..en historisk återblick från Strumpfabriken i Fullersta

Forum 3
Fullersta Fastighets
Anno 1919
Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening • Okt 2015
Med bl a
...en historisk
återblick från
Strumpfabriken
i Fullersta.
FFF
DOKUMENTÄR
www.fff-fullersta.se
Fö
rm
ån
Bli medlem i
Fullersta Fastighetsägareförening och få
HÄR
MÅR
DINA
DÄCK
25% på
vinterdäck,
ALLRA BÄST!
hos Huddinge Däck &
Fälg t o m 15 nov.
www.fff-fullersta.se/Ansokan.asp • 100 kronor per år
...gäller naturligtvis
även befintliga medlemmar i FFF
Glömstavägen 31, Huddinge • tfn 08-711 81 00
Då är de bäst när det gäller...
Hos oss förvaras dina däck i rätt temperatur, ljus- och fuktförhållanden. Det innebär att de hålls i bästa
möjliga kondition till dess de ska sättas på din bil igen.
Huddinge Däck
& Fälg hos
ABoss
förvarar
även
dinamoms
däck
rätt temperatur,
ljus
och
fuktförhållanden.
Däckförvaring
kostar 800:inklusive
perisäsong,
och det inkluderar
även
tvätt,
skifte och
Däckförvaringen
kostar
850
kronor
inkl
moms
per
säsong
och
det
inkluderar
även tvätt, skifte
lufttryckskontroll. Du får också möjlighet att delta i vår populära tävling Däckgolfen.
Huddinge
Däckdäck
och Fälgkostar
erbjuder1025
förstås kr.
också
nya däck
- Bridgestone,
Firestone,
Nokian,
och luftkontroll.
Större
Dina
däck
är i trygga
händer
hosMichelin,
Kumho,
Milestone
med
flera.
Vi
är
en
fullserviceverkstad
som
också
hjälper
dig
med
däck
och slangar
Huddinge Däck & Fälg AB. Som medlem får du 15% på förvaringen.
till skottkärror och gräsklippare. Vi är fristående från stora däckkedjor eller leverantörer och kan därför
ge en helt oberoende bedömning vad gäller däck, deras kvalitet och egenskaper. Vill du veta mer om
oss - eller
om däck medlemskort
och fälgar i allmänhet - kan
du läsaför
på vår
hemsida,
www.huddingedackofalg.se,
Du måste visa
giltigt
i FFF
att
erbjudandet
ska gälla.
ringa eller besöka verkstaden.
15%
TT
RABA
R FÖR
PÅ ALLA VÅRA PRISE
RSTA
MEDLEMMAR I FULLE
NING
RE
FÖ
AR
ÄG
TS
HE
FASTIG
G!
RIN
VA
ÖR
CKF
- ÄVEN DÄ
s med
(Kan ej kombinera
andra erbjudanden)
Glömstavägen 31 | Tel: 08-711 81 00
www.huddingedackofalg.se
ÖPPET: Mån - tors 7.00-17.00 | Fre 7.00-15.00
För att dina däck spelar roll.
!
Ordföranden
har ordet
Environmental Science vid Calgaryuniversitetet, som
har forskat om vargar och vargens beteende i Kanada
och som delar med sig av sin forskning. Detta kan vi
säkert lära oss en del av. I Huddinge har vi ju mycket
natur runt ikring oss och ett vargrevir finns mellan
Södertälje och Gnesta. Ett vargpar har stora revir - ofta
runt 500 km2 så visst kan dom dyka upp hos oss.
Medborgarförslag från Vistaskolans elever bjuder vi
också på. Vi hoppas att våra politiker läser detta och tar
till sig ungdommarnas synpunkter.
Sen har politikerna bestämt sig för att ta ut hyra på
skollokalerna som FFF, tillsammans med Snättringe, har
haft till vår årliga julfest. Vi, alla, i våra föreningar har i
44 år ordnat detta, helt idéellt, utan vinst. Men nu har den
här konstellationen av politiker löst problemet, och det kan
bli slutet på denna fina tradition för barnen. Två miljoner mer om året kostar den här partikonstellationen oss idag jämfört med för fyra år sedan. Då väljer man
att ta ut dom pengarna genom lokalhyra från små föreningar
i Huddinge. Intelligent. Föreningskulturen är en folkrörelse i
vårt svenska samhälle. En grundbult. Att kommersialisera och
motarbeta en liten förening, där allt arbete oftast görs idéellt,
samlar våra folkvalda politiker definitivt inga poäng på... Som
vuxen person skäms man å politikernas vägnar.
Det ser ut som det kommer bli en intensiv höst. Att vi
kommer ha en del med våra s k folkvalda politiker att göra
är tydligt. Vi har diskuterat omvänd planprocess tidigare
där FFF t.ex ska få komma in i ett tidigare skede i beslutsfattandet, men det verkar väldigt tyst om detta. Till sist,
passa på och gå med i FFF nu, så inkluderar det även 2016.
Vi kommer behöva dig!
D
et regnade mycket i juni och juli. Det gjorde att
man läste en hel del. Jag kom att läsa lite ur Västgötalagen från 1200-talet av en ren slump och bl a
straffen som utdömdes på den tiden. Dråpare dömdes ofta
till fredlöshet. De fråntogs land och lösöre och fick löpa till
skogs. Där kunde de slås ihjäl av den dräptes släkt, ibland
av vem som helst. De som skyddade en fredlös straffades.
Den som fann sin hustru tillsamans med en annan man i
sängen kunde döda honom eller båda två utan efterräkningar. Det var hårda tag bland våra förfäder på 1200-talet
och en skrämande syn på lagar som ska vara rättesnöret i
ett samhälle.
Vi kanske ska återgå till Nu-tid, det verkar lite humanare, trots allt.
Vi har skrivit lite om Huddinges största företag på
den tiden, som låg i Fullersta, det var Strumpfabriken.
Den startades 1932 och lades ner 1952. Som mest
arbetade det 164 personer där och detta under krigsperioden i Europa. Det finns fortfarande medlemmar
som var barn då och som har minnen från fabriken.
Sedan presenterar vi våra styrelserepresentanter 2015.
Det kan väl vara av intresse bland våra medlemmar att
veta lite mer om vad var och en har för bakgrund.
Sedan tar vi upp ett ämne som det diskuteras mycket
om, vargen. Valerius Geist, professor (emeritus) i
FULLERSTA
FASTIGHETS
FORUM
FULLERSTA
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Etablerad 1919
Fågelsångsvägen 34
141 44 HUDDINGE
Pg 417 67 00-5
Klubbmästare
Markus Malm
Ekvägen 3
08-774 96 00
E-post:
[email protected]
Ledamöter
Lena Kecklund
Åsvägen 4A
070-735 87 50
Årsavgift
100 kronor
Pg 417 67 00-5
Ange OCR-nummer eller
namn och adress
Agneta Ahlström
Norrängsvägen 10
070-666 9595
FFFs hemsida
www.fff-fullersta.se
Björn Herrmann
Stambanevägen 43
070-756 86 69
Styrelseförteckning 2015
Valberedning
Eira Wirén
Ordförande
Sture Moberg
Backvägen 7
0708-37 67 37
[email protected]
Suppleanter
1. Olle Lundström
Kolonivägen 6
08-774 99 49
Vice ordförande
Kassör
Johan Ohlsén
Fågelsångsvägen 34
08-774 67 81
Sekreterare
Eira Wirén
Fullerstavägen 35
0760-24 12 65
2. Yngve Pettersson
Anders Klockares väg 15
08-711 80 61
3. Lars Davidsson
Norrängsvägen 3
070-561 33 71
Kommittéer i FFF
Miljö- och Samhällsbyggnadskommittén
Johan Ohlsén
Olle Lundström
Lena Kecklund
Agneta Ahlström
Kommittén för
webbinfo
Johan Ohlsén
Lars Davidsson
Yngve Pettersson
Kommittén för
marknadsföring
Sture Moberg
Eira Wirén
Johan Ohlsén
Natur- och
trädgårdskommittén
Vakant
Charlotte Livbom
Redaktionskommittén
Sture Moberg
Yngve Pettersson
Eira Wirén
Olle Lundström
Revisor
Katja Epple-Pålsson
Ringvägen 50
08-711 63 79
3
Trygghetskommittén
Björn Herrmann
Agneta Ahlström
Marie Bergerbrant
Anita Moberg
Ansvarig utgivare:
Johan Ohlsén
Utgivningsbevis nr 25315
Jenifer Eriksson
Göran Gladh
Annonsansvarig:
Eira Wirén
Fullerstavägen 35
141 30 HUDDINGE
0760-24 12 65
[email protected]
Organ för Fullersta
Fastighetsägareförening
Är du medlem i FFF och vill Utgivningsplan: Fyra
vara med och göra Fullersta ordinarie nr per år tryggare? Har du en idé du mars, juni, sept/okt, dec.
Upplaga: cirka 2.900 ex
funderar över så kontakta
Björn i vår TrygghetskomRedaktion/Produktion:
mitté. Vi behöver nya influSture Moberg
encer från er medlemmar.
Backvägen 7,
141 30 HUDDINGE
Festkommittén:
[email protected]
Markus Malm
Inköpskommittén
Eira Wirén
Annonspriser
Helsida färg
3 600:Baksidan (Bokad 2015)
Halvsida färg
2 000:1/4 sida färg
1 200:Mindre annonser enligt
överenskommelse.
Utgivningsplan och
manusstopp
Nr 1mars/april 1 febr.
Nr 2 juni
30 april
Nr 3 oktober
1 sept.
Nr 4 december 15 nov.
Aktiebolaget Stockh olms Strumpfabrik
Ett litet ögonblick i Huddinges historia...
Ägare: Wallenbergsfären
Text: Sture Moberg
U
nder det glada 30-talet i
USA föddes nylonstrumpan. Nylonet
uppfann Dr. Wallace Carothers på
det amerikanska företaget DuPont
1935. I mellankrigstidens europa var
det konstsilket som dominerade. Jakob Wallenberg blev intresserad
och köpte några Cottonstickmaskiner
i Tyskland, där han var verksam, som
fraktades hem till Sverige. Konstsilket
importerades från Tyskland, troligen
genom Wallenbergs försorg och blev
det helt dominerande materialet i de
svensktillverkade damstrumporna.
Tullen på strumpor, tillverkade i natursilke, var omfattande och importen
var därigenom begränsad.
För att snabbt komma igång med
produktionen så flyttade några tyska familjer med till Sverige för att hjälpa till
med att utbilda personal på maskinerna.
Ett tack till Gunnel Jacobsén samt Yngve och Lennart Pettersson, vars båda föräldrar
arbetade på Strumpfabriken under alla åren den fanns till.
Så börjar historien om Aktiebolaget
Stockholms Strumpfabrik.
Till en början placerades fabriken i
Augustendal i Nacka för att 1939
flyttas till Huddinge när Oljefabrikens
lokaler blev lediga.
Den som anlitades att bygga upp
fabriken var Jan Jansson. Civilingenjör och consul som arbetat mycket i
Ryssland. Han, tillsammans med en
bekant från den ryska tiden, Wager,
kom att bygga upp fabriken till en
lönsam industri i ett oroligt Europa.
Wager verkade som kamrer och var
bl a ansvarig för personalen.
