Laboratoriediskbänkar i rostfri, syrafast stålplåt

Laboratoriediskbänkar i rostfri,
syrafast stålplåt
Diskbänkar för högt ställda krav
ADDvise laboratoriediskbänkar håller en hög kvalitet för att
motsvara de högt ställda krav som ställs i laboratorier.
Våra standarddiskbänkar är tillverkade i rostfri, syrafast stålplåt.
Som standard levereras diskbänkarna med disklåda BE50 (500 x
400 mm, höjd 200 mm).
Flexibla längder och utföranden
Diskbänkarna tillverkas efter beställning för att passa in i de
laboratorier där de ska användas. Vi har diskbänkar med
standardlängder och presenterar några av dem här.
Vi kan leverera rundade laboratoriediskbänkar samt disklådor
för infällnad i bänkskiva. Andra material, storlekar, lådor och
utformningar än vad som nämns här kan tillverkas efter era
önskemål.
Tillbehör
Som tillval till laboratoriediskbänkarna finns stativ med teleskopben.
Komplettera gärna diskbänken med ett inklädnadsskåp.
Diskbänken på bilden är extrautrustad.
Specifikation
DB9V-6
DB9H-6
DB9-6
DB12V-6
DB12H-6
DB12-6
DB15V-6
DB15H-6
DB15-6
Artikelnummer
311.175-90
311.175-91
311.175-92
311.175-120
311.175-121
311.175-122
311.175-122
311.175-151
311.175-152
Längd x djup
900 x 600
900 x 600
900 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1500 x 600
1500 x 600
1500 x 600
Ho
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
Placering av ho
Vänster
Höger
Mitten
Vänster
Höger
Mitten
Vänster
Höger
Mitten
Specifikation
DB9V-8
DB9H-8
DB9-8
DB12V-8
DB12H-8
DB12-8
DB15V-8
DB15H-8
DB15-8
Artikelnummer
311.177-90
311.177-91
311.177-92
311.177-120
311.177-121
311.177-122
311.177-150
311.177-151
311.177-152
Längd x djup
900 x 800
900 x 800
900 x 800
1200 x 800
1200 x 800
1200 x 800
1500 x 800
1500 x 800
1500 x 800
Ho
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
Placering av ho
Vänster
Höger
Mitten
Vänster
Höger
Mitten
Vänster
Höger
Mitten
An ADDvise Company
ADDVISE LAB SOLUTIONS AB
MW 2015-06-15
ADOLFSBERGSVÄGEN 31
BOX 20013. SE-161 02 BROMMA
TEL: +46 8 564 851 80 | [email protected]
WWW.ADDVISE.SE