Gatunamn speglar historien

8 MITT I SUNDBYBERG. TISDAG 20 JANUARI 2015
nyheter
Gatunamn speglar historien
l Bara en gata i Sundbyberg har ett kvinnonamn – men bättring är på gång
Finns det hallon i Hallonbergen? Varför heter det
Lilla Alby? Och vem var
Carl Richard Nyberg?
Svaren ges i en ny bok.
”Byt namn på Lilla Alby till Sund­
bybergs strand”, lyder ett medbor­
garförslag som nyligen fick nob­
ben av stadens politiker. Flera
som anser att stadsdelens namn
har ”dålig klang” har hört av sig
till kommunen.
Men namnet har historia från
medeltiden, och namnet Alby
finns på många håll i Sverige, be­
rättar Anders Johnson, historiker
och författaren till boken ”Alla ti­
ders Sundbyberg”. Den berättar
historien bakom de 600 namn
som finns på stadens gator, stads­
delar, torg, kvarter och parker.
– Sannolikt var man och plock­
ade hallon i Hallonbergen när det
var obebyggt, säger Anders Johns­
son.
Han berättar att S
undbyberg
har
ovanligt få personnamn på gator­
na, jämfört med till exempel Solna
eller Stockholm.
Han tror att det finns en jämlik­
hetstanke bakom.
– Det har nog varit en prin­
cip hos stadens ledande social­
demokrater att inte hylla sig själva.
Sedan 50-talet har bara en gata,
Östbergsstigen, fått namn från en
politiker, Henning Österberg. Iro­
niskt nog var han folkpartist.
Sundbybergs grundare A. P.
Löfström och uppfinnaren Carl
Richard Nyberg hör till dem som
fått varsin gata. Humblegatan,
Rensgatan och Oxenstiernas allé
är också uppkallade efter mer el­
ler mindre berömda Sundbybergs­
bor – alla män.
ett kvinnonamn
– Mariagatan, vilken Maria som
avses är dock oklart.
Kurt Lundmark i stadens namn­
givargrupp tror att förklaringen är
att det mest varit män som styrt
och ställt.
Bara en gata har
Kan det bli aktuellt med fler kvinnor i stadsmiljön?
– Vi har det i åtanke. Det finns
Löfströms allé, uppkallad efter stadens grundare, fick sitt namn först 2010. Landsvägen bär på kunglig historia. Anders Johnsson har skrivit boken om gatunamnens historia. Foto: Sofia Ekström
ett förslag på drottning Victoria i
Stora Ursvik men det är inte klart,
säger han.
Just nu utreds även ett medbor­
garförslag om att döpa en gata el­
ler ett torg efter konstnären och
författaren Helga Henschen.
Generellt tar stadens namn­
grupp fram namn till nya projekt,
som i Stora ursvik, snarare än till
byten av namn på befintliga gator.
– Man ska inte ändra ett namn
om det inte är nödvändigt. Många
blir berörda och måste byta adress
vilket kostar pengar, säger Kurt
Lundmark.
l  Anna Wachenfeldt
[email protected]
tel 550 550 91
Cirkusliv och fabriksarbete märks i gatunamnen
w Brunnsgatan: Efter en brunn för
dricksvatten som användes fram
till 1946.
w Vackra vägen: Efter de vackra
koloniträdgårdar som låg längs
med vägen.
w Cirkusgränd: Hit kom cirkusar till
stan via järnvägen.
w Ekovägen: Från ekot som uppstod när man ropade från utsiktstornet i närliggande park.
w Löfströms allé: Efter stadens
grundare A. P. Löfström, gatan
bytte namn från Allén efter ett
medborgarförslag 2010.
w Lysgränd: Här låg en fabrik som
tillverkade ljusreklamskyltar.
w Landsvägen: Efter kungafamiljens väg från Stockholms slott till
Drottningholms slott.
w Humblegatan: Uppkallad efter
samhället Lilla Albys grundare Carl
Abraham Humble.
w Skidbacken: Här låg en riktig
skidbacke.
w Franstorpsvägen: Efter arkitekten Frans Lindskog som köpte
mark av Carl Abraham Humble
1877.
w Ateljévägen: Härifrån spanade
unga på Filmstadens utomhusinspelningar.
Källa: Alla tiders Sundbyberg
SPÅNGA GRUNDSKOLA
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ska du börja årskurs 7
och är intresserad av att fördjupa
och bredda dina kunskaper inom
Matte och NO ?
Vi erbjuder spetsutbildning i matematik, biologi, kemi och fysik.
Kom till oss på öppet hus
Vi bjuder på information och mat !
Torsdag 29 januari kl 17.30–19.30
För mer information se : www.spangagrundskola.se