Strump-Janne som han kom att
kallas i vardagligt tal var en hård
men rättvis person. Denna driftiga
person bodde i Tumba, mitt emot
Hamra Gård. Inte nog med att han
lade grunden för strumpfabriken, han
4
hade även fruktträdgårdar i Tumba
och odlade äpplen. Det berättas att han själv ibland
stod och sålde äpplen på torget inne
i Stockholm. Det var en driftig person som förstod att frukt var ett bra
komplement under dom ransoneringstider som rådde. Damstrumporna förgyllde väl också upp tillvaron
under den mörka, krigstiden som vi
genomlevde 1939 när fabriken etablerades. I alla fall förstod StrumpJanne detta och fabriken blev den
största i Huddinge på den tiden. Som mest arbetade det 164 personer på fabriken varav ca 70 % kvinnor och 30 % män. De flesta svenska
männen låg, av naturliga själ, ute
i fält och försvarade vårt land mot
eventuella angripare medan många
av dom tyska männen som flyttade
hit med maskinleveranserna kunde
arbeta och hålla maskinerna igång.
Fabrikslivet
Kamrer och personalansvarige Wager.
Vi har fått berättelser av många som
hade föräldrar som arbetade på fabriken.
Några av dessa barn gick på Fullersta
daghem, som det hette, och som låg
på samma tomt som fabriken. För
att få kvinnor till fabriken så statade
Strump-Janne detta daghem som
tog hand om barnen på dagarna när
mamma jobbade i fabriken. Pappa
försvarade landet och var borta långa
tider.
I dom tider som det var med krigsförberedelser i europa och ransoneringar och ont om pengar så var det en
möjlighet att kunna tjäna lite pengar
för familjerna. Det berättas också att
det var en del flyktingkvinnor som
fick jobb i fabriken och därmed gavs
chansen att få ihop lite pengar. Så
strumpfabriken var en viktig del i
Huddinge under krigsåren.
– Det var inte bara dom 164 anställda som arbetade i fabriken som fick
5
en utkomst från fabriken utan runt om
i stugorna satt folk och sydde ihop
strumpor som sedan lämnades till
fabriken för infärgning, berättas det.
Boendet
Man kan nog gissningsvis anta att
många bodde i egnahem i närheten
av fabriken. Det var familjer som
under 20-30-talet hade köpt tomter i
Fullersta och byggt hus och hade det
ekonomiskt svårt när kriget bröt ut.
Den Malmkvistska villan på Lillhemsvägen, som låg där parkeringsplatsen för Sjödalsgymnasiet finns
idag, hyrdes ut till boende. Där bodde det fyra mammor med sina barn i
huset. Dom hade var sitt rum. Köket
som bestod av en elektrisk kokplatta
fick kvinnorna dela på. I ett litet rum
ovanpå hade Strump-Janne ett litet
Forts på sid 6-7
4
5
3
1
6
2
För att kunna lokalisera Strumpfabriken så är nr 1 Strumpfabriken och nr 2 Huddinge station, nr 3 Norrängsvägen, nr 4 Åvägen och nummer 5 Backvägen. Tingshuset byggdes långt senare till höger om Strumpfabriken vid nr 6..
Forts från sid 5
En gruppbild på personalen vid Stockholms Strumpfabrik 1940. Titta på de glada flickornas ben på främre raden vilka fina
strumpor dom har. Made by Stockholms Strumpfabrik i Fullersta. Inte en maska så långt ögat kan se...
kontor. Toaletten bestod av ett utedass
på gården, som det var på den tiden.
Det måste ha varit ett hårt liv för
dessa människor. Tänk all oro, trötta
kroppar, och barn som skulle skötas
om. Beundransvärda människor!
Vad häde sedan?
Under åren fram till 1951 bara växte
fabriken och blomstrade. 164 anställda
med många fler som arbetade i hemmet
så var fabriken den största i Huddinge.
Tillverkningen bestod till största delen
av damstrumpor i materialen konstsilke och natursilke. Amerikanerna
anade tidigt den kommersiella po-
Halva
priset
m
RUT o ed
ch
ROT
tentialen i nylonet och byggde 1939
på ren spekulation en fabrik som
tillverkade enbart detta material.
Året därpå såldes så de första nylonstrumporna i USA. För svensk del kom
det dock att dröja till 1946 innan en
svensk provkollektionen nådde marknaden för första gången. Strumpor
tillverkade av nylon blev närmast
direkt en succé.
Nytt material, nya maskiner
Det nya materialet som hette Crêpenylon började användas i allt större
utsträckning. Crêpenylon ansågs
mycket bra som råmaterial till strumpor då det var exceptionellt elastiskt,
snabbtorkande och hållfast.
Problemet var att dom maskinerna
som hade använts tidigare fungerade
inte till det nya materialet.
Till detta krävdes ny maskinpark
med rundstickningsmaskiner där det
inte blev några sömmar.
Detta skulle innebära stora förändringar och investeringar i nya
maskiner i Strumpfabriken vilket
man inte var beredd att göra.
Strumpfabriken låg med ett stort
lager av silkestrumpor som var värderat till stora pengar och en maskinpark som snabbt blev omodern.
I Wallenbergssfären är det lönsamhet som är ledordet och det blev slutet
för Strumpfabriken i Huddinge
I andra länder med låga löner togs
produktionen av damstrumpor över.
Sjöfarten efter krigsslutet hade börjat
fungera igen och möjligheter att tillverka i lågprisländer och importera för
en billig penning, var intressantare.
Vi i Huddinge är skyldiga alla dessa
fantastiska kvinnor och män som slet
i dammiga lokaler, mitt under ett brinnande krig, ett postumt tack för allt ni
gjorde för vårt samhälle.
Wallenberg hade redan andra planer
och bland annat telefonteknologi var en
framtidsbransch som det satsades på.
Fabrikslokalen såldes till L M Eriksson
som också var ett Wallenbergsföretag
och många anställda fick nytt arbete i
den fabriken.
Höststäda
trädgården!
Vi hjälper dig också t. ex. med:
Hantverk
Barnpassning
Läxläsning
Städning
Trädgård
Äldreomsorg
Välkommen att kontakta
Matilda Runestedt
mail: [email protected]
tel: 08-525 21 800
Här ser vi en duktig medarbetare, Sven Pettersson vid de stora Cottonstickmaskinerna. Bilden är från Augustendal och tidigt 30-tal.
6
7
i detta område vilket får anses som
ett rikligt fågelliv. Läs JanOlofs
kompletta listan och dokument på
vår hemsida www.fff-fullersta.se.
Blandade
Kortisar
...FFF har fått ta del av oberoende
fågelobservationer från den delen
av Fullersta, Rosenhill som kommunen nu håller på att detaljplanera
för bostäder, genomfartsvägar och
bussgata m.m. istället för nuvarande skogs- och naturmark.
Amatörskådaren JanOlof som
på eget initiativ dokumenterat detta
har uppfattningen att området är
mycket fågelrikt både beträffande
antal arter såväl som individer.
T.ex. en morgon sent i maj så
domineras fågelsången av taloch koltrast, gärdsmyg, bofink,
rödhake, svarthätta, trädgårdsoch lövsångare, men också många
andra arter observerades vid
samma tillfälle.
Det finns dokumenterat 48 arter
Mail till kommunen från medlem:
Hej Christian,
Tänkte höra med dig om hur det
kan komma sig att man nu för 3:e
(!) gången på kort tid bygger om
korsningen Bergholmsvägen-Mossvägen. För mindre än 2 år sedan
byggde man en refug. Efter mindre
än ett år så rev man den och höjde
istället upp Mossvägen. Nu ser
jag idag 2015-06-22 att man river
detta?? Vad är det som sker?
Alltså, man blir lite orolig som
skattebetalare, är det någon form av
experiment?
Med vänlig hälsning,
Örjan Hasze
Svar samma dag:
Hej Örjan
jag har fått följande info. Den första
ombyggnaden som gjordes var fel
pga fel i beställningen. Med den utformning som byggdes kunde inte
större fordon t ex sopbilar svänga
i korsningen. Eftersom det var för
trångt att bygga den lösningen större
fick vi tänka om och då blev det en
upp-höjd gångbana istället.
Den upphöjda gångbanan är korrekt byggd, men det finns synpunkter
från en del bilister att det är för hög
kantsten att åka upp för. För att göra
det lite mjukare byter vi nu ut till en
lägre kantsten, vilket är billigare och
bättre lösning än att lägga på lite
mer asfalt (då skulle vi få problem
med vattenavrinningen).
Förvaltningen dvs tjänstemännen
har uppgett att de nu har förbättrat
rutinerna och infört ytterligare granskning och kontroll för att undvika liknande fel i framtiden.
Hälsningar
Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för miljö och
brottsförebyggande i Huddinge kommun
Ordf Natur- och byggnadsnämnden
Ordf Huddinge brottsförebyggande råd
Nu är vi i Huddinge
Anlita specialister på villarenoveringar med 5 års garanti och betala efter utfört arbete.
Har Du Ett Dåligt Tak?
Eller
Har Du En Dålig Fasad?
”Vi Arbetar Bara Med Ett Jobb I Taget, Och Bara Med Villor,
Det Ger Dig Bättre Arbeta Till Bättre Pris”
När du behöver lägga om ditt tak eller putsa din fasad;
vi gör renoveringar. Inget annat. Alltså vet du att det blir rätt gjort. Garanterat.
I 15 år har vi arbetat med villarenoveringar i Stockholm. Vi gör inte olika typer av jobb, olika bra.
Vi gör bara villarenoveringar. Och det gör vi bra!
Viktigt att veta - vi lämnar aldrig ett arbete halvgjort.
Dessutom tar vi inte betalt innan ditt jobb är klart och innan du är nöjd!
Naturligtvis har du fem års garanti och naturligtvis har ett litet företag som vi inte råd att göra fel.
Till sist - självklart får du en bedömning och ett kostnadsförslag utan att betala någonting.
• Datastyrd Nyckeltillv.
• Nycklar
med Startspärr
• Datastyrd
Nyckeltillv.
Nycklar
påNyckeltillv.
kod
• Nycklar
med Startspärr
•• Datastyrd
Dörrautomatik
• Nycklar
kod
•• Nycklar
medpåStartspärr
Dörrstängare
• Dörrautomatik
•• Nycklar
på kod
• Dörrstängare
• Dörrautomatik
• Dörrstängare
• Passagesystem
• •Låssystem
Passagesystem
Projektering
Låssystem
•• •Passagesystem
ElProjektering
& Motorlås
•• •Låssystem
• El & Motorlås
SÄKERT BOENDE
• Kassaskåp
Lås för villor och radhus
••Kassaskåp
Larm
•••Lås
för villor och radhus
Kassaskåp
Låsbesiktningar
•••Larm
Lås
för villor och radhus
Och det är enkelt för dig.
Allt du behöver göra är att ringa. Vi svarar alltid.
Ring idag, för det går snabbare och blir billigare om vi hjälper dig innan någonting blir sämre, eller hur?
Många hälsningar
Johnnie Hörling
• Låsbesiktningar
• Projektering
• Larm
• El &låsmästare,
Motorlåsetablerad 1978
• Låsbesiktningar
Auktoriserad
Auktoriserad låsmästare, etablerad 1978
Lås-Arne Malmström AB
Tel
+46 8 711 62 00
Lås-Arne
Malmström
AB
Tel
+46
8 711 62 00
Kvarnbergsplan
8 etableradFax
Auktoriserad
låsmästare,
1978 +46 8 774 68 68
Kvarnbergsplan 8
Fax
+46 8 774 68 68
Box 1093
E-post [email protected]
Box 1093Malmström AB
Lås-Arne
E-post
[email protected]
Tel
+46 8 711 62 00
141 23 Huddinge
www.las-arne.se
141 23 Huddinge
www.las-arne.se
Kvarnbergsplan
8
Fax
+46 8 774 68 68
Box 1093
E-post [email protected]
8
141 23 Huddinge
www.las-arne.se
Björkängsvägen 3, 152 51 Södertälje •
Telefon 08-550 350 42, 070-721 25 45
www.svenskvillarenovering.se
9
• E-post.
