Välkommen till Gotlands Trädgårdssällskap

Program för Gotlands Trädgårdssällskap
sommaren 2015
28 juni, söndag kl. 13:00
Trädgårdsvandringar i Sanda och Fröjel
Vi börjar kl 13 med ett besök vid Formgården i Sanda hos
Ann Cederlund-Bogström och Benny Bogström vid Botvide 168 i
Sanda. Paret har haft trädgården sedan början av 90-talet och är idag på
c.a 4000m2 Det är en skogstomt med bl a en stor rhododendron och ett
flertal träd, buskar och perenner. Trädgården innehåller ett flertal
installationer av järn, betong och keramik samt dammar. Vi kan även
beskåda eget måleri och fotokonst. Växter och föremål finns till
försäljning.
Plats: Till Formgården från Toftavägen. I Västergarn, sväng av mot Sanda
kör 4 km tag sedan vänster mot Eskelhem efter 200 meter ligger
Formgården på vänster sida. (1.6 km norr om Sanda kyrka på vägen mot
Eskelhem.)
C:a kl 14 fortsätter vi i Sari Bergströms trädgård vid Övide 610 i
Sanda. Sari bor på en gammal gotlandsgård med en trädgård som inte
hade mycket mer är fruktträd när hon flyttade dit. På senare år har hon
anlagt ett antal rabatter med mestadels rosor, nävor och pioner. Sari
blandar sin egen jord till rabatterna.
Plats: Till Sari; från Sanda kyrka mot Klintehamn 1 km. Sväng vänster
mot Hejde och kör knappt 500 meter sväng höger in på grusväg. Det är
sedan första gården på höger sida.
C:a 15:20 kommer vi till Peder och Lisa Jacobssons trädgård vid
Bottarve 420 i Fröjel. De har skapat sin trädgård under 25-talet år och
trädgården innehåller ett stort antal träd och buskar. Rumskänslan skapas
bl a med murar och det finns alltid något som blommar, just nu är det rosor
och clematis. Det är många projekt på gång och det är en levande trädgård
som aldrig blir ”färdig”.
Plats: Norrifrån på väg 140. Kör in på den gamla vägslingan till höger
före backen vid Fröjel kyrka. Efter knappt 500 meter vid en hög cypress
ligger trädgården på höger sida. Några bilar kan parkera på gården, övriga
kan parkera vid gamla skolan 150 meter längre fram. Parkera ej i
dikeskanten med tanke på de rara växter som finns där.
Ta gärna med kaffekorg och filt för en fika i Peder och Lisas trädgård.
Värd: Gunilla Bremer, 0707 75 76 38
18 juli, lördag kl 13:00
Trädgårdsvandring i Burs och pelargoner i Stånga
Vi börjar vandringen kl 13 hos Annkristin Bäckström vid Änges 231 i
Burs. Annkristin flyttade till ett gammalt hus i Burs 2008. Trädgården var
en klassisk gotländsk trädgård med fruktträd och rabatter. De växter hon
hittade i trädgården inspirerade henne att återskapa det som hade varit. För
fem år sedan ökade hennes intresse för just gamla rosor och hon har idag
samlat drygt hundra olika sorter i sin trädgård. De har alla gemensamt att
vara äldre än 1940. Annkristin kommer även att visa oss hur
rossticklingsförökning går till. Förutom trädgården jobbar hon med
glastillverkning där hon gjuter glas och gör glasmosaiker och fönster.
Plats: Till Annkristin; kör 2,5 km öster om Burs kyrka på vägen mot
Närshamn sväng in vid skylten Glashuset.
Vi fortsätter c:a kl 14:30 Med ett besök hos Zumreta Knezevic vid
Sutarve 835C i Stånga. Zumreta har hållit på med att föröka växter sedan
1998. De senaste sju åren har fokus legat på pelargoner. Hon har idag c:a
2000 olika sorter. Vi är välkomna att se hennes samling och det går även
bra att köpa pelargoner.
