Att leda in i framtiden

Att leda in i framtiden
4 december
Den lokala nämnden i Falkenberg hälsar er välkommen till utvecklingsdagen ”Att leda
in i framtiden”. Höstens tema är mångfald och ledarskap och programmet bjuder på
flera spännande talare inom området.
Program (Kaffe serveras från 8:30)
09:00-09:15
Välkomna!
09:15-09:45
Arbetsmarknadsintegration i Halland
Henrik Bengtsson och Jessica Gustafsson, utvecklare på Region
Halland. Henrik och Jessica presenterar en analys över situationen på
arbetsmarknaden för personer med utrikes och inrikes bakgrund i
Halland.
09:45-10:45
Vad kan vi lära oss av historien när vi definierar vår framtid?
Oscar Pripp, docent i etnologi vid Uppsala universitet. Oscar tar med oss
på en resa genom närhistorien, med en och annan tillbakablick, och vad
vi kan ta med oss för en fungerande mångfald. Kan vi lära oss av
historien och vilka är de viktigaste lärdomarna vi kan ta med oss när vi
formar vårt samhälle och våra organisationer idag?
10:45-11:00
Kaffe
11:00-12:00
Framtidsutmaningar och möjligheter i den nya Sverige
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet men
kommer från januari 2016 arbeta som professor i offentlig politik vid
Oxford University. Bo är en av våra mest internationellt
uppmärksammade forskare, han ger oss en analys av varför vissa typer
av samhällen är så mycket mer framgångsrika än andra vad gäller att
skapa mänsklig välfärd och vilka framtida utmaningar Sverige står inför.
12:00-13:00
Lunch
forts
13:00-14:15
"Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna"
Milad Mohammadi, utsedd till Årets talare 2014. Genom sitt unika sätt att
kommunicera med starka känslor kommer Milad att inspirera oss med
tesen att olikheter är de största möjligheterna.
14:15-14:30
Kaffe
14:30-15:00
… i verkligheten då!?
Patrik Svärd, verksamhetsledare på fritidsgårdarna i Falkenbergs
kommun. Hur arbetar kultur- och fritid med integration, delaktighet och
inflytande i ett grannskapsperspektiv?
_________________________________________________________________
Plats och tid: Laxbutiken (Heberg) den 4 december 2015 klockan 08:30–15:00
Pris: 300 kr exkl. moms. (Begränsat antal platser)
Anmäl dig senast den 20 november via Region Hallands hemsida >>
Anmälan är bindande från sista anmälningsdag med hela deltagaravgiften.
Frågor om innehållet, kontakta Anna Hedin, folkhälsoutvecklare, 076-76 56 007
Frågor om anmälan, kontakta Maria Nordin, utbildningssamordnare
[email protected] eller 072-72 94 786