utlämnat av (DC/DA): ____________________
______________________________
Uthämtarens underskrift
Besöksadress
Kårhuset Kårallen
Linköpings universitet
Linköping
Postadress
Kårservice i Linköping
Kårallen, Universitetet
581 83 Linköping
______________________________
Namnförtydligande
Telefon
013-28 28 82 (exp.)
073-345 59 01(direkt)
Telefax
013-13 21 46 (exp.)
Hemsida
www.ks.liu.se
_