REMS Unimat SWE - Stand 2014-04-03

Halvautomatiska
gängmaskiner
REMS Unimat 75
REMS Unimat 77
for Professionals
Mycket effektiv
Enkel- och serieproduktion
Enkel manövrering
Kort omställningstid
■ Bultar
■ Rör
■ Armeringsjärn
■ Metrisk bultgänga
■ Cylindrisk rörgänga
■ Konisk rörgänga
■ Nedsvarvning
■ Fasning
■ Toleransklass mellan (6g)
enligt ISO 261 (DIN 13) 1)
Tysk kvalitetsprodukt
1)
REMS Unimat 75
Halvautomatisk gängskärningsmaskin
för rationell skärning av bult- och rörgängor
och gängning av armeringsjärn.
5
3
6
7
2
8
4
1
¼ – 4"
1
⁄16 – 2½"
6 – 72 mm
14 – 45 mm
Unimat
Unimat
Unimat
Unimat
77
75
75
75
9
REMS Unimat – Halvautomatisk, kraftfull maskin
för rationell skärning av bult- och rörgängor.
För industri, metallhantverk, installation.
Mycket effektiv tack vare snabbt arbete, kort omställningstid, kostnadseffektiv maskindrift och enkel manövrering.
För enkel- och serieproduktion. Avlastar dyra svarvar och personal.
På nätet kan du själv se hur lätt maskinen är att hantera:
www.youtube.de/remstools
Video
1
Arbetsprincip
Fast material – roterande gänghuvud.
2
Konstruktion
Kompakt, robust konstruktion för kontinuerlig drift. Gänghuvud
med efterslipbart tangential-Strehler-skärbacksystem i självcentrerande hållarsystem. Efter lätt startskärning med matningsspak och
kuggstång automatisk matning av gänghuvudet (ingen styrgänga).
Svetsat, stabilt maskinstativ med extra stort oljeutrymme och stor,
uttagbar spånlåda.
3
6
Automatiskt universalgänghuvud
Endast ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor.
Fininställning av gängdiametern genom spindel med skala.
Gänghuvudet sluts automatiskt och öppnas automatiskt när den
inställda gänglängden har nåtts. Alla gängor kan skäras i en
arbetsgång. Kopieringsanordning för konisk gängning. Istället
för byte av skärsats ännu mer rationellt arbete med (flera)
lättskiftade automatiska universalgänghuvuden.
7
Skärbackar
REMS beprövade, efterslipbara tangential-Strehler-skärbacksystem
med optimal skärgeometri garanterar superlätt startskärning, gängning och rena gängor. WS Strehler-skärbacksystem av seghärdat,
specialhärdat specialstål för hårda material ≤ 500 N/mm². HSS
Strehler-skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm².
Strehler-skärbacksystemet sätts fast i ett speciellt hållarsystem.
Skärbackar och hållare bildar en skärsats.
8
Skyddshuv
Den elektriska låsningen av skyddshuven förhindrar att maskinen
sätts på när skyddshuven är öppen resp. stoppar automatiskt
den löpande maskinen om skyddshuven öppnas. Motsvarar
säkerhets- och olycksfallsförebyggande föreskrifter.
9
Gängning av armeringsjärn (Unimat 75)
Drivenhet Unimat 75
Slitstark planetväxel med ihåligt solhjul för långgänga upp till
Ø 30 mm. Beprövad, speciellt för gängskärning utformad, kraftfull,
polomkopplingsbar trefasmotor med röraxel, 2000/2300 W, överbelastningsskydd. Omkastare för riktningsbyte för höger- och vänstergänga. Hög arbetshastighet, 2 gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min-1.
Drivenhet Unimat 77
Robust snäckväxel och 2-stegs kopplingsbar cylindriskt kugghjul.
Beprövad, speciellt för gängskärning utformad, kraftfull, polomkopplingsbar trefasmotor, 2000/2300 W, överbelastningsskydd. Omkastare
för riktningsbyte för höger- och vänstergänga. 4 gänghuvudsvarvtal
50, 25, 16, 8 min-1.
4
Fastspänningsanordning
Stabil, torsionsfri, självcentrerad, universell fastspänningsanordning
för hela spännområdet med speciellt kuggade och härdade spännbackar. Val mellan manuell fastspänning eller oljehydraulisk/pneumatisk med manövrering via fotpedal (drifttryck 6 bar). Som tillbehör
för Unimat 75: Specialspännbackar för draget material, stiftskruvar,
sexkantskruvar och rörnipplar.
5
Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad, elektrisk smörjmedelspump med hög matningskapacitet. God försörjning med gängolja garanterar ren gängning
och lång hållbarhet av skärbackar, drivmekanism och motor.
Speciella Strehler-skärbacksystem M med ytterligare slipad
skärning, för gängning av armeringsjärn i en arbetsgång.
För användning med REMS Unimat 75 med oljehydraulisktpneumatiskt skruvstycke, för högt spänntryck.
REMS Unimat 75 – För bult- och rörgängning och för gängning av armeringsjärn
Halvautomatisk gängskärningsmaskin för bultgänga 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", rörgänga ¹/16 – 2½",
16 – 63 mm. Maskin på stativ. Polomkopplingsbar trefasmotor med röraxel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W,
höger- och vänstergång. Gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min-1. Självcentrerande universalskruvstycke för hela spännområdet, val mellan manuell eller oljehydraulisk/pneumatisk manövrering.
