här laddar du ner kortkommandoguiden

www.infocell.se
+100 KORTKOMMANDON I EXCEL
KORTKOMMANDON - ALLMÄNT
Kortkommando
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+B
Ctrl+H
Ctrl+R
Ctrl+T
Ctrl+L
Ctrl+Shift+L
Alt+Shift+Högerpil
Alt+Shift+Vänsterpil
Ctrl+8
Alt+F1
F11
Alt+Nedåtpil
Alt+Mellanslag
Alt+D+P
Alt+N+I+I
Alt+N+V+P
Alt+F11
Alt+F4
Alt+F8
Alt eller F10
Ctrl+F1
Ctrl+G eller F5
Ctrl+shift+.
Ctrl+Shift+,
Ctrl+I
Esc
F1
F2
F7
Beskrivning
Kopiera
Klistra in
Klipp ut
Ångra
Gör om
Sök
Ersätt
Fyll till höger
Skapa tabell
Skapa tabell
Visa/dölja filter
Gruppera (rader/kolumner)
Dela upp grupp (rader/kolumner)
Visa/dölj gruppering
Infoga standarddiagram i befintligt kalkylblad
Infoga standarddiagram i ny flik
Välja ur droplista i en cell (dataverifiering)
Gå till systemmenyn
Öppna pivottabellguiden
Infoga pivottabell (Excel 2013)
Infoga pivottabell (Excel 2010)
Öppna VBA-editorn
Stäng VBA-editorn
Dialogrutan Makro
Aktivera menyfältet
Visa/dölj menyfliksområdet
Dialogrutan Gå till
Infoga aktuellt klockslag
Infoga aktuellt datum
Infoga hyperlänk
Avbryta kommando eller återgå från dialogruta
Hjälpfunktionen
Redigera aktiv cell
Öppna stavningskontroll
Vill du bli ett riktigt Excelproffs?
Gå vår omfattande e-Learning och få tillgång till hundratals utbildningsfilmer med
nedladdningsbara exempel. Läs mer på www.infocell.se
Infocell AB - din utbildningspartner i Excel och Office
● Lärarledda kurser ● Anpassade kurser ● E-Learning
www.infocell.se
KORTKOMMANDON - ARBETSBOK
Kortkommando
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+S
F12
Ctrl+W
Ctrl+P
Ctrl+Page Down
Ctrl+Page Up
Ctrl+Tab
Alt+Tab
Ctrl+F9
Ctrl+F10
Ctrl+Ctrl++
Ctrl+9
Ctrl+J
Ctrl+Shift+(
Ctrl+Shift+)
Shift+F11
Beskrivning
Ny arbetsbok
Öppna arbetsbok
Spara arbetsbok
Spara som
Stäng arbetsbok
Skriv ut
Bläddra mellan bladflikar (till höger)
Bläddra mellan bladflikar (till vänster)
Växla mellan öppna arbetsböcker
Välxa mellan programfönster
Minimera arbetsbok
Återställ fönster/maximera fönster
Ta bort rad/kolumn/cell
Infoga rad/kolumn/cell
Dölj rad
Dölj kolumn
Ta fram rad
Ta fram kolumn
Infoga kalkylblad
KORTKOMMANDON - FORMLER
Kortkommando
Alt+Shift+=
Ctrl+'
Ctrl+D
Ctrl+Alt+F9
Ctrl+F3
Ctrl+Shift+F3
Ctrl+Shift+A
Ctrl+Shift+Enter
Ctrl+Shift+U
F4
F9
Shift+F3
Beskrivning
Summa / Autosumma
Kopiera och klistra in exakt formel från cell ovan
Kopiera och klistra in formel från cell ovan
Beräkna alla blad i öppna arbetsböcker
Dialogrutan Namnhanteraren
Skapa namn från markering
Infoga funktionsargumenten i en formel
Bekräfta en matisformel
Maximera/minimera formelfältet
Upprepa senaste kommandot
Utvärdera/beräkna en markerad del av en formel
Infoga funktion i cell (funktionsdialogen)
Vill du ha ett gratis utbildningsbrev om Excel?
Gör som tusentals andra - välj Excelbrevet från Infocell
www.excelbrevet.se
Infocell AB - din utbildningspartner i Excel och Office
● Lärarledda kurser ● Anpassade kurser ● E-Learning
www.infocell.se
KORTKOMMANDON - FORMATERING
Kortkommando
Ctrl+1
Ctrl+Alt+V
Ctrl+F
Ctrl+K
Ctrl+U
Ctrl+5
Ctrl+Shift+&
Ctrl+Shift+_
Ctrl+Shift+!
