Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör.
Monteringsanvisning
Eftermontering M-aerodynamikpaket
BMW 5-serie (E 60/E 61)
Kompletteringssats nr: 51 71 0 396 683
51 71 0 396 684
51 71 0 396 685
51 71 0 396 686
51 71 0 396 831
51 71 0 396 832
51 71 0 396 833
51 71 0 396 834
51 71 0 429 408
51 71 0 429 409
51 71 0 429 411
51 71 0 429 412
51 71 0 433 920
51 71 0 433 921
Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket lackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket lackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket lackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket lackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Kompletteringssats M aerodynamikpaket grundlackerat
Monteringstid
Monteringstiden är ca 4,5 timmar, men kan variera beroende på bilens skick och utrustning.
På bilar med aktivt kylluckssystem är monteringstiden ca 0,25 timme längre.
Viktig information
Monteringsanvisningen är i första hand avsedd att användas inom BMW och auktoriserade BMWserviceverkstäder.
Målgrupp för monteringsanvisningen är alltid fackpersonal med utbildning på BMW-bilar och med
erforderliga fackkunskaper.
Alla arbeten ska utföras med hjälp av aktuella reparationsanvisningar, kopplingsscheman,
underhållshandböcker och arbetsanvisningar i rationell ordningsföljd med föreskrivna verktyg
(specialverktyg) och med hänsyn till gällande säkerhetsföreskrifter.
Vid monterings- eller funktionsproblem, begränsa felsökningen till ca 0,5 timmar för mekaniska
resp 1,0 timme för elektriska arbeten.
För att undvika onödigt merarbete och spara kostnader skickar ni omedelbart en förfrågan till den
tekniska supporten via Aftersales Assistance Portal (ASAP).
Uppge då följande:
- Chassinummer
- kompletteringssatsens artikelnummer
- en exakt problembeskrivning
- redan utförda steg i arbetsgången
Arkivera inte utskriften av monteringsanvisning, eftersom den uppdateras dagligen via ASAP!
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
1
Monteringsinformation
Se till att kablar och ledningar inte knäcks eller skadas vid kabeldragningen. De kostnader som
uppkommer i sådana fall ersätts inte av BMW AG.
Eftermonterade kablar och ledningar ska fästas med buntband.
Alla bilder avser vänsterstyrda bilar, gör på motsvarande sätt på högerstyrda bilar.
Monteringen visas delvis på vänster sida av bilen, gör på samma sätt på höger sida.
På bilar med aktivt kylluckssystem ska detta demonteras och avaktiveras med DISPlus eller GT1 efter
montering av kompletteringen.
Beställningsinformation
Endast bilar fr.o.m. 03/07 utom USA
Följande delar ingår inte i kompletteringssatsen och ska beställas separat
(artikelnummer och information, se ETK.):
- Fäste stötfångarpanel fram BA
- Stötupptagare fram (höger och vänster) BB/BC
- Hållare stötfångare fram (höger och vänster) BD/BE
- Adapterkabelstam dimljus BF
Beroende på utförande ska följande delar beställas
(artikelnummer och information, se ETK.):
- Hållare för Night Vision-kamera BG
- Hållare för ACC-sensor BH
- PDC-sensorer fram och bak BI
- PDC-kabelsats fram och bak BJ och BK
Endast för modell 535i USA
Följande delar ingår inte i kompletteringssatsen och ska beställas separat
(artikelnummer och information, se ETK.):
- Luftkanal kylare vänster AW (artikelnummer: 51 71 8 041 999)
- Luftkanal kylare höger AX (artikelnummer: 51 71 8 042 000)
- Luftkanal kylare under AY (artikelnummer: 51 71 8 040 807)
Specialverktyg
00 9 317, panelkil
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
2
Innehållsförteckning
Kapitel
Sidan
1.
Komponentöversikt stötfångarpanel fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.
Komponentöversikt stötfångarpanel fram (endast för bilar fr.o.m. 03/07 utom USA) . . . . . . .
5
3.
Komponentöversikt stötfångarpanel bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.
Komponentöversikt paneler rambalk och luftkanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.
Förarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.
Montering av paneler rambalk och luftkanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.
Montering av stötfångarpanel fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.
Montering av stötfångarpanel bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9.
Avslutande arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
3
1.
Komponentöversikt stötfångarpanel fram
A
F
E
H
G
I
L
S
T
U
V
W
K
J
O
N
M
D
C
B
X
P
Y
Z
Q
R
AA
AB
060 0508 Z
Teckenförklaring
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Stötfångarpanel
Galler
List
Isoleringslist
Dimljus vänster
Dimljus höger
Panel dimljus vänster
Panel dimljus höger
Panel höger (endast bilar med ACC)
Panel höger (endast bilar utan ACC)
Panel vänster
Monteringsplatta registreringsskylt
Arm vänster (endast bilar med SRA)
Arm höger (endast bilar med SRA)
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Adapter (2 st)
Täckplatta bogserögla
Täcklock blått (4 st)
Täcklock vitt (2 st)
Luftkanal broms vänster
Luftkanal broms höger
Blindlock vänster (endast bilar utan SRA)
Blindlock höger (endast bilar utan SRA)
Lucka SRA vänster
Lucka SRA höger
Fjäder (2 st, endast för bilar med SRA)
Plåtmutter (2 st)
Plåtmutter (4 st)
Plåtskruv med kullrigt huvud (5 st)
7/2007
(Z/Z)
4
2.
