EB Förstärkningar, VÄST/BODY utan ärmar

39300, 39301 VÄST
39305, 39306 BODY
FÖRSTÄRKNINGAR
SP
ONLY FOR LEOTARD
Standard Panel
SPR
För att assistera höftexternrotation och rygg
extension
SBEL
ONLY FOR LONG LEGS
Shoulder Back Extension Left
Scoliosis Panels Right
Assistera tillbakadragning av vänster
ONLY FORskulderblad
LONG LEGS
och extension av ryggraden
Assistera korrektion av HÖGER
toracal- och vänster lumbalkurvor i
ryggraden
på HÖGER sida
ONLY FOR LONG LEGS
ONLY FORSBER
LONG LEGS
Shoulder Back Extension Right
SBEL
LP
SBER
Assistera tillbakadragning av höger
skulderblad och extension av ryggraden
på VÄNSTER sida
Lumbar Panel
SPL
Stödjande vid hållningskontroll
Scoliosis Panels Left
PBP
Assistera korrektion av VÄNSTER
toracal- och höger lumbalkurvor i
ryggraden
Posterior Back Panel
Assistera extension av bålen
LTPL
Lateral Trunk Panel
ENDASTONLY
FÖR
BODY
FOR
LEOTARD
Assistera korrektion av
VÄNSTER lateral flexion
AAP
Anterior Abdominal Panels
Assistera framåtböjning i
bålen
ONLY FOR LEOTARD
LTPR
Assistera korrektion av
HÖGER lateral flexion
Campscandinavia,FEB_2015©
Lateral Trunk Panel
Det ingår totalt tre förstärkningar I priset. Om Standard Panel är markerad
räknas denna som en förstärkning, om den inte är markerad kan tre andra
förstärkningar väljas.
ONLY FOR LEOTARD
ONLY FOR LEOTARD