[email protected]
[email protected]
Vi hjälper dig med
 Golvvärme
 LED-lampor
 LED-spotlights
 LED-armaturer
 Elmaterial
 Utomhusbelysning
 Trädgårdsbelysning
 LVI element
 Personlig service
Välkommen till ELBUTIKEN i Stuvsta - hos oss får du råd!
Stuvstavägen 1, 141 40 Huddinge
Tel 08-711 80 18 www.el-butiken.se [email protected]
Mitt livsverk...
...efter 40 år på Lönnvägen 14
Affären upphör!
Total utförsäljning!
50% rabatt i hela affären!
Öppettider: Onsdagar 11–19, Torsdag – Fredag: 11–16
Lönnvägen 14, tel 711 67 52
www.annorlundating.com
0
ör 4
k
u
d
ot om er på m
t
a
å
n
p
r
r
Tänk och titta er hinne n
d
ta
h
km/ i 2 sekun er helt u
t
bilen lla 22 me
r
u
e nä ..
du r
t
n
.
i
l
l
ro
du
en.
kont
r ser mför bil
u
t
o
!
u
f ra
m er
o
Har d går ut
a
ädd
et
Var r
barn
Inifrån Grannstödsbilen...
Text och foto: Sture Moberg
I
dagens verklighet med
rapporter om stöldligor som härjar var och
varannan dag bland
oss, måste vi göra något för att
skydda oss.
Som ni läst har FFF startat en
Trygghetskommitté som ska arbeta med olika frågor om trygget i
vårt närområde. Grannstödsbilen,
som våra medlemmar är med och
sponsrar, är en trygghet. När du
är på arbetet, och huset kanske
står tomt. Det är då de flesta inbrotten sker, kanske hos dig.
Vi har pratat med några av de frivilliga chafförerna till dessa bilar och
det visar sig att det är åtskilliga
uppgifter dom hinner med på sina
3-timmarspass.
– I vintras hittade vi en dam i
snön som hade halkat och brutit
foten. Det var att ringa ambulansen
som kom direkt och körde henne
till sjukhuset. Under tiden lade vi
henne på filtar så hon inte skulle
bli kall och råka ut för något ännu
värre. Det var dessutom på en gata
som inte var så frekventerad så det
kunde ha slutat illa. Det har varit
flera fall där vi har kunnat hjälpa
till att tillkalla ambulans och bistått
personer som har råkat illa ut. Så
Grannstödsbilarna är en trygghet för
kommuninnevånarna.
– Vi rapporterar direkt till polisen
om vi ser folk som inte verkar höra
hemma i området och det är polisen
som omgående kommer och kollar
upp dessa personer.
– Vi har också rapporterat om rattfylla till polisen som snabbt har agerat och kanske förhindrat en större
olycka.
– Vi observerar stegar som står uppställda, fönster som är öppna, och
mycket mer som verkar onormalt.
– Vi har t o m ringt på och påpekat
att bildörren stått på vid gavel på bilen på tomten... och det var glömska.
Vi skulle vilja vädja till er att låsa
fast stegar och sånt som kan göra
det lätt för tjuven. Att ställa fram
stegar och andra verktyg för tjuven
att använda är ingen bra idé, och
grannarna blir lätt sura också...
– En annan av förarna berättar:
När vi är ute och åker med grannstödsbilen så är det många som blir
glada och vinkar. Ibland stannar vi
och pratar en stund, får lite info om
läget vilket alltid är trevligt.
Det händer att en del kollar på
bilen och säger, den där bilen har jag
aldrig sett förut, då brukar jag fråga
vad gör du om dagarna? Svaret blir
alltid detsamma, jag jobbar. Mitt
svar är ju givet, ja det är ju då vi åker
här när inte du är hemma, då åker
grannstödsbilen runt och kollar. Men
11
det är klart att vi sällan ser till tjuven,
däremot dom ser oss och avviker
från platsen då dom inte vet om vi
kommer tillbaka igen. Är det så att
vi ser något eller någon som inte
verkar ok så kollar vi, genom att ta
kontakt, eller tar hjälp av polisen om
så erfordras.
Jag hoppas att ni har haft en trevlig
sommar och inte glömt att hjälpa varandra när någon varit borta.
Om du ser några som inte hör hemma där så fråga vem dom söker.
Ofta räcker det att man visar sig
att man är hemma, då avviker dom
oftast, men ring alltid 112 när det
är pågående inbrott i andra fall ring
11414.
Undvik konfrontation med tjuven.
Överlåt det till polisen dom är bättre
rustade för det.
FFF hoppas mycket på våra nya
kommunalråd och framförallt
Christian Ottosson som är engagerad i Brottsförebyggande Rådet
och har gjort mycket mot brottsligheten i Huddinge. Grannstödsbilarna, med förare,
är också kommunens”ögon” för
vad som akut behöver åtgärdas.
Efter varje 3-timmarspass lämnas
en dokumentation till polisen över
de observationer som har gjorts,
vilket även kommunen och vi
kommuninnevånare har nytta av.
Forum 3
Fullersta Fastighets
Anno 1919
Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening • Okt 2015
Höstens stora klipp!
Halva priset på exklusiv klinker 30 x 60 cm
som passar både golv och vägg:
Många i världen besöker vår
tidning FFForum...
V
id en mätning av andra kvartalet
i år så var 723 inne på vår hemsida och bläddrade i vår tidning
FFForum på nätet.Vi tycker det är lite
spännande med denna typ av statistik
och vilka dessa människor är som är
intresserade av oss i Fullersta.
Vår okvalificerade gissning är att
det är utflyttade Fullerstabor som
är intresserade av vad som händer
i deras gamla hembyggd. Kanske
föräldrarna fortfarande bor kvar och
man vill veta vad som händer. Detta
har vi ganska bra belägg för.
Vilka 13 personer det är, som i t ex
Ort
Sessioner
Huddinge 231
(not set)
138
Stockholm
108
Sao Paulo
13
Upplands Väsby
11
Amsterdam-Zuidoost 8
Malmö
7
Botkyrka
6
Belo Horizonte
5
Rio de Janeiro
5
Faro
5
Purcellville
5
New Delhi
3
Naples
3
Samara
3
Södertalje
3
Goiania
2
Uberlandia
2
Ribeirao Preto
2
Sao Jose do Rio Preto2
Shanghai
2
Stuttgart
2
Bielefeld
2
Athens
2
Hong Kong
2
Milan
2
Turin
2
Mexico City
2
Tyresö
2
Umeå
2
Luleå
2
Helsingborg
2
Sao Paulo, 5 i Rio de Janeiro och 3 i
New Delhi som är inne och läser vår
tidning är svårare att lista ut. Men det
skulle vara intressant att veta. Men
visst är det spännande att man kan ta
fram sådan statistik på vad som händer
på nätet, och vad dom gör när dom är
inne på hemsidan.
Du som bor i andra länder och läser
vår tidning kan inte du skicka oss ett
mail och berätta lite för oss varför du
bor där du bor.
Vi tycker det skulle vara spännande
att få förmedla lite om människan
bakom statistiken.
Karlstad
2
Istanbul
2
Los Angeles
2
Denver
2
Parsippany-Troy Hills 2
New York
2
Alexandria
2
Tallinn
2
Bahia Blanca
1
Trenque Lauquen
1
Buenos Aires
1
Morwell
1
Graz
1
Liege
1
Rio Branco
1
Salvador
1
Sao Luis
1
Dourados
1
Recife
1
Curitiba
1
Porto Alegre
1
Santa Maria
1
Joinville
1
Assis
1
Campinas
1
Indaiatuba
1
Jundiai
1
Osasco
1
Sorocaba
1
Fort Saint John
1
Kloten
1
Qinhuangdao
1
Chaohu
Zhengzhou
Guangzhou
Guiyang
Lanzhou
Urumqi
Medellin
Buxtehude
Northeim
Copenhagen
Holstebro
Bjerringbro
Las Rozas
Mataro
Bilbao
Madrid
Zaragoza
Imatra
Kokkola
Epinay-sur-Seine
Paris
Grenoble
Reading
Hyderabad
Bengaluru
Brescia
Caserta
Modena
Torgiano
Rieti
Rome
Livigno
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mailadressen till oss har du säkert
men den är [email protected]
Men det måste vi i FFF tillstå, att
visst är vi lite stolta över att vi får
möjlighet att sprida vår information
runt om i världen.
Vill du ha tillgång till alla våra
FFForum så kan du bli passiv medlem
för 100 kronor om året. Enklast att
bli medlem är att gå in på www.
fff-fullersta.se/Ansokan.asp och fyll i
dina uppgifter.
Då får du tidningen i form av en fil
på nätet, bara att ladda hem.
Välkommen till FFF.
La Spezia
Vicenza
Shibuya
Yokohama
Kyoto
Osaka
Matsue
Monterrey
Haarlem
Oslo
Panama
Cebu City
Davao City
Makati
Manila
Quezon City
Lisbon
Sintra
Matosinhos
Setubal Municipality
Ponta Delgada
Riyadh
Uppsala
Nykoping Linkoping
Norrkoping
Kalmar
Osby
Gothenburg
Trollhattan
Kramfors
Chiayi City
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Phenix City
1
Dublin
1
Grand Junction
1
Chicago
1
New Albany
1
Brockton
1
Newton
1
Saco
1
Piscataway Township 1
Columbus
1
Centerville
1
Memphis
1
Nashville
1
Dallas
1
Deer Park
1
Houston
1
Blacksburg
1
Fort Belvoir
1
Lake Geneva
1
Ho Chi Minh City
1
Sandton
1
Cucuta
1
Maracanau
1
Montenegro
1
Penapolis
1
Poa
1
Florencio Varela
1
Orzysz
1
Bayamon
1
723
Ducale
Ambar
Luxe C
rema
Ducale
Imperia
l
Samma pris på dessa 30x60 cm - klinker.
Så länge lagret räcker.
Höggla
ns
- Ordin ig vit Calacatt
aarie pris
900 kr/ 2 Nu 450 kr/m 2
m
www.alfakeramik.se
Välkommen!
Britt med personal.
Klockarvägen 1, 141 69 Huddinge
Måndag–Fredag 10.00–18.00. Lördag 10.00–14.00.
www.huddingemusik.se
Besök vår butik/utställning på
Häradsvägen 209 i Segeltorp.
Öppet alla dagar. Tel. 08-97 38 11
Alfa Keramik AB
Nature
Vargskräcken
Text: Sture Moberg och ett tack till professor Valerius Geist för studien
DD
et går snart inte en dag utan
att det kommer rapporter
om närgångna vargar i vårt
land, hundägare som fäktar bort dem
med paraplyer och barn som ser varg i
anslutning till villatomten. Oavsett vad
man tycker om varg kan det vara på
sin plats att ta del av vad en av världens främsta vargforskare har att säga
om saken.
Av Valerius Geist, professor (emeritus) i Environmental Science vid
Calgaryuniversitetet, som har forskat
om vargar och vargens beteende
i Kanada har vi fått tillstånd att
publicera en artikel om hans forskning.