Automatisk smörjkylning. 1 automatiskt univer-salgänghuvud för alla gängor, automatiskt öppnande
och slutande. Utan skärsatser, utan låsspak. Elektriskt förreglad skyddshuv. Inställningsmall.
Arbetsnyckel. I transportlåda.
REMS Unimat 75 Basic mS
manuellt skruvstycke
Art. nr 750003
REMS Unimat 75 Basic pS
oljehydrauliskt/pneumatiskt skruvstycke
Art. nr 750004
R380#
R380#
Andra nätspänningar på begäran.
Info
Tillbehör 1)
Strehler-skärbacksystem och hållare (skärsats)
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423
Gänga M för armeringsjärn ISO 261 (DIN 13)
Metrisk bultgänga M ISO 261 (DIN 13)
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1
Whitworth bultgänga BSW
Cykelgänga Fg
Fingänga M
Skärsatser för vänstergänga samt tangential-Strehler-skärbacksystem av HSS kan levereras.
Automatiskt universalgänghuvud
utan skärsatser, utan låsspak
Art. nr 751000
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm, med fas-/
curlingbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, med hållare
Fas-/svarvhuvud 45°, Ø 7 – 62 mm, utan skärsatser
Art. nr 751100
Art. nr 751102
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, med hållare
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, med hållare
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, 4-pack, HSS
Art. nr 751096
Art. nr 751098
Art. nr 751097
Låsspak för stängning och öppning av skärbackarna
R
för rörgänga konisk höger
R-L för rörgänga konisk vänster
G
för rörgänga cylindrisk höger
G-L för rörgänga cylindrisk vänster
M
för alla bultgängor höger
M-L för alla bultgängor vänster
Art. nr 751040
Art. nr 751050
Art. nr 751060
Art. nr 751070
Art. nr 751080
Art. nr 751090
#
#
Specialspännbackar, par, för draget material, stiftskruvar,
sexkantskruvar och rörnipplar. Verktygslängd före skruvstycke
utan gänga minst 15 mm, Ø 6 – 42 mm
Art. nr 753240
1)
Detaljer: www.rems.de → Products → Threading → REMS Unimat 75 (PDF)
#
#
#
#
R90#
R90#
R90#
R90#
R90#
R90#
#
REMS Unimat 77 – För rörgänga upp till 4"
Halvautomatisk gängskärningsmaskin för rörgänga ¼ – 4". Maskin på stativ. Polomkopplingsbar
trefasmotor, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, höger- och vänstergång. Gänghuvudsvarvtal 50, 25,
16, 8 min-1. Självcentrerande universalskruvstycke med spännbackar 1 – 4", antingen manuell eller
oljehydraulisk/pneumatisk manövrering. Automatisk smörjkylning. 1 automatiskt universalgänghuvud för alla gängor, automatiskt öppnande och slutande. Utan skärsatser, utan låsspak.
Elektriskt förreglad skyddshuv. Inställningsmall. Arbetsnyckel. I transportlåda.
REMS Unimat 77 Basic mS
manuellt skruvstycke
Art. nr 770003
REMS Unimat 77 Basic pS
oljehydrauliskt/pneumatiskt skruvstycke
Art. nr 770004
R380#
R380#
Andra nätspänningar på begäran.
Info
Tillbehör 2)
Strehler-skärbacksystem och hållare (skärsats)
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1 EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1.20.1
Skärsatser för vänstergänga samt tangential-Strehler-skärbacksystem av HSS kan levereras.
Automatiskt universalgänghuvud
utan skärsatser, utan låsspak
Art. nr 771000
Låsspak för stängning och öppning av skärbackarna
R
för rörgänga konisk höger
R-L för rörgänga konisk vänster
G
för rörgänga cylindrisk höger
G-L för rörgänga cylindrisk vänster
Art. nr 751040
Art. nr 751050
Art. nr 751060
Art. nr 751070
Spännbackar ¼ – ¾", 2-pack
Art. nr 773060
2)
Detaljer: www.rems.de → Products → Threading → REMS Unimat 77 (PDF)
#
R90#
R90#
R90#
R90#
#
Ytterligare tillbehör
Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial. Speciellt utvecklat för gängning.
Därför mycket hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre
hållbarhet på skärbackar och maskiner.
REMS Sanitol
Syntetisk gängolja utan mineralolja. Speciellt för dricksvattenledningar.
Även för universell användning. För alla material.
Info
REMS Spezial
Höglegerad gängolja på mineraloljebas. För alla material:
Stål, rostfritt stål, metaller, plaster.
Info
Info
Nippelfix
Info
Nippelspanner
REMS Herkules
Materialstativ justerbara på höjden med kulstyrning, gör det lätt att vrida,
dra och skjuta materialet i alla riktningar.
Följa oss:
www.rems.de
Info
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
Försäljning endast via fackhandel.
REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
[email protected]
Södra Sverige:
Peter Melin
Mobil: 0 76 767 5306
[email protected]
Mellersta / Södra Sverige:
Marc Butsch
Mobil: 0 70 687 3333
[email protected]
Norra / Mellersta Sverige:
Hans Forsberg
Mobil: 0 70 661 7766
[email protected]
04/14 094085 SWEoP · Ändringar och fel förbehålls. © Copyright 2014 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.
Nippelgängning
Rationell med den automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 2½"
(REMS Unimat 75) eller ½ – 4" (REMS Unimat 77) eller med manuellt invändigt
fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (REMS Unimat 75/77).