Komponentöversikt stötfångarpanel fram
(endast för bilar fr.o.m. 03/07 utom USA)
BA
BD
BB
BC
BF
BE
BG
BH
BI
BJ
060 1317 Z
Teckenförklaring
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
Fäste stötfångarpanel fram (se beställningsanvisning)
Stötupptagare fram vänster (se beställningsanvisning)
Stötupptagare fram höger (se beställningsanvisning)
Hållare för stötfångare fram vänster (se beställningsanvisning)
Hållare för stötfångare fram höger (se beställningsanvisning)
Adapterkabelstam dimljus (se beställningsanvisning)
Hållare för Night Vision-kamera (se beställningsanvisning)
Hållare för ACC-sensor (se beställningsanvisning)
PDC-sensorer fram och bak (4 st, se beställningsanvisning)
PDC-kabelsats fram (se beställningsanvisning)
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
5
3.
Komponentöversikt stötfångarpanel bak
AC
AD
AF
AE
AG
AD*
AH*
AH
AI
AJ
AK
AL
BK
BI
BL
060 0511 Z
Teckenförklaring
AC
AD
AD*
AE
AF
AG
AH
AH*
AI
AJ
AK
AL
BJ
BK
BL
Stötfångarpanel
Panel diffusor (endast bilar med AHK)
Panel diffusor (endast bilar utan AHK)
Lucka släpvagnskoppling (endast bilar med AHK)
Hållare vänster
Hållare höger
Hållare mitten (endast bilar med AHK)
Hållare mitten (endast bilar utan AHK)
Lock batterilåda
Lucka bogserögla
Plåtmutter (10 st)
Plugg (6 st)
PDC-sensorer fram och bak (4 st, se beställningsanvisning)
PDC-kabelsats bak (se beställningsanvisning)
Fäste stötfångarpanel bak (endast för E61)
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
6
4.
Komponentöversikt paneler rambalk och luftkanaler
AN
AQ
AM
AO
AR
AS
AP
AZ
AT
AV
AW
AX
AY
AU
060 0512 Z
Teckenförklaring
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
Panel rambalk vänster
Panel rambalk höger
Klämstift (16 st)
Distansklämma (16 st)
Hylsa (20 st)
Klämma (16 st)
Klämma (4 st)
Plåtmutter (6 st)
Panel fram vänster nedre
Panel fram höger nedre
Luftkanal kylare vänster (artikelnummer 535i USA: 51 71 8 041 999)
Luftkanal kylare höger (artikelnummer 535i USA: 51 71 8 042 000)
Luftkanal kylare mitten (artikelnummer 535i USA: 51 71 8 040 807)
Luftkanal övre
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
7
5.
Förarbeten
TIS-nr.
---
Utför ett snabbtest
Koppla från batteriets minuspol
12 00 ...
Följande delar skall först demonteras
Stötfångarpanel fram
51 11 156
Stötfångarpanel bak
51 12 156
Hållare för stötfångare bak vänster och höger
51 12 801
Stötfångarstyrning bak mitten
51 12 825
---
Lock batterilåda
Panel rambalk vänster och höger
51 71 447
Endast bilar fr.o.m. 03/07 utom USA
Fäste stötfångarpanel fram
51 11 050
Hållare stötfångare fram höger och vänster
51 11 701
Hållare för Night Vision-kamera (beroende på utförande)
---
Hållare för ACC-sensor (beroende på utförande)
---
Endast bilar med aktivt kylluckssystem
---
Demontera luftkanal med lucka (behövs inte mer) och bind upp
ställmotorns kontaktdon på ett vattentätt sätt
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
8
6.
Montering av paneler rambalk och luftkanaler
Skär bort det markerade området (2) från
hjulhusinsatsen (1).
1
2
15
mm
060 0505 Z
Sätt in klämmorna AR och AS i rambalkspanelerna AM och AN.
AR
AM
AQ
Montera rambalkspanelerna AM och AN på bilen
med hjälp av distansklämmor AP, klämstift AO
och hylsor AQ (se TIS RA: 51 71 447).
AP
AO
AN
AS
060 0515 Z
BE
BA
BC
BD
Endast bilar fr.o.m. 03/07
Montera stötfångarpanelfäste fram BA, stötupptagare fram höger och vänster BB/BC och
stötfångarhållare fram höger och vänster BD/BE
på bilen med originalfästdetaljerna.
BB
060 1318 Z
AW
AX
AZ
Endast bilar med aktivt kylluckssystem
Demontera luftkanal med lucka (behövs inte mer)
och bind upp ställmotorns kontaktdon på ett
vattentätt sätt.
Alla bilar
Byt ut luftkanalerna på kylaren mot delarna AW,
AX, AY och AZ.
