Kull 2 Schema

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Enheten för obstetrik och gynekologi
2015‐09‐21/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin ‐ inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs II HT 2015, 2015‐10‐15—2015‐12‐01 (reservation för ändringar under kursens gång)
Moment: Reproduktion, Kull 2
Torsdag 15/10 08.30 – 08.45 08.45 – 10.00 10.15 – 11.15 11.15– 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.15 14.30‐16.00 V 42
Introduktionsföreläsningar
(70 studenter) Introduktion Mödrahälsovård och normal graviditet Obstetriska infektioner Preeklampsi Lunch Interkurrenta sjukdomar + grav diabetes
Normal förlossning Lokal: Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Birkeaulan 1, plan 5 Kursansvariga Birgitta Obasi Karin Pettersson Pelle Lindkvist Pelle Lindkvist Ellika Andolf Fredag 16/10 08.30 – 09.15 09.30 – 11.00 11.15 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.30 14.45 – 15.30 Gynekologi (70 students) Gynekologiska infektioner
Gynekologisk endokrinologi
Akut buk
Lunch Antikonception Inducerad abort och akut preventivmedel
Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 Lena Marions Sabine Naessén Nina Bohm‐Starke Helena Kopp Kallner Helena Kopp Kallner Måndag 19/10 V 43
Obstetrik och Gynekologi
Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) 09.00 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 12.00 Välkommen och information
Kaffe Introduktion till gynekologi och obstetrik
12.00 – 13.00 13.00 – 14.30 15.00 – 17.00 Lunch Föreläsning: Gynekologi undersökningsteknik
Grupp A (1 – 10) Gynundersökningsteknik med SP (standardiserade patienter) Grupp B (1 – 10) Introduktion till förlossningen
Gynekologisk undersökningsteknik
Seminarium Blödningsrubbning
15.00 – 17.00 Tisdag 20/10 15.00‐17.00 Onsdag 21/10 Lokal: Ihre huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) Kursledningen Lena Marions, Irene Sterpu, Christian Ringart Lena Marions lokal: Högalid, hiss P, plan 8
Lokal: AVK plan 2, hiss B Lokal: Sofia, Hiss P, Plan 0 Lokal: AVK, hiss G Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter 13.00‐16.00 Torsdag 22/10 Seminarium Blödning under graviditet 13.00‐16.00 Fredag 23/10 08.30 – 10.00 10.15 – 11.00 11.15 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.45 14.00 – 14.45 15.00 – 15.45 Obstetrik (70 students) Komplicerad förlossning Psykosocial obstetrik Läkemedel under graviditet
Lunch Sexuell identitet (HBTQ) Obstetriskt ultraljud Gynekologiskt ultraljud höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Pia Kruse
Lokal: Sofia via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) Vakant
Lokal: Södersjukhuset, Årsta aula, hiss F‐3, följ skyltning Sissel Saltvedt Lena Holzman Eva Vikström Jonsson Lena Moegelin Emma Frövenholt Hertting Peter Anfelter V 44
Tisdag 27/10 Seminarium Lilla barnet 13.00‐16.00 Onsdag 28/10 Seminarium Bäckenresistenser
13.00‐16.00 Torsdag 29/10 Seminarium Egna fall 13.00‐15.30 16.00‐17.00 Digital dugga Fredag 30/10 Inläsning
Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Christina Pilo Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Irene Sterpu Lokal: Sofia via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) Irene Sterpu/Christian Ringart
Lokal: Gentz via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter hö V45