Ta gärna med kaffekorg och filt för en fika i Stånga.
Plats: Till Zumreta; kör 150 meter väster om Stånga kyrka på vägen mot
Linde, växthuset ligger på vänster sida.
Värd: Karsten Farkas, 0705 33 41 00
8 augusti, lördag kl.
13:00
Besök hos Biodlaren Viveca Nilsenius i Lye.
Studera våra pollinerare på nära håll. Viveca är yrkesbiodlare och har bin
på 15 olika platser på sydöstra Gotland. Hon har de senaste fyra åren
jobbat under namnet Hey Honey och har sin produktionslokal i Stånga
gamla mejeri. Viveca tar med oss till en av sina platser med bikupor. Vi
får se hur en bikupa är uppbyggd och se ramar med yngel och fredliga
”husbin” Viveca berättar vidare om utrustningen som behövs och
produktionen. Det kommer att finnas tillfälle för provsmakning och köp av
honung. Ta gärna på stövlar långbyxor och jacka i fall bina kommer nära.
Ta gärna med kaffekorg och filt för en fika på behörigt avstånd från
bikuporna.
Plats: Vi träffas kl 13 vid Lye kyrka för att sedan åka vidare till det
bisamhälle som för dagen lämpar sig bäst för visning.
Värd: Karsten Farkas, 0705 33 41 00
23 augusti, söndag kl 13:00
Trädgårdsvandringar i Visby
Trädgårdsvandringen inleds kl 13 hos Annika och John Anderstedt på
Ängesstigen 3 i Visby. Annika och John har skapat en trädgård som
inspirerats av den japanska. Trädgården har flera rum som avgränsas av
”Jalusieväggar”, stenar och järninstallationer. Ett flertal små träd pryder
sin plats i den till stor del av olika stenar satta trädgården. Det finns en
mängd olika sorters krukor och bland det exotiska hittar vi t ex tillandsia
och fikon. Trädgården tilldelades 2014 DBW:s trädgårdspris.
Sedan åker vi c:a 14:30 vidare till Carina Eklund och Henrik Radhe på
Birkagatan 14 i Visby. Carina och Henrik har av tusen kvadratmeter tomt
som mest bestod av gräsmattor skapat en trädgård med flera rum som
inspireras av Medelhavet. Huset har byggts ut med ett orangeri och det
finns även ett växthus. Bland det exotiska finns bl a citron, lime och
apelsin. Trädgården rymmer även perenner och rosorna har i år fått
nymurade kolonner att stödja sig emot. Under gråpäronträdet spirar en
skuggrabatt.
Ta gärna med kaffekorg och filt för en fika hos Carina och Henrik.
Värd: Karsten Farkas, 0705 33 41 00
Medlemsrabatter
Som medlem erhåller du 10 % rabatt vid kontant betalning och uppvisande
av medlemskort hos följande företag:
- Follingbo trädgård: Uteväxter
- Röcklingers handelsträdgård: Uteväxter
- Stånga trädgård: Hela sortimentet.
- Visby plantskola: Uteväxter
- Växthuset Linds: Träd, buskar, klängväxter, rosor, vattenväxter och
perenner.
Kontakta gärna någon i styrelsen:
Gunilla Bremer, ordförande, tel. 0498 24 22 20, 0707 75 76 38
Birgitta Dahlqvist, vice ordförande, tel. 0498 49 20 12, 0703 06 12 82
Karsten Farkas, sekreterare, tel. 0705 33 41 00
Barbro Thiele, kassör, tel. 0702 16 10 60
Gertie Ahlqvist, tel. 0498 370 08
Ingegärd E Malmros, tel. 0498 29 61 65, 0704 44 20 52
Birgitta Schüberg, tel. 0498 49 10 34, 0702 13 34 86
E-post: [email protected]
Hemsida: www.tradgard.org
 Gilla Gotlands Trädgårdssällskap på Facebook.
Välkomna till sommarens vandringar.
Spara detta program!
I samarbete med