AV
AY
© BMW AG, München
AU
Byt ut främre nedre panelerna mot delarna AU
och AV.
060 0513 Z
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
9
7.
Montering av stötfångarpanel fram
Skruva fast adapter O på de båda mittersta
fästpunkterna för stötfångarpanelen på stötfångarfästet (1).
Z
1
Skjut plåtmuttrarna Z på adapter O.
O
O
1
060 0516 Z
Skär bort det markerade området (2) från
hjulhusinsatsen (1).
13 mm
2 mm
30 mm
2
060 0506 Z
Borra upp hål (2) Ø 8 mm i hjulhusinsatsen (1)
enligt måttangivelsen.
100 mm
2
© BMW AG, München
17 mm
1
060 0507 Z
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
10
7.
Montering av stötfångarpanel fram
W
Y
2
M
U
V
W
X
1
1
X
2
N
Y
2
BF
2
A
E
S
AB
B
C
D
T
F
3
A
M GG 4252
H
G
4
P
I/J
L
K
060 1316 Z
Endast bilar med PDC t.o.m.03/07
Montera PDC-sensorer (2) i stötfångarpanel A (se TIS RA: 66 20 520).
Endast bilar med PDC t.o.m.03/07
Byt ut de originalmonterade PDC-sensorerna och PDC-kabelstammen mot separat beställda delar och
montera dessa i stötfångarpanel A (se TIS RA: 66 20 520).
Endast bilar med SRA
Montera vänster arm M, höger arm N, fjädrar Y, lucka SRA vänster W och lucka SRA höger X i
stötfångarpanel A (se TIS RA: 51 11 ...).
Endast bilar utan SRA
Montera lucka SRA vänster W och lucka SRA höger X tillsammans med blindlock vänster U och
blindlock höger V i stötfångarpanel A (se TIS RA: 51 11 ...).
Endast bilar fr.o.m. 03/07
Kapa bort dimljusets kontaktdon (3) från bilens kabelstam (4) och anslut dimljusets adapterkabelstam BF
med påsatta skarvhylsor till lika färger på de öppna ledningsändarna på bilens kabelstam.
Alla bilar
Montera dekorationsgrill vänster och höger (1) (se TIS RA: 51 13 001).
Komplettera stötfångarpanel A (se TIS RA: 51 11 ...). Montera den kompletterade stötfångarpanelen A på bilen (se TIS RA: 51 11 156).
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
11
8.
Montering av stötfångarpanel bak
Endast modell E60
Skärkanten löper exakt intill borrhålet (3).
Skär bort det markerade området (2) från
hjulhusinsatsen (1).
1
m
180 m
2
3
060 0503 Z
Borra upp hål (2) Ø 8 mm i hjulhusinsatsen (1)
enligt måttangivelsen.
1
16 mm
2
19 mm
060 0504 Z
Endast E61
Skär bort det markerade området (2) från
hjulhusinsatsen (1).
1
m
220 m
12 mm
2
19 mm
061 0149 Z
AF
AG
AH/AH*
AI
Endast E61
Byt ut stötfångarpanelens originalfäste bak mot
stötfångarpanelfäste bak BL i monteringssatsen
(se TIS RA: 51 12 050).
Alla bilar
Montera vänster hållare AF, höger hållare AG,
mittre hållare AH/AH* och batterilådans lock AI
på bilen (se TIS RA: 51 12 ...).
BL
060 0514 Z
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
12
8.
Montering av stötfångarpanel bak
AC
1
Endast bilar med PDC t.o.m. 03/07
Montera PDC-sensorer (1) i stötfångarpanel AC
(se TIS RA: 66 20 540).
Endast bilar med PDC t.o.m. 03/07
Byt ut de originalmonterade PDC-sensorerna
och PDC-kabelstammen mot separat beställda
delar och montera dessa i stötfångarpanel AC
(se TIS RA: 66 20 540).
AE
AD/AD*
AJ
AL
060 0510 Z
Alla bilar
Komplettera stötfångarpanel AC
(se TIS RA: 51 12 ...).
Montera stötfångarpanel AC på bilen med hjälp
av pluggar AL (se TIS RA: 51 12 156).
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
13
9.
Avslutande arbeten
- Anslut bilens batteri
- Utför ett snabbtest
Endast bilar med aktivt kylluckssystem
På bilar med aktivt kylluckssystem ska detta demonteras och avaktiveras med DISPlus eller GT1 på
följande sätt efter montering av kompletteringen.
Välj >Servicefunktioner<
Välj >Drivning<
Välj >Motorelektronik<
Välj >Justeringsprogram<
Välj >Radera anpassningar<
Välj och utför testmodul >B1214_NG6AWZS<
Välj och utför efter en kort stund fråga >3. Återställ inlärda varianter (kodningar)<
Då visas >Testmodul avslutas<, det aktiva kylluckssystemet har blivit avaktiverat.
Alla bilar
- Montera ihop bilen i omvänd ordningsföljd
- Ställ in dimljusen enligt TIS RA 63 10 014
© BMW AG, München
01 29 0 398 692
7/2007
(Z/Z)
14