Bygg, av 2-årsbesiktning

Öbergs
Ingenjörsbyrå AB
ASKIMS TORG
EB 1 av TVÅÅRSBESIKTNING
Bilaga EB 1 - Bygg,
till utlåtande över efterbesiktning av 2årsbesiktning.
Bilaga innehållande kvarvarande fel noterade den 4 september 2015 vid efterbesiktning
nr 1 av 2-årsbesiktning av totalentreprenad avseende nybyggnad av 63 lägenheter m.m.
på Askims Torg.
NÄRVARANDE VID
BESIKTNINGEN
För beställaren, Brf Askims Torg 1:
Sten-Åke Eliasson,
Lars-Erik Niklasson
(tidvis närvarande)
(tidvis närvarande)
För totalentreprenören, Hökerum Bygg AB:
Per Andersson
MARGINALBETECKNINGAR
Förklaring till marginalbeteckning:
Fel markerade med B åligger det beställaren att åtgärda.
Fel markerade med S slutbedöms vid senare besiktning.
Fel markerade med U hänskjuts till vidare utredning.
AVHJÄLPANDE
Vid besiktningen noterade fel skall avhjälpas snarast.
EFTERBESIKTNING
Efterbesiktning sker efter separat kallelse.
DISTRIBUTION
Denna bilaga distribueras enligt följande:
Dan-Ove Segerkvist, [email protected]
Per Andersson, [email protected]
Sten-Åke Eliasson, [email protected]
____________________________________________________________________________
Adress
Telefon
E-post
Telefax
Balladgatan 2
031 – 51 48 88
[email protected]
031 - 23 43 80
422 41 Hisings Backa
0708 – 71 48 88
2
Följande kvarvarande fel konstaterades för vilka totalentreprenören anses ansvarig, där
annat ej direkt anges:
Generella fel:
- Drag förekommer allmänt i lägenheter runt f-partier mot
balkonger. Felet är avhjälpt enligt entreprenören - får
observeras under garantitiden.
HUS B
Lägenheter
Lgh 261.
Badrum
Lgh 262.
Sovrum 1
Lgh 264.
Bostadrättshavaren ej närvarande.
- Mjukfog i takvinkel gulnar
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i takvinkel höger om fönster
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 251.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 252.
Vardagsrum
Lgh 253.
Sovrum 2
Lgh 254.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i vägg över höger skjutdörr
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i vägg höger om fönster och vänster om höger
innerhörn
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 255.
Hall
Lgh 241.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i vägg höger över fönster
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
S
3
Lgh 242.
Vardagsrum
Lgh 243.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i takvinkel på lgh-skiljande vägg
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 244.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Den boende avböjer besiktning och meddelar samtidigt att
allt är OK.
Lgh 245.
Vardagsrum
Lgh 231.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
- Spricka i takvinkel i vänster ytterhörn
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Sovrum 2
- Spricka i takvinkel mot bad och hall
Vardagsrum
- Spricka i tak över höger fönster
Lgh 232.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 233.
Balkong
Lgh 234.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Skjutluckor i inglasning skall justeras
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Vardagsrum
- Sprickor i takvinklar vid nedbyggnad i tak
Kök
- Sprickor i takvinkel vid nedbyggnad i tak
Lgh 235.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Vardagsrum
- Spricka i takvinkel mot sovrum 2 och badrum – ojämnt
utförande
Sovrum 2
- Spricka i vägg vänster över dörr
- Spricka i takvinkel mot vardagsrum och badrum – ojämnt
utförande
4
Lgh 221.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 222.
Vardagsrum
Lgh 223.
Vardagsrum
Lgh 224.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Sprickanvisning i vägg över höger skjutdörr
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Insjunken lagning i tak ovan doslock vid vägg mot kök
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Vardagsrum
- Sprickor på nedbyggnad i tak
Kök
- Sprickor på nedbyggnad i tak
Lgh 225.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Med lapp på dörren meddelar den boende att allt är OK.
Gymlokal She Shape
Entrédörr höger om trapphusentré tar i övre smyg och
tätningslist saknas vid tröskel
HUS A
Lägenheter
Lgh 162.
Kök
Lgh 163.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i takvinkel ovan kylskåp
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 164.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Sovrum 1
- Spricka i takvinkel vid höger ytterhörn
Allrum
- Spricka vid tak och vägg vid vänster ytterhörn
5
Lgh 166.
Vardagsrum
Lgh 167.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i takvinkel vänster om f-dörr
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 152.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Badrum
- Stor glipa i golvvinkel höger sida i dusch, med bruksrinningar
på klinkergolv som följd
Sovrum
- Ytojämnheter nertill på vägg vid höger ytterhörn
- Utskjutande skruvskallar i vägg mot vardagsrum – ej
godtagbart åtgärdat.
Vardagsrum
- Skruvmärken i bröstning mot balkong över radiator
Lgh 153.
