Annonspriser - Elinstallatören

S V E R I G E S L E DA N D E E LT E K N I K T I D N I N G
Bra räckvidd för dig som annonsör
Annonspriser
2016
Välkommen att ­annonsera i Elinstallatören
– nyckeln till framtida affärer!
Genom att annonsera i Elinstallatören når du alla parter som på något sätt
är delaktiga i köpprocessen; beslutsfattarna, inköparna och användarna.
­Elinstallatören når förutom elinstallatörer, ­elektriker, elkonsulter, elleverantörer
och ­elgrossister även larm­installatörer och säkerhetsansvariga samt drift- och
underhålls­ansvariga på fastighetssidan och i industrin.
+ 85 %
Antal besö
k ar e
sedan 2014
BANNERFORMAT OCH PRISER PÅ ELINSTALLATOREN.SE 2016
PLATS
DESKTOP
TABLET
PHABLET
MOBIL
PRIS/MÅN
PRIS 14 DGR
Helsida
na
na
na
na
40 000 kr
25 000 kr
Dubbelpanorama
980 x 240
728 x 240
468 x 240
320 x 360
32 000 kr
19 000 kr
Panorama
980 x 120
728 x 120
468 x 120
320 x 240
27 000 kr
16 000 kr
Center Top 1-2
680 x 120
468 x 120
*
320 x 240
13 000 kr
9 000 kr
Höger Top 1-2
250 x 240
*
*
*
9 000 kr
Center
680 x 120
468 x 120
*
320 x 240
11 000 kr
Höger
250 x 120
*
*
*
7 000 kr
BANNER I NYHETSBREVET
PLATS
FORMAT
PRIS
Toppbanner
560 x 100 pixlar
7 200 kr
Mittbanner
270 x 100 pixlar
3 900 kr
8 000 kr
Panorama 980 x 120 px
(Tablet 728 x 120, Phablet 468 x 120, Mobil 320 x 240)
Panorama
Få bättre effekt
Komplettera din annonsering med en
banner på vår webbplats och i vårt
nyhetsbrev.
Det förstärker ditt budskap och gör
din kampanj effektivare.
Höger 1-2
250 x 240
Center Top 1-2 680 x 120
(Tablet 468 x 120, Phablet 468 x 240, Mobil 320 x 240)
Höger
250 x 120
Dagen då nyhetsbrevet distribueras
mång­dubblas antalet besökare på
elinstallatoren.se.
Placeringen höger i desktop hamnar under alla center­placeringar i mobil och phablet.
ANNONSFORMAT OCH PRISER 2016
FORMAT
SATSYTA
PLACERING
PRIS 4-FÄRG
Uppslag
400 x 265 mm
Text
Efter text
49 000 kr
37 700 kr
1/1-sida
185 x 265 mm
Text
Efter text
35 000 kr
27 000 kr
1/2-sida, liggande
185 x 130 mm
Text
Efter text
22 000 kr
17 000 kr
1/2-sida, stående
90 x 265 mm
Text
Efter text
22 000 kr
17 000 kr
1/4-sida, liggande
185 x 63 mm
Text
Efter text
13 000 kr
10 000 kr
1/4-sida, stående
90 x 130 mm
Text
Efter text
13 000 kr
10 000 kr
1/8-sida
90 x 63 mm
Efter text
7 400 kr
Omslag 2
420x297 mm
Uppslag
53 000 kr
Omslag 3
210x297 mm
1/1-sida
36 500 kr
Omslag 4
210x260 mm
1/1-sida
39 000 kr
400 x 265 mm
185 x 130 mm
90 x 265 mm
90 x 63 mm
90 x 130 mm
185 x 63 mm
Rabatter (vid samtidig bokning)
Bilagor, lösa (inkl porto och hantering)
2-3 införanden 5%
Max. vikt 20 g 39 000 kr
4-5 införanden 10%
Max. vikt 30 g 41 000 kr
6-10 införanden 15%
Max. vikt 40 g 43 000 kr
20% Max. vikt 50 g 45 000 kr
Max. vikt 60 g 47 000 kr
11 införanden 185 x 265 mm
Lösa bilagor levereras skurna och falsade
till format 200 x 290 mm.