Detta för att det är så infekterat, när
det gäller vargfrågan här i Sverige, och
vi vill använda ett så neutralt material
som möjligt, en forskningsrapport.
http://ab.rovobs.se
Vi kan bli berörda, för när man går
in på Länsstyrelsens hemsida om
rovdjursobservationer i Stockholms
län så visar det sig att det finns gott
om vargar och annat vilt även här i
Stockholms län. Då kan det vara bra att
veta en del om hur man bör bete sig.
Forskning har bl a visat att människans självsäkerhet och auktoritära uppträdande är det som skrämmer vargar och andra rovdjur bäst.
Att förvirra genom ljud och gester,
och visa att man inte kommer att bli
ett lätt byte, är en bra taktik.
Varför börjar då vargar närma
sig människor?
Ja, som vanligt när det gäller vilda
djur handlar det om tillgången på
föda. Om det av olika anledningar
börjar bli dåligt med bytesdjur i
skogarna eller om en vargindivid
börjar bli gammal, sjuk eller tandlös kommer vargens hunger och
allmänna nyfikenhet få den att söka
alternativa bytesdjur.
Närmandet sker, enligt professor
Geist, i sju steg där vargen gradvis
tar sig allt större friheter. Läs om
dessa sju steg och fundera lite på
vid vilken av punkterna vargarna i
ditt närliggande revir befinner sig.
14
Följande fakta bör alla som
bor inom vargrevir känna till
Professor Valerius Geists sju steg
eskalerar under en tid av några
veckor eller månader. Beteendet hos
våra svenska vargar bör noggrant
bevakas och jämföras med dessa.
Enligt Geist är stegen som baseras
på lokala studier under år 1999,
följande:
I reviret börjar det bli ont om
bytesdjur. Dels genom vargens jakt
men också genom att hjortdjur, räv,
harar och fåglar helt enkelt lämnar
området. Tecken på detta kan vara
att hjort och rådjur plötsligt börjar
upphålla sig väldigt nära ladugårdar
och lantlig bebyggelse, dag- som
nattetid. För den gröne vandraren
blir det uppenbart hur tyst det plötsligt har blivit i skogen.
Matsökande vargar börjar närma
sig bebyggelsen nattetid. Deras närvaro påannonseras ofta av plötsligt
och ihållande nattskällande bland
gårdarnas hundar. ”Skälldueller”
börjar bli vanligare nattetid. Dagtid
börjar det höras ylanden från vargflocken.
Vargarna dyker upp dagtid och
börjar på avstånd observera människorna i deras dagliga sysslor. Vargar
lär sig främst genom att observera
allt omkring sig mycket noggrant.
Dom börjar ses närmare bebyggelsen även dagtid.
Nu börjar mindre tamdjur attackeras, både nattetid och i dagsljus och vargarna blir allt djärvare.
De börjar nu jaga hundar. Ibland
ända upp på verandan. Folk som
promenerar med sin hund får nu
för första gången försvara hunden
mot en eller flera aggressiva vargar.
Dessa är dock fortfarande rädda för
människor och många hundar sparas
bara genom denna kvarvarande respekt. Men vargarna börja etablera
sitt territorium.
I det här stadiet börjar vargarna
utforska större tamdjur som hästar
och kor. Det leder till många avslitna svansar, bitna lår och ljuver
samt ansiktsskador. De första
allvarligt skadade korna hittas. Här
är det skador på ljuver, ljumskar och
könsorgan som gäller. Att boskapen
håller sig intill gårdarna hjälper inte
längre. Vargar börjar nu också förfölja och omringa ryttare. De börjar
titta in på gårdarna och till och med
spana in genom fönstren på husen.
Vargarna börjar nu också gå
mot människor för att sedan stanna
och iaktta dem. Ibland i flera minuter. De börjar nu övergå från etableringsstadiet till att faktiskt betrakta
människor som bytesdjur. Det som
nu kan verka som ren lekfullhet –
närgånget beteende, nafsanden i
byxor och jackor – är nu förstadiet
till fullskaliga attacker. Än så länge
drar de sig tillbaka när människor
gör utfall tillbaka eller ryter. Mot
jägare eller lokala slaktare kan de
hotfullt ställa sig att bevaka de
”bytesdjur” människorna ska börja
jobba med. De ylar och skäller,
ibland på bara några stegs avstånd.
Nu attackerar vargarna människor. De första attackerna är
klumpiga för vargarna vet ännu inte
riktigt hur de ska gå tillväga, och
många av de attackerade hinner
sätta sig i säkerhet eller slå tillbaka.
I det här läget bör alltså en frisk och
stark man kunna övermanna, eller
rent av kväva, en varg. Men om
vargflocken blandar sig i finns inget
15
försvar. Inte ens för två beväpnade
män. Vargar som jagar i flock är så
starka ihop att de till och med kan ta
en Grizzlybjörn. Det har maginnehållet i kanadensiska vargar visat.
Det här är fakta som, enligt professor Geist, alla som bor intill ett
vargrevir bör veta. I studien skriver
han vidare att vargar i många attacker inte motiverats av sin hunger
utan av sin jaktinstinkt och sin
nyfikenhet att undersöka ett nytt villebråd. Han menar att det förklarar
rapporter om bortsläpade barn som
återfunnits oskadda samt attacker
som, givet den oerhörda bitkraft
en varg besitter, endast lett till lätta
hudnära skador på de attackerade
personerna.
Vi tyckte det kan vara intressant att
vara lite uppdaterad när det gäller ett
av våra rovdjur. I Huddinge har vi
ju mycket natur runt ikring oss och
ett vargrevir finns mellan Södertälje
och Gnesta. Ett vargpar har stora
revir - ofta runt 500 km2 så visst kan
dom dyka upp hos oss. Vill du veta
mer, gå in på www.lansstyrelsen.se/
sodermanland/Sv/nyheter/2015/Pages/
vargrevir-mellan-gnesta-sodertalje.
aspx eller gå in på www.vargfakta.se
Nature
Koll på läget
Klippa häcken?
Trött i axlarna?
Dags för ny bostad?
Kom in till oss och hör dig för om läget, oavsett om du ska sälja nu eller bara vill känna dig
för. Vi ger dig tips och råd inför din försäljning och hjälper dig att finna rätt köpare bland
våra tusentals spekulanter. Med våra 230 bobutiker runt om i landet har vi koll på läget
och hjälper dig ta rätt beslut. Välkommen till oss på Svensk Fastighetsförmedling.
Vi har koll på Huddinge.
Stefan Voigt
Mikael Meyer
Ida Olheim
Lennart Norman
Petra Garpefors
Kristian Perman
Anna Maria Führ
Christoffer Kilhlman
Cecilia Jarl
Henrik Holmqvist
Ingela Hald
Gunilla Abejón
HUDDINGE Forellgotorget 2 tel 08-556 408 30 SVENSKFAST.SE/HUDDINGE
Växttips – Strandiris
S
trandirisen (Iris sibirica L.) vill
jag gärna slå ett slag för – det är en
av våra absoluta favoriter på tomten. Växten kan ibland ses förvildad
runt sjöar och åar. Vi hade två stora
ruggar och har delat upp en av dem
i mindre bitar som vi planterat ut
lite överallt och den verkar trivas i
vilken miljö som helst. Oavsett om
vi planterat den på torr och mager
jord eller på fuktig plats, i skugga
eller sol, så verkar den trivas bra.
Irisen bildar stora dekorativa
ruggar med långa, smala, fräscht
gröna gräslika blad som pryder
sin plats ensam eller som sällskap
med perenner och buskar. De smala
bladen blir en vacker kontrast mot
de rundare bladen på buskarna runt
den. Vid midsommar kommer långa
Text och bild: Charlotte Livbom
stänglar, med flera knoppar på varje
stängel, som slår ut till ett hav av
vackra blå blommor. Efter blomningen klipper vi bort stänglarna,
men om man låter dem sitta kvar
bildas rejäla fröskidor som man kan
ta tillvara om man vill prova att dra
upp plantor själv. Bladen är cirka
90 cm höga hos oss och med blommorna kommer man upp i 120 cm. Ska man säga något negativt om
växten så är det att den är otroligt
svårklippt när man ska ta bort det
vissna på våren. När bladen lagt sig
ner under vintern och blivit bruna
och fuktiga är de otroligt sega att
klippa bort! Vi brukar försöka vara
försiktiga när vi klipper eftersom vi
ofta hittat grodor under bladen.
Få saker sliter mer på nacke/axlar
än att klippa en hög häck! Att klippa
häcken är tungt jobb och man ska
kånka runt stegen också allteftersom.
Förra året gjorde vi slag i saken
och köpte en s.k. ”teleskopisk”
häcksax och det ångrar vi inte en
sekund! Som alltid finns det olika
utföranden, märken och kvalitéer
vilket gör att priserna varierar. Vi
valde en sladdlös variant med litiumbatteri som kostade knappt 2.000
kronor. Var och en får väl göra
sin egen lilla marknadsundersökning och kontrollera att teleskopets
längd, svärdets längd, batteritypen,
priset, etc passar vars och ens behov
och förutsättningar.
Vid första anblicken ser saxen
inte ut att nå särskilt högt, men man
måste ju lägga till sin egen kroppslängd också! Svärdet har ett långt
blad, vilket gör att man når hela
vägen över häcken även om den är
bred, och är ställbart i olika vinklar
vilket gör att man lätt klipper häckar
på olika höjd. Batteriet räcker gott
och väl till när vi ska klippa våra
häckar – ganska många meter!
Ska man säga något negativt är
det att den är ganska tung – det är
ungefär 3 kilo som sitter längst upp
på teleskopskaftet - och att man
blir rätt trött i handen av att hålla in
”dödmansgreppet” efter en stund.
Text och bild: Charlotte Livbom
17
Vi ger dig professionella råd när du ska måla!
FFF-Bloggen
Vi har hört att det finns en del medlemmar som tycker till om mycket som händer i vår omvärld även utanför Fullersta. Var
med och blogga i tryckt form om vad du tycker.
Om du vill så får du skriva under psedonym och ingen mer än redaktionen kommer att veta vem som ligger bakom artikeln. Tänk bara på rättigheterna till en text så du inte plockar text som någon annan skrivit på nätet. Vi har ingen möjlighet
att kontrollera detta.
Det finns vissa restriktioner och det är att du måste hålla dig inom dom lagar och förordningar som finns. Några är
att du får inte namnge personer och inga rasistiska påhopp och sådana självklara saker. Håller den sig inte inom lagens
råmärken så kontaktar vi dig och kommer överens om eventuella ändringar med ditt godkännande. Du kommer få ett
korrektur för godkännande på sidan innan vi trycker. Spännande hoppas vi. Kom igen nu och skriv något som sparas
till eftervärlden.
När du skickar in din artikel så måste den gå direkt till oss på mail [email protected] eller med post Sture Moberg, Backvägen 7, 141 30 Huddinge. Detta för att ingen annan ska veta vem avsändaren är. Vill du vara anonym så anger du detta men till oss måste du lämna med ditt namn och
telefonnummer så redaktionen kan nå dig.
Du som har synpunkter på bloggtexten och kanske har andra uppfattningar är välkommen med dina synpunkter så publicerar vi dessa
i nästa nummer av tidningen. Vi vill också påpeka att FFF kanske inte alltid står bakom innehållet i texten. Men ordet är fritt.
ter
abat
r
e
S
er
und rmåner
sfö
lem
d
e
M
Nya hatkulturen i vårt samhälle
Ågestavägen 1, Huddinge
Tel: 08 - 449 32 20
Öppet: Vardag 06.30-18.00, Lördag 10.00-14.00
söndag 11-15.00
Geometrivägen 1B, Kungens Kurva
Tel: 08 - 680 69 90,
Öppet: Vardag 06.30-19.00, Lördag 10.00-17.00
Söndag 11.00-17.00
www.flugger.se
Funderar du på att byta fönster,
dörr eller garageport?
