Sinsia Gao, Fallredovisning 2014

Mentometerfråga:
På min klinik mäter vi vänster förmaks
1.
2.
3.
4.
Diameter
Area i 4-kammarvy
Volym monoplan
Volym biplan
Utskick 2014-­‐02
Mäta vänster och höger förmaksarea
72 årig man Längd 185 cm Vikt 92 kg BSA 2.17 m2
Hjärtsvikt Paroxysmal FF Us inför op papillär thyr ca
Vänster Förmaksarea
Vä$förmak$area$(individ)$
n$ 80$
60$
Medel ± SD Range VC
40$
VF$4C$
30.5 ± 3.9 17-­‐38 13%
20$
VF$2C$
29.0 ± 3.2 16-­‐35 11%
0$
<20$
20%25$
26%30$
31%35$
36%38$
VF$4C$
5$
6$
35$
73$
2$
VF$2C$
2$
9$
67$
42$
0$
(cm2)$
Dilaterat 91%
Vä$förmaksarea$(klinik)$
n$ 25$
20$
15$
Medel ± SD Range VC
10$
VF$4C$
30.8 ± 3.1 23.5-­‐30 10%
5$
VF$2C$
29.1 ± 2.3 21-­‐32 8%
0$
<20$
20%25$
26%30$
31%35$
36%38$
VF$4C$
0$
2$
10$
17$
1$
VF$2C$
0$
1$
21$
8$
0$
(cm2)$
Dilaterat 93%
Norre, Sthlm-­‐Umeå
Höger Förmaksarea Hö$förmak$area$(individ)$
n$ 100$
80$
60$
40$
Medel ± SD Range VC
20$
23.1 ± 2.7 9-­‐30 12%
0$
HF$4C$
<10$
10%19$
20%22$
23%25$
26%30$
1$
10$
34$
59$
18$
Normalt/Dilaterat 37/63%
Hö"förmak"area"(klinik)"
n"
25$
20$
15$
10$
5$
0$
HF$4C$
<10$
10%19$
20%22$
23%25$
26%30$
0$
1$
8$
16$
5$
Medel ± SD Range VC
23.4 ± 2.3 18.1-­‐30 10%
Normalt/Dilaterat 30/70%
Norre, Sthlm-­‐Umeå
Lang, JASE 2015
Normalvärden av Vänster Förmak Lang, JASE 2015
Normalvärden av Vänster Förmak Man
Kvinna
LA 4C area index (cm2/m2)
8.9 ± 1.5 < 11.8
9.3 ± 1.7 < 12.6
LA 2C area index (cm2/m2)
9.3 ± 1.6 < 12.4
9.6 ± 1.4 < 12.3
LA volume index (ml/m2)
16 -­‐ 34
< 34
16 -­‐ 34
< 34
Fall 1 Vänster förmaks Area 4C/2C = 29/27 cm2 Index 13.4/12.4 cm2/m2 Volym = 111 ml Index 51.2 ml/m2
Dilaterat
Lang, JASE 2015
Normalvärden av Höger Förmak Höger Förmaks volym = Area 4C (cm2/m2) Övre normalgräns volym (ml/m2) Övre normal gräns area (cm2/m2) Fall 1 A = 22 cm2 ; 10 cm2/m2 L = 5.8 cm; 2.7 cm/m2 Volym = 71 ml; 32.7 ml/m2
7.8 ± 1.6 8.3 ± 1.4 31 37 11 11
Normalstort
Lang, JASE 2015 Kou, Eur H J CVI 2014
Det cinns en mätvariabilitet
Hö$förmak$area$(individ)$
VC 8-­‐13%
n$ 100$
80$
21-­‐23 cm2 20-­‐24 cm2 19-­‐25 cm2
60$
40$
37 %
63 %
80 %
60 %
77 %
80 %
20$
0$
HF$4C$
<10$
10%19$
20%22$
23%25$
26%30$
1$
10$
34$
59$
18$
Hö"förmak"area"(klinik)"
n"
25$
20$
15$
10$
5$
0$
HF$4C$
<10$
10%19$
20%22$
23%25$
26%30$
0$
1$
8$
16$
5$
Mätning av Vänster Förmak • Pulmonary veins and LA appendage should be excluded
• Atrioventricular interface should be represented by mitral annulus plane
• Long axis of 4C and 2C should be similar (< 5 mm difference)
• Dedicated view to avoid foreshortening
Lang, JASE 2015 Kou, Eur H J CVI 2014
Optimera för Vänster Förmak Optimera för Vänster Förmak