Prospekt Skeppsgossekasernen

PROSPEKT
Skeppsgossekasernen
På Trossö, mitt i världsarvet örlogsstaden Karlskrona ligger Skeppsgossekasernen. Byggnaden är nyrenoverad och har fått behålla sin unika karaktär
från slutet av 1800-talet, men är tekniskt sätt helt modern. Historien går
vidare och huset är nu redo för ett nytt uppdrag och nya hyresgäster.
Nu är två våningsplan lediga för ny spännande verksamhet. Upp till 2000
kvadratmeter lokaler utmärkta som kontor eller varför inte någon form av
utbildningsverksamhet.
Kontaktperson: Anders Magnusson, Statens fastighetsverk
E-post: [email protected]
Tel: 0455-300 392, 0705- 47 68 90
Hemsida: www.sfv.se/lediga lokaler
Entré
Bottenplan
0
20 m
Huvudentré
Skeppsgossekasernen, bottenplan
Skeppsgossekasernen dominerar Amiralitetsplatsen. Här utbildades skeppsgossar under 1800talet i en skolbyggnad med stora salar och mindre rum.
Du kan hyra hela eller delar av ytan. Våningsplanet
omfattar 936 kvm och delas i mitten av ett centralt
trapphus. Lokalerna är mycket ljusa och trevliga, och
det finns goda förutsättningar för att skapa en trivsam
arbetsmiljö med hög takhöjd och stora fönster.
Fakta
Adress
Amiralitetstorget 3, Karlskrona.
Bottenplan
936 kvm, hyrs ut som helhet eller i två delar.
Fjärde plan
1 100 kvm, hyrs ut som helhet eller i två delar.
Byggår
1878−1881. Statligt byggnadsminne sedan 1935.
Arkitekt
Axel Kumlien och Hjalmar Kumlien.
Parkering
Finns möjlighet att hyra i anslutning till
byggnaden.
Tillgänglighet
Hiss till alla våningsplan. Tillgänglig entré från
husets parkeringsgård.
Inflyttning
Efter överenskommelse.
Övrigt
Rymliga kontorslokaler fördelade på två
våningsplan.
Plan 4
20 m
Skeppsgossekasernen, fjärde plan
Utsikten från husets översta våning ger dig nya
perspektiv över örlogshamnen och Östersjöns
glittrande vatten, sommartid fyllt av vita segel.
Hela plan fyra finns till förfogande, som helhet
eller i två delar. Våningsplanet omfattar 1100 kvm
och har en öppen planlösning med högt i tak.
Gröna marmorerade gjutjärnspelare skapar karaktär åt de stora rummen.
Illustrationer: Agilis arkitektkontor, Gunilla Fagerström
0
Hyresgäst hos SFV
En hyresvärd med perspektiv
Statens fastighetsverk är landets största och främsta
hyresvärd för kulturfastigheter. Vi har lång erfarenhet
och tradition av att förvalta landets främsta kulturskatter. Det gör att vi har perspektiv både bakåt och
framåt. Snabba klipp och kortsiktiga relationer är
inget för oss. Varken när det gäller fastigheter eller
hyresgäster.
Vi arbetar inte heller med enkla ”genvägar” eller
tillfälliga lösningar. När vi renoverar, restaurerar eller
bygger nytt gör vi det enligt alla konstens regler.
Med erkänt duktiga hantverkare och väl beprövade
material. För dig som hyresgäst innebär det trygghet
och stabilitet. Förhoppningsvis en långvarig vänskap
med den förvaltare som har hand om just ditt hus.
Kompetens och kreativa lösningar
Med gedigen kunskap och unik kompetens inom kulturfastigheter arbetar vi kreativt och marknadsmässigt
med våra lokaler och hyresgäster. Att förvalta kulturbyggnader innebär inte att behandla dem som museer
och stoppa dem i malpåse. Det är vår uppgift att göra
husen levande, att anpassa dem efter den tid vi lever i
och efter våra hyresgästers önskemål. Samtidigt värnar
vi om husens unika historia och egenskaper. Det gör oss
till en ovanligt innovativ hyresvärd. Ett hyreskontrakt
hos SFV betyder trygghet och dialog.
Tradition i utveckling
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid.
Statens fastighetsverk vill göra svenska folket
stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar,
teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av
Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och
SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.
Vi ska också se till att bevara byggnadernas
själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem
efter dagen behov och användning – till nytta
och glädje för både hyresgäst och allmänhet.
Lika viktigt som att förmedla historien bakom
dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges
regering driver vi därför även nya byggprojekt som
på olika sätt representerar vårt land.
SFV förvaltar också statens skog och mark.
Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att
biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan
brukas även i framtiden.
Läs mer om SFV på www.sfv.se