Då kan vi hjälpa dig med hela montaget-till fast pris!
Aldrig har det varit enklare att byta fönster, dörr eller gargeport. Vi ordnar
med allt, inspektion, material, montering och garanti. Du behöver varken
lyfta ett handtag eller tänka på hur det ska gå till. Vi ser till att det blir
monterat och klart till fast pris.
V
i hade Folkhemmet med den
trygghet som det genomsyrade, vi gick in i Solidaritetstiden
med den värme och gemenskap
som det speglade och helt plötsligt har vi hamnat i något som vi
skulle kunna kalla hatkulturen.
Vad är det som håller på att ske?
Hur kan man uttrycka sig så till
en medmänniska? Hur är dessa
människor funtade? Detta är inget
som sker enbart i Sverige utan det
är globalt. Är det början på något
okontrollerbart, har dom mörka
krafterna i samhället hittat en väg
utan att någon kan göra något?
Några lagar och förordningar
finns det inte som fungerar. Polis
och åklagare har för länge sedan
gett upp. Resurser (kunskap) saknas
heter det i offesiella sammanhang,
och därför fortsätter det att eskalera
och människor mår dåligt. Det är
en felaktig utveckling som har hänt
med de sociala medier som skulle
kunna vara något revolutionerande
bra för människorna, rätt använt.
Politiker är väl dom som är mest
drabbade har jag förstått och detta
är något som redan påverkar vår
demokrati, det mest grundläggande
vi har i vårt samhälle. Det borde
vara en kraftig larmsignal.
Det börjar redan bland unga människor i skolan. Man sitter anonymt
framför en dator och vräker ur sig
ett hat, och rabblar en massa sexistiska och mordiska ord som man
kan och som saknar allt vett och
sans. Som förälder skulle man nog
börja fundera hur det står till med
ens barn och faktiskt prata och lägga
saker till rätta i tid.
Det sägs att man är anonym på
nätet men det är nog bara en illusion. Med t ex FRA kan man spåra
det mesta vad jag förstår, så nog
borde man kunna ta reda på vilka
dessa människor är som håller på att
förpesta vårt samhälle. Visst har vi
väl alla våra åsikter om saker som
händer och visst ska vi ge oss till
tals...men använda ett språkbruk
som är något sånär anständigt.
Detta får inte missförstås att det ska
införas någon typ av sensur av vad
som sägs på nätet men skydda vårt
samhälle från detta sjukliga hat måste
väl ändå vara ett tillräckligt skäl.
Man får väl hoppas att myndigheterna redan har påbörjat en forskning
om detta fenomen och att det kommer bli ett uppvaknande för en del
mörkskygga individer inom det
snaraste.
Orolig pappa
Kommentar till ovanstående: Är det någon som tycker mänskligheten går framåt...
Kom in till Tommy på Woody Huddinge så berättar han mer!
HUDDINGE
Djupåsvägen 8
08-608 93 00
Måndag-Fredag 06.30-19
Lördag 9-15
Söndag 11-15
www.woody.se/huddinge
Lakota-indianer, unga kvinnor. När man läser om indianernas historia så blir man
imponerad av hur dom respekterade varandra som människor och grupperingar. Vi
har mycket att lära av dessa människor.
19
LAKOTA CODE OF ETHICS
...ära andra folks tankar,
önskemål och ord. Avbryt aldrig
en annan eller håna eller bryskt
imitera dem. Låt varje person
ha rätten till personligt uttryck.
...aldrig tala om andra på ett
dåligt sätt. Den negativa energi
som du sänder ut i universum
kommer att föröka sig när den
återkommer till dig.
Styrelse- och kommittésammansättningen i Fullersta
Fastighetsägare
Förening
2015
er
88
43
32
Fullerstatorget
3
12
en
aväg
Berg
sTalldal
50
41
Johan Ohlsén
Vice ordförande
201
och kassör i FFF.
Sammankallande i
Stadsplane- och
Webbkommittén.
Fjärde generationens Fullerstabo.
VD och seniorkonsult i 2ToWin AB.
Johan har 27 års erfarenhet av verksamhets- och systemstöd. Hans
nuvarande uppdragsgivare finns inom
Kommuner, Landsting, Stat och privata
företag, gällande fastighetsdrift och
förvaltning.
Han är verksam såväl nationellt som
internationellt. Bland annat har han arbetat tre år i Dubai.
Han har även föreläst vid högskolor i
Sverige och internationellt.
20
6
sv
riu
ku
6 er
M
g
vä
K as v
1
tav
ers
Ann
13
n
äge
1
uxPoll
r bru
Mu ksv
37
72
1
11
18
Ansvarig för Trygghetskommittén.
ergr.
Blomst
n
ge 1
n
ge
vä
be
Det är vi, med
våra olika bakgrunder, som helt ideellt
försöker påverka
våra valda politiska
ombud till en bättre
boendemiljö!
vä
Medarbetare i FFFs
Miljö- och Samhällsbyggnads- och Trygghetskommitté.
Bor sedan 1994 i Fullersta i ett gammalt
hus från 1924. Vi har 4 barn (3 flyttat hemifrån). Våra barn ger oss stor erfarenhet
av både skolor, fritidsanläggningar, kommunikationer mm. Jag arbetar sedan
25 år på Telia. De senaste 10 åren
är jag förtroendevald för Unionen och
sitter som ordförande för vår Riksklubb
Unionen-Tele.
Under de senaste åren har vi råkat ut för
två stora översvämningar i vår källare och
nu i vintras också ett inbrott. Med denna
erfarenhet vill jag försöka påverka och har
därför tidvis haft mycket kontakt med FFF.
Fullerstabo sedan 1985 och med i
FFFs styrelse sedan 1987.
Huvudsaklig sysselsättning: Markus
är Auktoriserad Fastighetsmäklare med
över 20 år i branschen och är auktoriserad medlem i Fastighetsmäklarförbundet FMF. Driver i dag ett eget
fastighetsmäkleri, Malms Fastighetsbyrå här i Fullersta med kontoret hemma
i villan.
Är inte knuten till någon franchisekedja och kan därför ta försäljningsuppdrag från hela Stor-Stockholm.
Björn Herrmann
Ledamot i styrelsen
1-65
g
Vista
skol2vä
Agneta Ahlström
Ledamot i styrelsen
en
äg
Vårdkasen
en
15
v
es
Bet
19
as
t
v
O rion
32
Kyr
Lunast
27
Herkules vägen
2
67-131
sterv
Blom
or v
n
äge
gsv
kha
3
Annelundsvägen
j går ds
Ma
El
7
Hageby slingan
11
1
nv
jör
L B
g
Lars
Lilla H
n
v äg e
Talldals-
Källvik
6
13
am
la
Ordförande i FFF
sedan 2007.
Redaktör för FFForum.
Sammankallande för
Marknads- och Redaktionskommittén.
Lycklig Fullerstabo sedan 1972.
Huvudsaklig sysselsättning är inom
reklam och kommunikation. Innehar
en reklambyrå sedan 43 år som efter
många år runt Stureplan numera finns
i vårt vackra Fullersta.
Uppdragsgivarna har varit inom
bank- och finans, läkemedel, hälsa,
miljö, statliga företag, telecom, förlag
och lantbruk.
Med ålderns rätt åtar vi oss bara
uppdrag som vi tycker är intressanta,
utvecklande och roliga. En lyxtillvaro...
40
y
Söderb
backe
60
n
e
8
12
ck
Sto
G
Sture Moberg
Rosenhill
36
Vistaskolan
Fågelsången
50
Lindells g
sta
vä
Gö
5
Hort
onom
v
ls
ld
a
Ta
l
11
28
sv
tor
n
byv
ag 2 9
e byv H
ag e
2
1
väge
n
108
sv ä g
hol m
50
n
ge
vä
el
Glömstavägen
n i 11
-
Ko
lo
2A
äg
ång sv
ls
ge
Få
nhil
Ro
se
G
Buddlejav
54
43
s allé
Vistaberg
39
Slättv
vä
ge
n
1
Skogsborg
4
13
83
Kornell
vägen
gen
ten siavä
Astilbev.
39
n
äge
Vista v
Vistaberg
19
ul
ve
d
sb
24
129
162
26
sb
Ben ved
35
50
89
70
lsv
äge
n
10
115
en
9
31
Mo2ss ägen
v
n
äge
Dam mv
ägen
Skogsv
32
tsUtsiknd
grä
23
Källbrinks IP
3
226
5
v
pp
väge n
er
Åk11
117
Britas
gränd
29
1
d
n
rä
Claras g
1
rs
lu en
Soack
b
1
2
12
19
Fullersta
gård
Fullerstaparken
2
Fullersta
bio
f tesvägen
gen
Vistavä
v
bo
ne
un
F 24
n
ge
ä
Mo v
14
Tpl
Huddinge
ion
sv
äg
Tpl
Fullersta
gen
svä
äng
n
ge
13
2
Vista vägen
19
la
M önj
40
2 sv
jd
14
Nytorp
90
Huddinge
station
15
gen
vä
1
36
R
in
gv
äge
n
rv
v
nt
Ka
42
Furu
8
ö
Jeriko
am
G
Klockargården
Huddinge
kyrka
Kyrkdammen
4
E k-
4
vägen
Skol-
k
ör
Bj
29
Bj ö
r
en21
Mella n väg
42
rg n
Fätige
s
43
3
16
er
A
n
äge
nv
la
el
M Stenmoskolan
14
Källbrink
80
57
S älgv
ge
kvä n
K ro
1
7
18
a
Klock
ers
16 nd
4
2
mo 6
2
B
14 1
L
2
en
äg
G
21
d
Li n
22
Lu n
2
la
gen
sti
16
Fa
rv
äg
en
7
2
10
vä
ge
n
2
g en
vä
14
b ac
ra
n
en
em 3 0
sv
äg
So
lh
he
id
Fr
23
t
rs
la
äk
M
Ros stigen
2
39
3
n
äge
Åv
31
11
n
ge
1
2
V än h
Rosendalsgården
74
61
Kr 20
us
jö
sv
storp
Skog
1
gen
em1svä
9
elv
Sejd
Bägarv
vägen
Rosendalsparken
Krusv 21
vägen
42
67
gen
Källbrinksskolan
Vid
evä ge n
2
äg en
v
Alm
13
Fridhem
77
65 vägen
78
ängs
Norr 70
Yrkesväg 26
en
54
36
Yrkesv
78
13 Te aterv8
1 5
Ek
eb
erg
s
39
svä
Källbrinksdammen
Käll 55
brin
k
en
v äg
å k 12
2
10
v
18
C
24
Hageby allé
34
Vill du ansluta dig till oss så passa på och betala in 100 kronor och bli medlem nu så gäller det även för hela 2016!
Enklast att bli medlem är att gå in på www.fff-fullersta.se/
Ansokan.asp och fyll i dina uppgifter. Det tar ca 3 minuter...