Ctrl+Shift+%
Ctrl + Shift + 1
Ctrl + Shift + 3
Ctrl + Shift + 5
Shift+F2
Alt+’
Alt+Enter
Alt+W+B
Alt+W+FQ
Alt+W+EE
Alt+W+AC
Alt+W+FE
Alt+W+FC
Alt+W+ÄÄ
Alt+W+AV
Alt+W+HÖ
Alt+W+AR
Alt+W+MÄ
Alt+W+FP
Alt+W+NM
Alt+W+AU
Alt+W+US
Alt+W+AM
Alt+W+UU
Alt+W+AT
Alt+W+W
Alt+W+W
Beskrivning
Dialogrutan Formatera celler
Dialogrutan Klistra in Special
Fetstil
Kursiv stil
Understrykning
Genomstrykning
Infoga kantlinje runt markerat område
ta bort kantlinjer
Talformat tusentalsavgränsare (två decimaler)
Procentformat utan decimaler
Talformat tusentalsavgränsare (två decimaler)
Datumformat (DD-MMM-ÅÅ)
Talformat procent utan decimaler
Infoga kommentar
Dialogrutan Formatmallar
Radbrytning i cell
Textorientering (Excel 2013)
Textorientering (Excel 2010)
Centrera (Excel 2013)
Centrera (Excel 2010)
Teckenfärg (Excel 2013)
Teckenfärg (Excel 2010)
Vänsterjustera (Excel 2013)
Vänsterjustera (Excel 2010)
Högerjustera (Excel 2013)
Högerjustera (Excel 2010)
Hämta format (Excel 2013)
Hämta format (Excel 2010)
Justera mot nederkant (Excel 2013)
Justera mot nederkant (Excel 2010)
Justera mot mitten (Excel 2013)
Justera mot mitten (Excel 2010)
Justera mot överkant (Excel 2013)
Justera mot överkant (Excel 2010)
Cellfärg (Excel 2013)
Cellfärg (Excel 2013)
Vill du ha ett gratis utbildningsbrev om Excel?
Gör som tusentals andra - välj Excelbrevet från Infocell
www.excelbrevet.se
Infocell AB - din utbildningspartner i Excel och Office
● Lärarledda kurser ● Anpassade kurser ● E-Learning
www.infocell.se
KORTKOMMANDON - FÖRFLYTTA
Kortkommando
Enter
Tab
Shift+Enter
Shift+Tab
Home
Ctrl+Home
Ctrl+End
Page Down
Page Up
Alt+Page down
Alt+Page up
Högerpil
Nedåtpil
Uppåtpil
Vänsterpil
Beskrivning
Gå en cell nedåt
Gå en cell till höger
Bekräfta inmatning och/eller förflytta till uppåt
Bekräfta inmatning och/eller förflytta till vänster
Förflytta till början av rad
Förflytta till början av kalkylbladet
Förflytta till sista (använda) cell i kalkylbladet
Bläddra en skärmbild ner
Bläddra en skärmbild upp
Bläddra en skärmbild till höger
Bläddra en skärmbild till vänster
Gå en cell till höger
Gå en cell nedåt
Gå en cell uppåt
Gå en cell till vänster
Förflytta till sista fyllda cell för rad/kolumn
eller nästa fyllda cell för rad/kolumn
Förflytta till sista fyllda cell för rad/kolumn
eller nästa fyllda cell för rad/kolumn
Förflytta till sista fyllda cell för rad/kolumn
eller nästa fyllda cell för rad/kolumn
Förflytta till sista fyllda cell för rad/kolumn
eller nästa fyllda cell för rad/kolumn
Ctrl+nedåtpil
Ctrl+vänsterpil
Ctrl+högerpil
Ctrl+uppåtpil
KORTKOMMANDON - MARKERA
Kortkommando
Ctrl+A
Ctrl+Enter
Ctrl+Mellanslag
Shift+Mellanslag
Delete
Shift+Backsteg
F8
Shift+F8
Shift+Home
Shift+Högerpil
Shift+Nedåtpil
Shift+Uppåtpil
Shift+Vänsterpil
Ctrl+Shift+Piltangent
CTRL+SHIFT+O
Beskrivning
Markera alla celler i kalkylbladet
Markera sammanhängande cellområde
Fyll markerade celler med inmatad formel/värde
Markera kolumn
Markera rad
Ta bort markerade värden/formler
Markera endast den aktiva cellen
Utöka markering
Lägg till markering
Markera från radens början till aktiv cell
Utöka markering till höger
Utöka markering nedåt
Utöka markering uppåt
Utöka markering till vänster
Utöka markering till sista fylld cell i rad/kolumn
Markera alla celler innehållande kommentarer
Infocell AB - din utbildningspartner i Excel och Office
● Lärarledda kurser ● Anpassade kurser ● E-Learning