Hall
Lgh 154.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Knarr i golv höger sida vid dörr till sovrum 1
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 155.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 156.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 157.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Hall
- Spricka i takvinklar
Vardagsrum
- Sprickor i takvinkel mot badrum
- Spricka och missfärgning i takvinkel vänster om f-parti
Sovrum
- Sprickor i takvinkel på yttervägg
Kök
- Sprickor vid tak till vänster över överskåp
6
RELAX-avdelning
Felen avhjälpta.
Lgh 142.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Sovrum
- Uppskjutande skruv mitt i tröskel, höger skjutdörr – biter ej
Vardagsrum
- Spricka i nedbyggnad i tak rakt framför hall
Lgh 143.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Hall
- Sprickor i nedbyggnad mot entré
Vardagsrum
- Spricka i takvinkel mellan kök och balkong
Lgh 144.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Badrum
- Ett sprucket kakel höger om vänster duschvägg – observeras
under garantitiden
S
Vardagsrum
- Gång på höger skjutdörr justeras
Lgh 145.
Vardagsrum
Lgh 146
Kök
Lgh 147.
Passage
Lgh 148.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
- Den boende klagar på ojämnheter i tak
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
- Sprickor i nedbyggnad i tak
- Sprickor i takvinkel över skåp
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Sprickor i nedbyggnad i tak
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Kök
- Spricka i underkant på nedbyggnad i tak
Badrum
- Missfärgade klinkerfogar
U
7
Lgh 141
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Vardagsrum
- Sprickor på nedbyggnad i tak
Balkong
- Rinningar på vägg från ovanliggande balkong
Lgh 132.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Kök
- Spricka i tak på nedbyggnad
Vardagsum
- Sprickor i tak vid nedbyggnad
Lgh 133.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 134.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 135.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Balkong
- Kvisthål i den vänstra pelaren
Sovrum 2
- Insjunkningar i vägg vänster om radiator och i vägg drygt
1 m höger om ytterhörn
Lgh 136.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 137.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Vardagsrum
- Sprickor i sida på ventilationsdon
Sovrum
- Sprickor i takvinkel vänster över dörr
Lgh 138.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Sovrum 1
- Sprickor runt nedbyggnad i tak – lagat men ej målat
Sovrum 2
- Spricka i nedbyggnad på vägg mot vardagsrum – lagat men
ej målat
8
Lgh 131.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Hall
- Knarr i golv framför tamburdörr
Kök
- Sprucket kakel bakom spis
Vardagsrum
- Ojämnheter och släppor i underkant på nedbyggnad i tak
Lgh 122.
Vardagsrum
Lgh 123.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Sprickor på nedbyggnad i tak
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felet avhjälpt.
Lgh 124.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Felet avhjälpt.
Lgh 126.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Vardagsrum
- Isolerglas i parti höger om f-dörr uppvisar sprutskador
Kök
- Spricka på nedbyggnad i tak, på båda sidor
Lgh 127.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Avtalat med den boendes son, om att han rättar till felen
själv.
Lgh 128.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
Hall
- Sprickor i underkant på nedbyggnad i tak
Vardagsrum
- Spricka i takvinkel, höger sida mot sovrum 2
Kök
- Sprickor och ojämnheter på nedbyggnad i tak
Badrum
- Mjukfog saknas mellan vänster dörrfoder och golv
Lgh 121.
Vardagsrum
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
- Sprickor på nedbyggnad i tak
9
Lgh 112.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Kök
- Sprickor på nedbyggnad i tak
Sovrum
- Skjutdörrar justeras
Lgh 113.
Kök
Lgh 114.
Bostadsrättshavaren är närvarande.
- Spricka i hörn på fyllning höger om spiskåpa
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 115.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 116.
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
Felen avhjälpta.
Lgh 117.
Hall
Lgh 111.
Hall
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
- Sprickor på underkant av nedbyggnad i tak
Bostadsrättshavaren ej närvarande.
- Släppa i mjukfog över tamburdörr
ALLMÄNNA UTRYMMEN.
HUS A
Trapphus
- Spricka i hörn på röklucka och ojämnheter på kant runt om
Garage
- Färgsläppor i tak
- Kvalitet på asfalt i cykelrum håller inte för vanliga cykelställ,
frågan utredes
U
- Färgsläppor på yttervägg vid golv i cykelrummet
- Färgsläppor i tak i förråd intill port
10
HUS B
Trapphus
- Färgsläppor på vägg vid golv i lgh-förråd
- Drag på vänster sida om dörr mellan trapphus och
lgh-förråd
- Vid bjälklagets avslutning mot såväl över som underkant –
garageplan och plan 1 – ej färdigställt
S
- Vid golvets anslutning mot trapplöp på garageplan ej
färdigställt
S
UTVÄNDIGT
HUS B
Fasad åt söder
- Rostgenomslag på stålpelarna på markplanet
HUS A
Inga noteringar
Komplettering av Markbesiktningen.
Huruvida uppbindning av träden väster om hus A fallit mellan stolarna får utredas
av Per Andersson på Hökerum. Besked inväntas.
Göteborg den 8 september 2015
Ralph Öberg
Besiktningsman