Ta g
1
15
Hage
byv 2
Brandstation
62
ge
n
n
Str
1
-
Skogs
borgsv-
1
e le
de
2
Ytter
Kvittenv
ckevägen1 6
Skogsly
v
äters
Högs
26
Azaleav
ttri
ng
36
da
vä
8
Sn
ä
56
k holms vägen53
Stoc
Högv
gs v
än
1
b
Sl
ipg
r
54
1
ken
Bivägen
Eld
Hum
le
50
Åsvägen
10
14
sv
gev
äge
n
Pr
ylv
!
ob inia
Rvä
gen
Magnoliav
r
Ho
n
- arv
Midm
so 97m
-1
Bald e r
1
n
Norr
by
e
väg
bärsv
VD och seniorkonsult MTO Säkerhet AB
Lena har arbetat inom flera olika branscher såsom spårtrafik, vägtrafik,
kärnkraft, brand- och utrymning, sjöfart,
luftfart och patientsäkerhet.
Lena arbetar som specialist för bl a
Statens haverikommission och IAEA och
föreläser regelbundet vid universitet och
högskolor.
ge n
svä
Tor
10
1
e stigen
ge
1
17
16
Gamla
Tulli n
Må
3
sv
ikt
Uts
s
Gla
Klubbmästare,
ansvarar bl a för jul- festen.
2
Li
17
2
Sk
i
Funkiav
niav
Aro
2
iko
J er
29
2
1
pelsvägen
er s
2
Fil.dr. Psykologi.
Medarbetare i FFFs
Miljö- och Samhällsbyggnadskommitté.
d en
1
Ä g4
o
ss v
Mo rga
be
väg 4
en
vä
St
en
Gästabudsv11
12
Tjäd
Björn m
Horten siav
sv
ten
Rå s
v
ke
lyc
1
14 2
23
ev
os s
Markus Malm
Ledamot i styrelsen
1
1
15
34
Ros endalsv
3
D
gen
7
g
h
Älghornsv
2
Hö
tor gan
ps v
vä
26
vä
Ring
am
mv
ä
31
15
v
n
i
g
vä
ok
Kr
en 3
1
Kl
1
n
ge
sv ä
brink
Käll
e
sväg
rg holm
Be 7
v
en
ks t
rB e å st
s
äg
en
n
väge
-
2
n
ge
vä
1
1
rv
ar
n
Rön
22
36
Fu
lle
rs
41
21
ägen
ris
En
st
av
an
Gr
Full
st
nn
Rö
Rättartunet
No
rr
rkv
st
Norr st
ängs
ta gårds 15
v
lt
Bu
2
Li nv
Hud
di n
ge
äg
10
en
Kyrk ängsbac ken
n
2
44
St
4
äg
Åv
t
inge sta
13
re
sv
1
51
13
27
Ba
ckv
äge
n
19
ge
1
1
vä
ddHu
vä
ge
n
lg
Bä
21
jar
He
14
n
gen
rvä
ste
Blä
Env ä g en
1
Skogsängs vägen
1
2
n
ge
e
väg
4
R
stu åd
gu v
23
by
e
Vid
37
en
äg
Patro.2nPeh 3
r sv 7
staHud
tio din 10
ns ge
pl
Norr
33
16
an
l vä
ge
n
55
vä
9
nv
ta
Ös
16
52
sv
n
äge
ksv
bac
Ek
No
rr ä
ng
s
58
39
-51
11
ge
n
58
g
By kro
1
vä
76
6
n
ms
v
Bokv
40
ge
13
tvä
os
Pr
Fredsst
Kommu n
a
Marm orv
2
kKal
stensv
1
15
ä
en
17
g
vä
yr
or f
45
P
Porfyrv
v
rga
en
Skiff
B
16
tbe
Stam
ba n
ev
äg
2
To m
Lena Kecklund
Ledamot i styrelsen
Eira Wirén
Sekreterare i FFF.
Med i Redaktions och Marknadskom- mittéerna samt även
annonsansvarig för
FFForums annonser.
Är numera pensionerad från Dagens
Nyheter där Eira arbetade som key
account manager med stora kunder inom bilbranschen.
Före Dagens Nyheter var Eira bl a
med nästan från start på metros annonsavdelning.
Eira är utbildad civilekonom.
Tiden innan Eira hamnade i tidningsvärlden arbetade hon bl.a som
skatterevisor och sen blev det några
mellanspel som ekonom på några
medelstora företag. Bor i Fullersta sen 1977. Björn har arbetat på Bonniers som grafiker, arbetat
som kranförare, kört lastbilar av alla
slag. Haft eget företag inom hygienbranschen. Sedan 1975 har han arbetat inom SL. Kört färdtjänst i 10 år, från
1985 har Björn kört buss i Huddinge,
jobbat med fackliga frågor och har en
gedigen utbildning inom arbetsmiljö,
lagar och avtal.
Slutade när han fyllde 70 år. Kör
numera grannstödsbilen i Huddinge.
Lars Davidsson
3:e suppleant i
styrelsen
Webb- och IT-frågor
Olle Lundström
1:e suppleant i
styrelsen
Yngve Pettersson
2:e suppleant i
styrelsen
Medarbetare i FFFs
Miljö- och Samhällsbyggnads- samt
Redaktionskommitté.
Verksam inom IT-branschen sedan 1965.
F d fritidspolitiker i Huddinge fram t.o.m år
2002. Då verksam som vice ordf i Huddinge vatten, ordf i Huge, ordf i Fullersta/
Sjödalens KDN samt ordf i Gatunämnden.
Bosatt i Fullersta sedan 70-talet.
Deltog i att stoppa hårdexploateringen
av Fullersta Syd och att avskaffa gatukostnaderna. Ett nytt beklagansvärt gatukostnadsreglemente har dock införts och nya
kommunala planer gör att FFFs verksamhet är mycket viktig för oss fullerstabor. från
rMation
MedleMsinfo
fullersta f
Fastighets
ning
ägareföre
astighets
• okt 2014
stighets
Fullersta Fa
ria.
nadshisto
derssons lev
gust An
en Johan Au
Kvarndräng
Yngve har varit medlem i FFF i snart 50
år och haft olika styrelseuppdrag i föreningen. Yngve är också vår fotograf i
FFForum och dokumenterar händelser
och miljöer för vår tidning.
Uppvuxen i Fullersta och fastighetsägare sedan 1962.
Huvudsaklig sysselsättning: Numera
pensionär men har större delen av
yrkeslivet arbetat som ingenjör på Ericsson och under de sista 15 åren som
projektledare för stationsutrustning.
Forum 3 m1
Foru
Fullersta
Anno 1919
Medarbetare i redaktionskommittén och
kommittén för webbinfo.
Anno 1919
Mation från
MedleMsinfor
förening
ghetsägare
fullersta fasti
• Mars 2015
dlemmar,
ni som är me dlemg påpeka att
Vi kan inte no e är medlemmar än, blir meiladress,
ma
int
er
d
som
me
ni
rk,
och
till vårt nätve
iljö. Det
mar. Ansluten kussionen av vår boendem
är ni med i dis för oss alla.
gor
är viktiga frå
”
Född 1944, uppvuxen i Fullersta.
Bor idag på sin farfars tomt. Jobbar idag som pensionär. Tidigare har Lars jobbat med datorer
i 35 år och lärt sig datorns teknik.
Var även med och integrerade den
mobila tekniken med den digitala.
Innan dess tog Lars en examen
på Stockholms Universitet.
Familj med två utflugna barn.
”
©
FFF
ll alla
Tack titalade
som be vgiften
sa
m
medle snabbt
så
knar vi
...nu sa ra
ba
48 st... F
FF
Foto: Yngve
.se
fff-fullersta
www.
21
Pettersson
M E D L E M S F Ö R M Å N E R
Rabattbutiker
FFFs medlemmar har inköpsrabatt hos följande företag. Enda
villkoret är uppvisande av giltigt
medlemskort förutom vad som
anges av respektive leverantör.
Observera dock att avtalen kan förändras under året, genom ägarbyte
eller dylikt.
Dala Trä
Lillerudsvägen 39, tfn 08-774 74 70
10% på ordinarie pris gällande lagervaror. I samband med större inköp
begär offert och tala om att ni är
medlem i FFF.
Stuvsta Rör Comfort
Djupåsvägen 19,
tfn 08-556 405 90 • fax 08-746 81 75
10% på lager och butiksvaror som ej
har kampanj- eller extrapris. Gäller
endast vid kontantköp i butiken.
Huddinge Trångsunds
Glasmästerier
Sjödalsvägen 11, tfn 08-711 17 20
15% på rep av glasrutor i bostaden
20% på inlämnade glasrutor
15% på tillskuret glas
20% på inramningar
VARDIA försäkring
10% i rabatt, 08-50 11 21 50
Sewefin Sten (Huddinge
Cementplattor)
7% i rabatt
08 - 711 77 37
Sjödalsv. 40 , 141 46 HUDDINGE
Lampshopen i Huddinge AB
10% i rabatt, 08-711 99 03
Gustav Adolfsv. 60, 141 32 HUDDINGE
Huddinge Musik
10% i rabatt
08-711 29 00
Klockarv. 1 , 141 61 HUDDINGE
Hälsans Center
Akupunktur & Massage
FFFs medlemmar betalar 500 kr/timme
mot ordinarie pris som är 540 kr/timme
08-774 50 90
Claras Gränd 1 A , 141 35 HUDDING
Syskonhuset
10% i rabatt i butiken (gäller dock ej
barnvagnar)
08-711 97 00
Stationsvägen 25, 14140 Huddinge
Samglas
Myrängsvägen 65, tfn 08-711 17 40
10% på inramningar och reparation
av fönster i hemmet.
Flügger färg
Ågestavägen 1, 141 37 Huddinge
Tel: 08-44932 20
Geometrivägen 1 B, 141 75 Kungens
Kurva 08-680 69 90
Rabatt på ordinarie pris på färg, kemprodukter och lagerförda tapeter.
20% från 100:Lås Arne
Kvarnbergsplan 8, tfn 08-711 62 00
10% på lås, delar och nycklar, ej på
arbetskostnad. Gäller ej reavaror.
Sjödalstvätten
Forellvägen 12, tfn 08-711 38 50
10% på allt som görs i butiken.
Q8 Bensinstation
Huddingevägen 367, tfn 08-711 10 82
10% rabatt på hyra av släp
15% rabatt på däck
10% rabatt på maskintvätt
Fuktskyddade HEM
Thomas Glaad AB i Stockholm
tfn 08-779 80 50
5% på utfört arbete.
Juristfirman Liljeskog
erbjuder 10 % vid köp av valfri tjänst!
Gäller ej i kombination med andra
erbjudanden eller tjänster som bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifte
samt rättsskydds-/rättshjälpsärenden.
Patron Pehrs Väg 6, 1 tr. Huddinge
Tel: 08-590 380 18
I Do It Toner & Kontorsvaror
Hageby Allé 39, 141 69 HUDDINGE
Order: 0730-77 38 64
[email protected]
10% på alla färgtoner till skrivare
Vårby Färghall
Hamnvägen 1, 143 30 Vårby
Tel: 08-740 39 20
E-mail: [email protected]
FFF får 10 % på tapeter och färg
SeaSea Båttillbehör
Lövbacksvägen 4, Segeltorp
Tfn 08-505 640 40.
Epost: [email protected]
FFFs medlemmar får 10% rabatt.
Gäller ej på kampanjpriser.
Perkis Solskydd
Centralvägen 1, Huddinge
15% på hela sortimentet
22
Malms Fastighetsbyrå
tfn 08-774 82 88
20% rabatt på mäklararvodet.
ER Catering
Diagnosvägen 4G, tfn 08-746 63 00
10% rabatt för FFFs medlemmar,
gäller endast cateringmenyn.