PLATSANNONSERING
1. Lilla paketet
Titel, företag, länk och
beskrivning 5 rader. 7 000 kr
UTGIVNINGSSCHEMA 2016
NR
UTGIVNINGSDAG
VECKA
MATERIALDAG
TEMA
Inför Skydd & Säkerhet
2. Mellanpaketet
1
22 januari
3
4 januari
Titel, företag, länk, kontakt,
beskrivning 10 rader,
nyhetsbrevet 4 ggr
och logotyp. 12 000 kr
2
19 februari
7
29 januari
3
18 mars
11
26 februari
Skydd & Säkerhet
4
22 april
16
1 april
light+building
5
20 maj
20
29 april
6
17 juni
24
27 maj
7
26 augusti
34
5 augusti
8
23 september
38
2 september
9
21 oktober
42
30 september
10
18 november
46
28 oktober
11
16 december
50
25 november
3. Stora paketet
Lilla- och Mellanpaketet
samt 1/4-sida text.
19 000 kr
20% rabatt på printannons vid
­kombination med digitalt plats­
annonspaket. För fler alternativ,
kontakta gärna oss.
Inför Elmässan i Stockholm
ALLMÄN INFORMATION 2016
Specifikation för annonsmaterial
Digitalt material som inte motsvarar denna specifikation
kan inte föranleda reklamation.
Annonsering på webben och nyhetsbrev
Respektera lämningstiderna. Det ger utrymme för oss att
returnera annonsen till er för korrigering av eventuella fel
som upptäcks vid tidningens preflight/kontroll av material
inför tryck.
Materialtyp banners: Materialtyp nyhetsbrev:
Upplösning: Deadline:
GIF, JPEG, Flash m fl
JPEG
150 dpi
1 vecka före publicering
Kontakta oss för mer information.
Annonsering i tidningen
Vi tar emot annonsmaterial som högupplösta, tryck­­
optimerade pdf:er, via e-post eller ftp (se adresser till höger).
ICC-profiler och job options för InDesign kan hämtas hem
från www.sormlandsgrafiska.se. Gå in på ­”tekniska instruktioner” och ”Färginställningar”.
För fullgott tryckresultat ska följande specifikation följas:
1. Format och formatinställningar
•Annonsen skall levereras högupplöst (300 dpi) i tryck­
optimerat pdf-format.
•Bilder ska vara konverterade till tryckeriets ICC-profil.
•Använda typsnitt skall vara inkluderade.
•Vid utfallande annons skall skärmärken anges.
OPI-länkar får inte användas.
•Bilder får inte vara komprimerade (ej jpeg eller LZW).
2. Upplösning
•Allt inkluderat material skall hålla upplösningen 300 dpi.
3. Text, typsnitt
•Använd endast typsnitt av postscripttyp Type 1,
Open Type eller Unicode. Övriga typsnittstyper får ej
­användas, inkluderande komposit-typsnitt.
Endast helsida och uppslag får vara utfallande.
Material
Dokumentnamn tidning
Mall: Exempel: Företaget_årutgåva_format.suffix
Foretaget_1606_90x130.pdf
Dokumentnamn webb
Mall: Exempel: Företaget_startdatum_slutdatum_format.suffix
Foretaget_160604_161231_90x130.jpg
Leveransadress
E-post: Ftp: Användare: Lösenord: [email protected]
http://ftp.sormlandsgrafiska.se
elannons
elin13
Annonsavdelning
Annonschef: Telefon: Mobil: E-post: Ivan Ahlenblom
08-762 75 82
072-522 96 57
[email protected]
Säljare: Petrica Hedlund
Telefon: 08-762 75 51
Mobil: 0705-10 75 51
E-post: [email protected]
•Undvik att använda ligaturer vid sättning av texten.
Allmän information om tidningen
4. Färgrymd
TS-redovisad
upplaga: 21 800 ex (Helåret 2014)
Antalet läsare
per nr: 20 000 (Orvesto Näringsliv 2014)
•Endast CMYK.
(RGB, Pantone eller ”spot colors” och liknande får ej f­ örekomma)
•Använd ej 4-färg i svarta texter.
5. Storlek
•Leverera alltid annonsen i storlek 100 procent av det bokade
utrymmet.
•Utfallande annonser måste ha skärmärken och levereras med
minst 5 mm skärmån. Helsida 210 x 297 mm (+5 mm utfall)
och uppslag 420 x 297 mm (+5 mm utfall).
Webbsida: www.elinstallatoren.se
Postadress: Box 17537, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 40