Byte av underbelysning

Byte av lysrör underbelysning
Pressa armaturen uppåt för att lossa från fästet
Dra ner armaturen
Tryck armaturen åt höger samtidigt som man trycker
uppåt på höger sida
Byt lysröret
Montera tillbaks armaturen
Telefon 036-31 16 50
www.aspenbad.se