KeyTop ELIT
Din lokala elektriker, tfn 070-616 40 50
10% medlemsrabatt på ordinarie
arbetskostnad.
Hällegårdh Energi & Värme
Snäckvägen 11, 141 39 Huddinge
tel 08-774 90 40 mobil 0731- 54 51 60
Värmepumpar, Luft/vattenvärmepumpar, varmvattenberedare, air-condition
och online. Begär offert och ange att ni
är FFF-medlem .
glashusen.se
FFF får 10% rabatt på hela sortimentet
genom att ange rabattkoden 1410 vid
beställning. Tfn 070-6035335.
Alfa Keramik
Häradsvägen 209, Segeltorp, Huddinge
Tfn 08-97 38 11 [email protected]
15% rabatt på hela sortimentet.
M E D L E M S F Ö R M Å N E R
Uthyrning
Du känner väl till att du som
medlem i FFF har möjlighet att hyra
material för ”gör-det-själv”- ändamål,
till ett mycket förmånligt pris?!
Även du som inte är medlem har möjlighet att hyra materiel, men då till en
50% högre kostnad. Uthyrningsmaterialet ägs och förvaltas av Stuvsta Villaoch Trädgårdsförening.
Rätt till prisändringar förbehålles.
Eventuella skador som åsamkas material betalas av hyraren.
Ut- och inlastning av materiel äger rum
måndag, tisdag och torsdag.
Vi har stängt lördag, söndag och övriga
helgdagar. OBS! all ut- och inlastning
ombesörjs av hyraren.
Transporter kan vi ej ombesörja.
Fördyrning i samband med
helger debiteras för två dagar.
För byggnadsställning erlägges
25% vid beställning. Vid inlämning
av material ska ev skador eller brister
anmälas.
Uthyrningsmaterial ska vara väl
rengjort vid återlämnandet.
Adress materialförrådet:
Kynäsvägen 28.
Önskemål att hyra materiel ska
lämnas till vår telefonsvarare. Den
som ringer blir sedan uppringd av
jourhavande materielförvaltare.
Telefon: 08-774 21 11.
Byggnadsställningar
- Hel 800 kr för 14 dagar, därefter
400 kr per påbörjad vecka.
- Halv 400 kr för 14 dagar, därefter
225 kr per påbörjad vecka.
- Mindre 350 kr för 14 dagar, därefter
175 kr per påbörjad vecka.
- Aluminium, lätt med hjul 75 kr/dygn, (minst 3 dygn).
Plattformshöjd cirka 4 meter.
Stege 25 kr/dygn
Hopfällbar aluminiumstege, 4 m 25 kr/dygn
Betongblandare (min 3 dagar) 40 kr/dygn
Trädgårdsvält 25 kr/dygn
Grässåningsmaskin/gödselspridare 30 kr/dygn
Blomstrande Ting i Segeltorp
Häradsv 121, Segeltorp
10% på sortimentet
Vattennära och fantastiskt vackert
beläget vid sjön Orlången i
Huddinge
Tumba snickarn´s bygg & tak
15% i rabatt
Rickard Pettersson
Mobil 070-932 21 63
Tjädervägen 13, 147 92 Grödinge.
Boutique La Bonita
10% i rabatt
08-746 74 93
Stationsvägen 27, Stuvsta centrum
Värdshus & konferens, festvåning, café, catering
STORT SVENSKT TRADITIONELLT
JULBORD
Huddinge Däck & Fälg AB
Glömstavägen 31, Huddinge
Tfn 08-711 81 00. www.huddingedackofalg.se FFF får 15% rabatt.
21/11 – 22/12
Pris 395kr - 595kr
Klipp & Fix, Frisör
Orrvägen 2, Segeltorp
Tfn 08-88 53 03. www.klippofix.se
10% på alla behandlingar & produkter
för mer information, se hemsida
Erkänt bra kök och service.
Underhållning de flesta kvällar och helger.
Derma-to-me, Hud & Fotvård
Orrvägen 2, Segeltorp
073-402 08 70. www.derma-to-me.com
10% på alla behandlingar & produkter
Välkomna önskar Malin & Thomas Bjurholm
med personal
Skin by N, Nagelvård
Orrvägen 2, Segeltorp
070-756 03 21. www.skinbyn.se
10% på alla behandlingar & produkter
Boka: 08-689 99 00 [email protected]
www.sundby-gard.se
23
fastighetsmäklaren med nöjdare kunder =
Hör du dåligt...
Ska du sälja
DIN BOSTAD?
Varmt välkommen till HusmanHagberg i Huddinge!
www.husmanhagberg.se/huddinge
HusmanHagberg Huddinge Stuvstatorget 10 Tel 08-779 46 00
V
i måste berätta om hur hörselvården i landet fungerar,
alltså den fria, fina, sjukvården vi tillsammans byggt
upp och som vi alla betalar mycket
skatt till.
Visste ni att det är ca 1,4 miljoner människor från 16 år och uppåt
som har hörselproblem, 1 340 000
personer handlar det om. Då är inte
barn mellan 0–15 år inräknade men
regressionsanalyser visar att ca
25 000 av denna åldersgrupp har
någon grad av hörselnedsättning.
SCBs statistik speglar alltså hur
många som har en hörselnedsättning
som är märkbar för den enskilde
och som ger tydliga konsekvenser i
vardagen.
Kommersialiseringen av hörselhjälpmedlen blev intressant för ca
20 år sedan när digitaliseringen av
hörselapparater blev verklighet. Nu
fanns det helt plötsligt stora pengar
att tjäna. Hörselvården hade behandlats ganska styvmoderligt av landstingen under årens lopp, med alltför
små resurser i förhållande till den
stora patientgruppen. Detta har varit
en bidragande orsak till att privatklinikerna har dykt upp.
Det finns naturligtvis fördelar
när uppmärksamheten vänds mot
en eftersatt grupp med många miljoner användare. Utvecklingen av
det digitala hörhjälpmedlet satsas
det pengar i och tillgången på
Text: Sture Moberg. Fakta: Börje Svensson, Hörselskadades Riksförbund
bra hjälpmedel finns att tillgå på
marknaden i en mängd olika former.
Audionomer på två stolar, både
vårdgivare och säljare
Audiomare har ofta avgörande
betydelse för en hörselskadads
livssituation. Det är audionomen
som bedömer den enskildes behov,
beslutar om rehabiliteringsåtgärder
och genomför hörapparatutprovningen. Det är alltså audionomen
som ska ge stöd och sakliga råd, och
visa vägen till en bättre tillvaro.
Nu är det så ordnat att många legitimerade audionomer på auktoriserade mottagningar arbetar för landstingen och privat. Dom sitter alltså
på två stolar.
Å ena sidan ska auditonomen bedöma patientens behov, föreskriva
hjälpmedel och ge objektiv information och vårdrådgivning, på uppdrag
av landstinget. Å andra sidan ska
samma audionom samtidigt sälja
hjälpmedel och dra in intäckter till
sin arbetgivare, hörselvårdsföretaget.
I juridisk term skulle man kalla detta
jävigt, men inte för landstingen...
Hörselcheckar fördjupar
problemen
De landsting som infört hörselcheckar
uppmuntrar hörselskadade att söka
vård utanför hälso- och sjukvården.
Hörselcheckarna blir i praktiken ett
företagsstöd för den privata vården.
25
Hörselchecken för Stockholms landsting är 3 040 kronor. Utprovningsavgiften till Stockholms läns landsting
är 600 kronor. Checken blir ofta bara
en grundplåt vid köp av hörapparater.
Den enskilde kan få betala stora
summor ur egen ficka utöver checkbeloppet. Ibland 25 000 –30 000
kronor. Samma hörapparat kan
samtidigt finnas i ett annat landstings
upphandlade sortiment, med en
inköpskostnad på dryga tusenlappen,
och helt gratis för patienten.
Man ska veta att den som köper
med hörselcheck äger hörapparaten
själv, och bär ansvaret för reparationer, service med mera som inte ingår
i garantin. När garantin gått ut måste
kunden stå för hela kostnaden själv.
Det är inte rimligt att olika delar
av Sverige har olika prissättning på
sjukvårdshjälpmedel. En gammal
kommunalreform från 1862 har delat
in Sverige i 20 landsting som är små
påvedömen som tydligen inte kan
samarbeta när det gäller sjukvården
och upphandlingen. Det verkar vara
rena shahiralagar som gäller i landstingen. Kanske ett enda Landsting, i
den rätta bemärkelsen, för hela landet.
Det är faktiskt 2000-talet nu, regering och riksdag. Vad vi saknar en
handlingskraftig politiker.
Vi betalar alla lika mycket skatt i
Sverige och ska självklart ha likvärdiga rättigheter för alla oss medborgare, i hela vårt land!
Glömstapoolen
Medborgarförslag
från Vistaskolans elever
I november förra året fick Vistaskolans dåvarande åttondeklassare terminens sista svenskuppgift utdelad. Man
skulle skriva en debattartikel, som senare skulle komma
att bli medborgarförslag till Huddinge kommun.
V
GRATIS VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKINFEKTION
för ålderspensionärer och kroniskt sjuka med start den 3 november – 23 december.
Drop in varje vardag enligt tiderna nedan.
GRATIS GARDASIL
Vaccination mot livmoderhalscancer. Gratis för flickor upp till 27 år.
RESEVACCIN - TBE-fästingvaccin
Börja vaccinera dig nu mot TBE så du får ett bra skydd till sommaren.
STELKRAMP/DIFTERI
Är det mer än 15 år sedan du blev vaccinerad? Då är det dags att fylla på.
ERBJUDANDE
Hälsoprofil 1700 kronor.
Nya öppettider:
Måndag 9-12
Tisdag 9-12
Onsdag 12-19
Torsdag 9-12
Fredag 9-12
Förrådsvägen 10, 141 46 HUDDINGE. (Hiss finns)
Tel: 08-5564 1505
www.glomstapoolen.com
ad man valde att skriva om
var helt och hållet upp till en
själv - så länge det var något
man ville förändra i kommunen.
Klassrummet fylldes med idéer
och åsikter. Vissa visste precis vilket
ämne de skulle välja, andra funderade och bollade mellan olika. När alla dagen efter hade bestämt
sig var dock ett särskilt ämne ständigt återkommande: "Återinförskaffa
praoen." Tidigare under hösten hade
man gått ut med att Vistaskolans
åttondeklassare inte längre skulle få
praoa. Detta var något som Huddinge kommun beslutat våren innan
efter att ha blivit granskade av arbetsmiljöverket. Man kunde helt enkelt inte garantera elevernas säkerhet
ute på arbetsplatserna. Enligt en artikel från Mitt I Huddinge löd andra
argument att det var ont om platser
på arbetsplatserna samt att det kunde
konkurrera med gymnasieelevernas
prao. Kommunen har sagt att de
på ett mer teoretiskt sätt ska bidra
till att förbereda elever för arbetsmarknaden. Man kan ju hoppas på
att det åtminstone inträffar i nian,
då det inte ens i någon form berörts
under åttan. Många hade dock ändå
sett fram emot att få praoa under en
väldigt lång tid. Att de allra flesta
blev mycket besvikna var alltså
inte något oväntat. Varken något av
kommunens skäl till avskaffningen
fick eleverna att ändra sin åsikt - och
motargumenten strömmade in.
