Beställningsblankett i

Beställning: i-örat apparater
Phonak AB, Box 1039, 171 21 Solna
Telefon: 08-546 20 900
Email: [email protected]
Klinik
Användare
Kontaktperson
Adress
TelefonEmail
Postnr.
Beställningsdatum Personnr Am
bra
So
lan
a
Virto Q
90 70 50 30
Vänster
Styrka
S
Ca
ssi
a
Beställning Höger
Ut
dra
gs
trå
d
Pro
gra
mo
mk
Ea
syP
op
pl.
ho
ne
Tel
esp
ole
Fjä
rrk
on
tro
llss
Vo
po
lym
le
ko
ntr
Trå
o
ll
dlö
s
Pe
tit
eej
Rik
trå
dlö
tm
ik
s
Fö
rhö
jd
vk
Leveransdatum IIC (nano)
M
P
Ort
Anmärkningar
SP UP
S
S
CIC/MC
S
ITC/HS
S
S
FS
Virto V
90 70 50 30
S
M
*
S
nano
P
Anmärkningar
SP UP
S
10/nw
S
S
10/Ow
S
S
S
S
10w
S
S
S
S
312w
S
S
S
13w
S
S
S
S - Standard
Trådlösa tillbehör
PilotOne
ComPilot
(Till trådlös & Petite)
TVLink S
(Till trådlös)
RemoteMic
För att behålla storlek:
Ta bort vk
Välj ej trådlös
MiniControl
(Till ComPilot)
(Till nano Virto Q)
RemoteMic
ComPilot Air
Trådlösa tillbehör till Venture
PilotOne II
ComPilot II
TVLink II
MiniControl
(Till trådlös & Petite)
(Till nano Virto V)
Ventilation
Ingen
1mm
Phonak väljer
Filter
Cerustop
Volymkontroll
VÄNSTER
Programomkopplare
HÖGER
1,5mm
AOV
2mm
2,5mm
3mm
Luftledn. - audiogram
SmartGuard
Programomkopplare
HÖGER
och
VÄNSTER
Höger
dB HL
Vänster
dB HL
250
Datum
4000
Höger
Hz
dB HL
dB HL
500
Farvevalg - Skal
/
2000
Vänster
250
Serienummer höger/vänster 1000
Benledn. - audiogram
Volymkontroll
HÖGER
Programomkopplare
VÄNSTER
Kommentar
500
1000
2000
4000
Färgval skal:
Højre:
Venstre:
Färgval frontplatta:
beige röd
beige
brun
tan
blå
kakao
brun
transparent
tan
kakao
svart (endast nano)
Hz