Hämta Information, PDF

Låslådor
Beställningsinformation
Art.Nr.
Låslådor med 1 manöverdon:
Dimension: 80 x 80 x 80 (94)
Art.Nr.: enligt tabell
Låslådor med 2 manöverdon:
Tryckknapp 1sl + 1 br kontakt
Dimension: 140 x 80 x 80 (94)
Art.Nr.: andra siffran ändras
från 1 till 2.
t.ex.
Låslådor med 3 manöverdon:
Tryckknapp 1sl + 1sl kontakt
vardera
Dimension: 200 x 80 x 80 (94)
Art.Nr.: andra siffran ändras
från 1 till 3.
Låslådor avsedd för
montage på apparatdosa.
Dimension: 80 x 80 x 40
Art. Nr.: Första siffran
ersätts med D
Låscylinderhållare med
strömställare.
Inbyggnadsdjup: 80 (90)
Art. Nr.: Första siffran
ersätts med X
Funktion
B x H x Inv.djup
811751
1 slutande högervridning, återfjädrande.
80 x 80 x 80
812001
1 slutande högervridning, fast läge.
Nyckeln enbart uttagbar i frånslaget läge.
- ll -
812002
1 slutande högervridning, fast läge.
Nyckeln uttagbar i bägge lägen.
- ll -
812011
2 slutande högervridning, fast läge.
Nyckeln enbart uttagbar i frånslaget läge.
- ll -
812012
2 slutande högervridning, fast läge.
Nyckeln uttagbar i bägge lägen.
- ll -
812051
2 slutande högervridning, återfjädrande.
- ll -
812101
1 slutande högervridning, fast läge.
1 slutande vänstervridning, fast läge.
Nyckeln enbart uttagbar i frånslaget läge.
- ll -
812141
1 slutande högervridning, återfjädrande.
1 slutande vänstervridning, återfjädrande.
- ll -
812201
1 slutande + 1 brytande högervridning, fast läge.
Nyckeln enbart uttagbar i frånslaget läge.
- ll -
812202
1 slutande + 1 brytande högervridning, fast läge.
Nyckeln uttagbar i bägge lägen.
- ll -
912021
3 slutande högervridning, fast läge.
Nyckeln enbart uttagbar i frånslaget läge.
912022
3 slutande högervridning, fast läge.
Nyckeln uttagbar i bägge lägen.
- ll -
912151
2 slutande högervridning, återfjädrande.
2 slutande vänstervridning, återfjädrande.
- ll -
8 1 214 1
Lådans djup
Antal positioner
1 = enbart nyckelströmställare
2 = nyckelströmställare + 1 tryckknapp
3 = nyckelströmställare + 2 tryckknappar
80 x 80 x 94
Artikelnumrets
uppbyggnad
Typ av låskoppling:
1 = enbart uttagbar i frånslaget läge
2 = uttagbar i båda lägena
Typ av strömställare
Tillbehör för låslådor,
Larmkontakt.
Monterad mikroswitch
under fronten.
Gravyr i fronten,
Enligt tabellen till höger,
eller egna önskemål.
Plomber för frontskruvarna.
Mässingsplomber att slå in
i sexkantskruven.
Signaldioder i fronten.
Grön, gul eller röd färg,
12, 24, eller 220Volt.
- ÖPPNA
STÄNG - ÖPPNA
- TILL
FRÅN - TILL
- START
STOPP - START
NER - UPP
BACK - FRAM
016-14 48 00
[email protected]
016-14 48 15
www.aluseal.se