Tisdag 3/11 13.00‐16.00 Onsdag 4/11 13.00‐16.00 Seminarium Blandade fall Seminarium Blödning under graviditet Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Irene Sterpu/Christian Ringart
Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Maria Sjöstrand 2
Torsdag 5/11 Seminarium Egna fall Lokal: Mosebacke, via huvudentrén, hiss G, plan 8 Irene Sterpu/Christian Ringart
13.00‐16.00 Fredag 6/11 08.30 – 09.15 Temadag
(140 students) Hjärnans Big Bang – om hjärnans utveckling
09.30 ‐ 09.45 Prenatal vård och screening Ellika Andolf 09.45 – 11.45 12.45 – 13.30 13.45 – 15.15 15.15 ‐16.00 Det allvarligt sjuka barnet och small for date
Fosterdiagnostik Utvecklingsförsening och syndrom
Patientdemonstration V 46
Ellika Andolf/Boubou Hallberg/Henry Nisell
Eva Rudd
Giedre Grigelionene Svetlana Lagercrantz/Magnus Nordenskjöld
Måndag 9/11 Introduktion till förlossning 15.00‐17.00 Tisdag 10/11 Seminarium Bäckenresistenser 13.00‐16.00 Seminarium Egna fall Onsdag 11/11 13.00‐16.00 Location: Karolinska Universitetssjukhuset, lokal: Skandia ALB Solna Hugo Lagercrantz Lokal: Sofia via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) Irene Sterpu /Christian Ringart/Annika
Jakobsson Lokal Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Marion Ek
Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Irene Sterpu/Christian Ringart
Torsdag 12/11 Seminarium Blödningsrubbning Lokal: Sofia, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) 13.00‐16.00 Lena Marions Fredag 13/11
Gynekologisk onkologi Location: Karolinska Universitetssjukhuset (70 students) Solna, Leksell, T3, Eugeniahemmet 08.30 – 09.15 Förebyggande hälsokontroll och dysplasi
Sonia Andersson 09.20 – 10.05 Cervix, vulvacancer Henrik Falconer 10.25 – 11.10 Ovarial cancer Henrik Falconer 11.15 – 12.00 Endometrial cancer Miriam Mints 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 13.45 Sexologi
Anna Tiihonen Möller 14.00 – 14.45 Prolaps och inkontinens Marion Ek
V 47
Tisdag 17/11 Seminarium Lokal: Maria via huvudentrén följ skyltning Lilla barnet mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) .00‐16.00 Christina Pilo 3
Onsdag 18/11 Seminarium Blandade fall 13.00‐16.00 Seminarium Egna fall Torsdag 19/11 13.00‐16.00 Fredag 20/11 Lokal: Maria, via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Irene Sterpu/Christian Ringart
Lokal: Sofia via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) ligger mitt emot föreläsningssal Ihre 1 trappa upp (obs ingen hiss) Irene/Christian Klinisk genetik (140 studenter)
08.30‐12.00 13.00–14.30 14.45–15.30 Tisdag 24/11 Klinisk genetik, redovisning Se kompendium Klinisk genetik
OG‐föreläsningar (140 studenter)
Infertilitet och assisterad befruktning
Endometrios V 48
Seminarium 13.00‐16.00 Onsdag 25/11 Lokal: Fm: Se Klin.gen kompedium
Em: Skandia, ALB, Solna Magnus Nordenskjöld Lokal: Skandia, Solna Kenny Rodriguez‐Wallberg Bartosz Bezubik Lokal: Maria via huvudentrén följ skyltning mot KI/SÖS (förbi hiss P och därefter höger) Inläsning
Torsdag 26/11 OSCE KTC Jägargatan 20, separat information
kommer att sändas ut. Fredag 27/11 Måndag 30/11 Inläsning
Inläsning
V 49
Måndag 1/12 SÖS Aulan via huvudentrén, hiss C, plan 6
09.00 – 11.30 13.30‐‐16.00 Skriftlig tentamen Reproduktion Skriftlig tentamen Pediatrik V 3
Fredag 22/1 Omtentamen Omtentamen Södersjukhuset, Årsta
aula, hiss F-3 följ skyltning.
09.00 – 11.30
13.30 – 16.00 Obstetrik och gynekologi
Pediatrik
4