Hanna Pettersson var en av många
som skrev sin artikel om prao, och
la vikt vid att den praktiska erfarenheten praoen ger en är viktig för ens
kommande arbetsliv. Bara man får
praktisera under en ordentlig arbetsperiod - spela roll vilket jobb det än
är - får man en uppfattning om det
är något man vill fortsätta med, eller
om man är helt fel ute. Om det sistnämnda är fallet, blir det en väldigt
bra motivation till att plugga vidare
och därmed kunna få det arbetet man
faktiskt vill ha. Denna praktiska erfarenheten blir alltså något som man
inte får om man bara har teoretiska
lektioner m.m.
Självfallet skrev inte alla om
prao. Mycket handlade om elevernas
egna vardag, något som faktiskt är
viktig men är svårt för kommun att
annars lägga märke till. Det skrevs
exempelvis om gratis busskort
till alla elever (utan någon form
av distansgräns, som det i nuläget
är), fler idrottslektioner, strängare
rökförbud samt fler gräsplaner för
fotboll. Ibland är det faktiskt de små
27
förändringarna som gör stor skillnad.
Kristian Chahine skulle behöva busskort för att exempelvis ta sig till och
hem från skolan på snöiga vinterdagar, men måste nu istället försöka be
en släkting att ge honom skjuts.
Trots att detta var en skoluppgift
är det intressant att se hur mycket
olika och välgenomtänkta argument
och förbättringar Fullersta och Huddinge kommuns ungdomar har att
erbjuda. Nu är det desvärre mitten
av sommaren, och medborgarförslagen skickades in under våren - utan
någon form av svar. Är det för att
kommunen inte bryr sig? Antagligen
inte. Under föregående termin fick vi
en blankett utdelad av kommunen,
där man fick fylla i vad man tyckte
om diverse saker i Huddinge. Men
genom de egna skrivna texterna får
man med så mycket mer fakta och
bra argument till varför. Kanske är
en liknande uppgift något som alla
skolor borde genomföra? Kanske för
att mest ge en inblick för kommunpolitikerna hur en stor del av medborgarna tycker och tänker? Antagligen kommer de flesta av
förslagen inte läsas, om kanske ens
någon. Men det visar ändå att vissa
saker i vår kommun är viktiga för
ungdomar. Eftersom vi ungdomar
inte får rösta oss fram till vilka som
får styra, borde vi åtminstone få
vår röst hörd på annat sätt. Kanske
skulle detta vara ett bra sätt att mötas
på halva vägen?
Text och bild: Jacob Ohlsén
Bekämpning av
Björnlokan
Text: Sture Moberg
Du kan också hjälpa till genom
att höra av dig till Huddinge kommun om du upptäcker Björnlokan.
Du kan göra det genom att ringa
08- 535 301 00 och anmäla var det
växer Björnloka.
– Lars Lantz berättar att det fortlöpande grävs upp plantor vid lekplatser, skolor och ställen där barn
vistas. Även inkomna anmälningar
åtgärdas inom det snaraste. Kommunalrådet Christian Ottosson har
begärt att så mycket som möjligt av
detta problem ska åtgärdas inom ramen för parkförvaltningens budget.
Så gör du om du fått växtsaft på
huden
B
jörn- eller Jättelokan är
giftig. Dessutom är det
en växt som hotar den
biologiska mångfalden genom att
den är stor och lätt tar över. Det
är därför viktigt att den bekämpas. Huddinge kommun ansvarar
för kommunens mark, medan du
som är markägare ansvarar för
att bekämpa Björnlokan på din
mark. Naturvårdsverket har gått
till regeringen med ett lagförslag
om att förhindra spridning av
Jättelokan.
Björnlokan är en förlupen trägårdsväxt, som hotar den biologiska
mångfalden genom att den tränger
ut annan växtlighet genom sina
höga och täta bestånd. Björnlokans
växtsaft kan också ge återkommande eksem och brännskador
på huden. Därför rekommenderar
Naturvårdsverket med flera att arten
utrotas i Sverige.
Markägarens ansvar
Du som är markägare har ansvar
för att bekämpa Björnlokan på
din mark. Det är viktigt att alla
drabbade inom ett område arbetar
tillsammans för att bekämpa växten.
Det gäller att alla plantor och alla
bestånd bekämpas. Detta eftersom
varje planta sätter många hundra
fröer, som kan spridas långt efter-
som plantorna är så höga. Det är
också viktigt att bekämpningen sker
löpande.
Enstaka insatser räcker inte.
Om en markägare inte vidtar åtgärder för att bekämpa Björnlokan
frivilligt kan länsstyrelsen förelägga
om åtgärder genom Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1998:31).
Så bekämpar du jättelokan
Du bör i första hand använda mekaniska metoder för att bekämpa
jättelokan. Det är viktigt att skydda
hud och ögon från stänk av växtsaft
och kontakt med växten vid all bekämpning. I undantagsfall kan man
använda Round up och på kemisk
väg bespruta växten.
Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets respektive Jordbruksverkets webbplatser.
Jättelokans växtsaft innehåller ämnen som i kombination med solljus
medför brännskador och överkänslighetsreaktioner på huden. Du känner
ingenting precis när du är i kontakt
med plantan, utan effekten kan uppstå
först efter ett eller ett par dygn. Den
kan sedan kvarstå under lång tid och
det påverkade hudområdet kan vara
känsligt för solljus under flera år.
Om du får växtsaft på huden ska du
tvätta dig grundligt med tvål och vatten så fort som möjligt. Du bör också
undvika att utsätta det påverkade
hudområdet för solljus under minst 48
timmar. Det bör sedan skyddas med
kläder eller solkräm under de följande
månaderna.
Kontakta sjukvårdsrådgivningen
och/eller giftinformationscentralen
för upplysningar om hur skadorna ska
behandlas eller om ögonen utsatts.
Huddinge kommuns ansvar
Inom Huddinge kommun bekämpas
fortlöpande de bestånd av Björnlokan som man känner till genom en
bekämpningsplan. Planen går ut på
att plantorna huggs ner ungefär 3-5
gånger per säsong för att undvika att
växten sprider sig och för att till slut
utarma plantorna.
Stora bestånd finns och bör bekämpas i Rosenhill, bl a längs Rosenhillsvägen och Björnmossevägen.
Både på kommunal och privat mark.
28
Så här illa kan det bli om du kommer i
beröring av Björnlokan. Det kanske inte
märks direkt, men efter några dagar
kommar utslagen. Du bör sedan undvika att vistas i solljus i flera månader
efteråt. En väldigt plågsam åkomma.
Här är vi som vet hur man gör!
Yrkesbutiken öppen för alla
Öppettider
mån– fre:
06:00–16:00
norensfärg.se
Yrkesbutiken
öppen för alla!
NÄRA DIG
I SÖDERORT
norensfarg.se
Öppettider måndag - fredag 06.00-16.00
EK EuronovaKliniken
Medicinsk laser
• Laser & IPL
• Botox
• Hårborttagning
• Rynkreducering
• Ytliga blodkärl
• Restylane
• Pigmentförändring
• NBE500 uppstramning
• NBE deep skin
• Kemisk peeling
• Kostnadsfri konsultation
[email protected] • www.euronovakliniken.se
Öppettider Mån-fre 10.00-20.00 • Lör 10.00-14.00 • Sön Stängt • Tel. 08-711 55 05 •
Praktiken Huddinge: Patron Pehrs väg 8
Vi finns när du behöver oss
Du får hjälp med begravning, gravsten, juridik och försäkringar.
Begravningar enligt alla religiösa traditioner samt borgerliga
begravningar. Varmt välkommen!
Elisabeth
Patron Pehrs väg 6, Huddinge. Tel: 08-709 84 70
Farstagången 24, 2tr, Farsta. Tel: 08-709 84 20
Hembesök • Jour dygnet runt • fonus.se
Villaägare!
Höstbeskärning av frukträd:
Äpple, päron mm
Fullersta Kvarn
Kvarndräng: Johan August Andersson
Foto: Holger Ellgaard
K
an ni se framför er
kvarndrängen August
gå omkring i kvarnen
i sina gamla mjölvita
kläder. Glest mellan bräderna i väggarna och oftast dragit och kallt vid
snösmältningen på våren när vattenflödet var rikligt. Kvällarna blev sena
för det gällde passa på när vattenflödet var bra. Året var 1870-1871.
Under dom torra sommarmånaderna var det ofta dåligt vattenflöde,
det räckte knappast till att dra runt
den tunga stenen som malde utsädet. Kvarnen hade en fallhöjd på 5
meter vilket inte ger så stor kraft. Det
var då, när utsädet skördades, som
man hade störst behov av kvarnen.
Problemet var egentligen detsamma
då som nu att det krävs energi för att
kunna hålla maskinerna igång.
Kvarnen var i bruk från 1689 till
slutet av 1800-talet. Första kända
mjölnaren var Marcus Larsson som
bodde här 1745. Kvarndrängens mor,
Huddingeflickan Maria, hade en bror
som hette Emanuel f 1835, tog över
arrendet av Fullersta Kvarn 1863 från
sin fader, Nils Nilsson f 1773. Han
Trädgårdsskötsel och även löpande kontraktsunderhåll.
Trädfällning: Arboritri, stubbfräsning och slybortforsling.
Vi anlägger även gräsmattor, rabatter mm.
Vi använder oss bara av ekologiska gödsel, växtvård och drivmedel.
Våra samtliga maskiner är miljövänliga och körs med miljövänligt drivmedel.
Etanol (E85), RME, rapsdiesel och Aspen.
Gratis besiktning och prisförslag.
AB Hägerstensträdgård
Tel. 070-485 41 08 • [email protected]
hade då haft arrendet tills han blev 90
år. Så Fullersta Kvarn har varit i Huddingesläktens ägo under nästan hela
kvarnens verksamhet.
Av själva kvarnen är bara grundmurar av gråsten kvar, men kvarndammen och kvarntorpets stugor
finns bevarade. Ovanför kvarnfallet
finns en berghäll med en inskription
från utvandringstiden till Amerika:
”Farväl du kära fosterland 1872 August” (August i runskrift). Bakom
avskedshälsningen stod kvarndrängen Johan August Andersson, som
år 1872 emigrerade från Fullersta
till Nordamerika. Om utvandringen
från Sverige och invandringen till
Amerika har ni kunnat läsa om i
FFForum nr 3, 2014. Vi hade t o m
ett handskrivet brev från Johan August Anderssons korrespondens med
sin bror som blev kvar i Sverige. Tyvärr fick han aldrig möjlighet att återse sitt kära fosterland
något mer. Han dog i Cannon City,
Fremont, Colorado, 84 år gammal,
under namnet August Smith.
Vi rekomenderar ett besök vid
Fullersta Kvarn för att känna på
30
Foto: Yngve Pettersson
atmosfären vid kvarndammen. Det är
ett stycke Fullersta på 17-1800-talet.
Det finns informationstavla med beskrivnng på platsen. Men framförallt
titta på Johan August Anderssons
känslofulla inskription på berghällen
för snart 150 år sedan.
Text: Sture Moberg
Måleri- och Byggarbeten med ROTavdrag, även grävarbeten utföres
Kontakt:
[email protected]
070-483 82 28
Välkommen till
Öppet:
Vard. 06.00-21.00
Lörd. 08.00-20.00
Sönd. 09.00-20.00
Bröderna Hultin
Huddingevägen 367
Huddinge
Tel 08-711 10 82
I vårt register
finns rekordmånga som
gärna vill bo
i Fullersta.
Det kan vara intressant att veta vad din bostad är värd, även om du
inte vill sälja nu. Så varför inte höra av dig och få en fri värdering?
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
Fastighetsbyrån i huddinge / 08-774 30 10 / [email protected] / Fastighetsbyrån.se