Tre hi läromedel 2014.indd

Tre läromedel i Historia för GY
Historia 1b (100p) – EPOK
Sten Elm Birgitta Thulin
är ett läromedel i Historia 1b (100p) för gymnasieskolans
högskoleförberedande program och för motsvarande program
i den gymnasiala vuxenutbildningen.
Ur innehållet
Epok Historia 1b
Historia 1b – EPOK följer ämnesplanen Historia 1b,
100 poäng för deEpok
högskoleförberedande
program– Historia 1b
men.
ISBN 978-91-7306-915-1
INTERSKOL
• Källor och källkritik. Arkiv. Arkeologi. Genushistoria. Olika
sätt att tolka historien. Historiebruk.
• Förhistorisk tid. Forntiden. Högkulturerna. Antiken. Medeltiden.
• Upptäckter och enväldiga kungar. Renässansen
• Europa tar ledningen. Upplysningstiden. Revolutioner. Industrins framväxt. Politiska ideologier. Maktkamp i Europa.
Amerikanska kontinenten.
INTERSKOL
• Världsherravälde och
världskrig.
• Tiden efter 1945. Supermakterna. Det kalla kriget. Kapprustning. Koloniernas frigörelse. Östasien efter 1945. Supermakterna utmanas. Mellanösternkonflikten. Nya ekonomiska och
dynamiska regioner. Östeuropa. USA – en enda supermakt?
• Ekonomiska regioner. Hållbar utveckling.
INTERSKOL
INTERSKOL
Epok
Ur innehållet
Epok
• Historia att beskriva det förflutna, historiebruk, källor, olika
historiska tolkningar
• Historieskrivning, med källkritiska arbetsuppgifter. Historia
genom tiderna – huvudkapitel
INTERSKOL
• Att arbeta med historia
• Så här gör man ett fördjupnings- och temaarbete i historia
• Historisk fördjupning. Hästen – en faktor i historien,
Drömmen om ett enat Europa, Jugoslaviens upplösning,
Folkmord, Det kalla kriget, Kina
• Byggnader och minnesmärken – en spegling av samhället
• Temaarbete. Teman: Civilt motstånd. Den röda färgen. Makt
och skönhet genom tiderna. Människovärdet. Terrorism.
Resursernas påverkan på historien. Kvinnomakt förr och
nu. Populärkultur.
ISBN 978-91-7306-916-8
Produktfakta
Historia 1a1 – Elevbok, 200 s, hård pärm
Förlagsnettopris: 195.00, Beställningsnummer: 978-91-7306-917-5
Historia 1b – EPOK – Elevbok, 368 s, hård pärm
Förlagsnettopris 285.00 (exkl moms), Beställningsnr 978-91-7306-915-1
Historia 2/3 – EPOK – Elevbok, 296 s, hård pärm
Förlagsnettopris 315.00 (exkl moms), Beställningsnr 978-91-7306-916-8
Ljudmedia finns att beställa hos Inläsningstjänst 08-556 115 50, [email protected]
Fördjupningsförslag:
Fascismen och nazismeN, 72 s Klassuppsättning; 15 st elevböcker à 75 kr = 1125.00.
Enskilt exemplar 115 kr.
Priser som anges i denna broschyr avser förlagsnettopris exklusive moms (6%).
INTERSKOL
Schaktugnsgatan 2 216 16 LIMHAMN Tel: 040-51 01 95 ORDER: [email protected] Hemsida: www.interskol.se
HISTORIA 2&3
ISBN 978-91-7306-917-5
är ett läromedel i Historia kurserna 2 och 3 för gymnasieskolans
högskoleförberedande program och för motsvarande program i
den gymnasiala vuxenutbildningen.
INTERSKOL
INTERSKOL
INTERSKOL
INTERSKOL
Källor, källkritik. Historiebruk Historia 1a1 (50p)
är ett gymnasiegemensamt läromedel i
Historia kurs 1a1 (50p) för gymnasieskolan
Förhistorisk tid. Forntiden. Högkulturerna.
Antiken.
enligt Gy 2011, och för motsvarande i den
gymnasiala vuxenutbildningen.
Medeltiden. Renässansen. Upplysningen.
Det starka Europa. Befolkningsexplosionen. Samhällsklasser och ideologier. Industrisamhället. Samhällsklasser
och demokrati. Imperialismen.
• Världskrigens tid.
• Tiden efter 1945
• Individers och gruppers historiebruk.
Sten Elm Birgitta Thulin
Historia 2/3 – EPOK följer ämnesplanen Historia
2 och 3 , 100 + 100 poäng, för de högskoleförbereEpok 2&3
dande programmen.
Läromedlet är inte beroende av Historia 1b –
EPOK, utan kan också användas fristående tillsammans med andra historieläromedel.
HISTORIA 1b
•
•
•
•
HIS
TO1a
IA
Historia 2/3 (100p) – EPOK
Epok Historia 2 &3
Ur innehållet
Historia 1a1
Historia 1a1 följer ämnesplanen för den gymnasieSten Elm
gemensamma Historia 1a1,
50 p.
Birgitta Thulin
Sten Elm Birgitta Thulin
Historia1a1, 50p