Historien om Kyrkbytorget Per Lange

I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R
Torgprat
1
•
2015
Ett torg blir till
Historien om
Kyrkbytorget
Läs mer på sid 4-5
Hyresgästerna
inspirerades av
Per Lange
Läs mer på sid 3
Nytt miljöbas-diplom
V
i på GöteborgsLokaler
jobbar hela tiden på att
utveckla vårt miljöarbete. I år har bolaget förnyat
sin miljödiplomering enligt
Svensk
Miljöbas.
Att
miljödiplomera
sin
verksamhet
innebär att ett
miljöledningssystem enligt kraven
i Svensk Miljöbas
införs.
Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i
att kartlägga verksamhetens
miljöpåverkan, planera och
genomföra miljöförbättringar samt utbilda medarbetarna.
Under våren kommer bolaget också att certifieras
enligt ISO 9001,
vilket i korthet
innebär att vi tagit fram ett ledningssystem som
omfattar allt från
hur vi svarar i telefon och fattar
beslut, till hur vi
kan undvika driftstörningar.
ISO 9001 beskriver hur
man ständigt förbättrar och
justerar sin verksamhet för
att möta kundernas behov.
Kathleen är vår nya
centrumutvecklare
Per Lange bjöd
friskt på sig själv
årt senaste tillskott
till personalstyrkan är
centrumutvecklaren
Kathleen Hahne. Hon kommer att ansvara för centrumutveckling av Selma Lagerlöfs Torg, Vårväderstorget,
Bergsjön Centrum samt Dr
Fries Torg.
Kathleen kommer närmast
från Gränna och en tjänst
som centrumutvecklare i
Jönköpings innerstad. Efter
20 år vid Vätterns strand
återvänder hon nu alltså till
sin hemstad Göteborg där
nya utmaningar väntar.
– Jag ser fram
emot att få
sätta min
prägel på
arbetet.
Det är
en stor
skilln a d
a t t
Årets första utbildning var egentligen den sista
ur höstens kursprogram. En kväll i januari bjöd
vi in våra hyresgäster till en inspirerande kväll
med Per Lange på scenen.
V
10
utveckla en stadskärna i
en mindre stad, gentemot
stadsdelstorgen i Göteborg.
Dr Fries Torg ligger mig extra varmt om hjärtat, då min
mormor bodde där i många
år under min uppväxt, berättar Kathleen.
Gränna lämnar hon dock
inte helt bakom sig. Hon och
maken har köpt ett sommarhus i de gamla hemtrakterna, ett hus som lär ta mycket
av Kathleens fritid i anspråk
i form av renoveringar och
trädgårdsarbete.
Kathleen
ser sig själv som en friluftsmänniska som gillar skidåkning och hon åker gärna
på träningsresor. Löpspåret
är ett perfekt sätt att rensa
tankarna och ladda ny energi. Det självklara resmålet
för skidor är de italienska
alperna. Kombinationen av
skidåkning och god mat anser hon vara oslagbar.
snabba frågor till Katleen, hon väljer:
Operan
Kanal 5
eller Slottsskogen
eller Kunskapskanalen
eller Skruvmejsel
Elektrisk
skruvdragare
Utemöbler i trä eller Utemöbler i plast
1700-talet
eller Framtiden
Solresa
Pasta
Gröna Lund
Nyköp
PC
2
EFTERTRAKTAD. Per
Lange har utbildat över
10 000 människor inom
kommunikation och
motivation.
eller
eller
eller
eller
eller
Fjällvandring
Potatis
Liseberg
Second Hand
Mac
D
et var en stor skara
förväntansfulla hyresgäster som samlades på Brewhouse inför Per
Langes föreläsning. Kvällens
aktiviteter började med en
värmande soppa och mingel innan det var dags att slå
sig ner framför scenen för
att lyssna på aftonens föreläsare.
Per Langes föreläsning
präglades av regelbunden
dialog med åhörarna. Kvällens första övning blev att
lista olika egenskaper som
kännetecknar bra respektive
dåliga säljare. Publiken var
rörande överens om att en
modern säljare ser kundens
behov och ger köparen den
hjälp den behöver.
Per bjöd hela tiden på sig
själv. Han blandade friskt
tänkvärda fakta med humor
och små anekdoter. Berättelsen om en misslyckad indienresa fick stora delar av
publiken att vika sig dubbel
av skratt. Trots den dråpliga
reseupplevelsen vittnar Per
om att han tagit med sig
många lärdomar från sin vistelse i Indien, lärdomar som
har fått nytta av vid flera tillfällen senare i livet.
Per Lange redogjorde ock-
så för begreppet fixed vs.
growth mindset, vilket i korthet innebär att det endast är
du själv som sätter gränser
för hur stor din egen kapacitet är. Om din inställning
är att du redan är fullärd så
blir det svårare att utvecklas.
I vuxen ålder har människan
lärt sig hur saker skall vara
och det är svårt att bryta
gamla vanor.
Genom en övning där alla
deltagare fick rita porträtt
av sin bänkgranne utan att
varken titta på pappret eller lyfta pennan utmanade
Per Lange publikens invanda
mönster. Resultatet blev lika
tankeväckande som roligt.
De flesta såg likheter med
Picassos målningar i sina alster. Slutsatsen blev att allt
inte alltid måste se ut som
du förväntar dig och att det
går att bryta gamla vanor
och mönster.
Hyresgästerna
lämnade
Brewhouse med ett stort
leende på läpparna och
många tankar och idéer att
jobba vidare med. Förhoppningsvis kan ni som var med
dra nytta av Per Langes tips,
bli ännu bättre säljare och på
så sätt utveckla era verksamheter.
3
nu
h
c
o
n då
e
g
r
To
Kyrkbytorget - en pigg 60-åring med rik historia
Torgen är det viktigaste vi har på GöteborgsLokaler. Därför tänkte vi i en artikelserie berätta
historien om våra olika torg. Varför grundades
torget? Vem var hjärnan bakom bygget? Vad har
hänt på torget genom året? Frågorna är många
och förhoppningsvis kan vi här ge några av
svaren.
G
öteborgsLokaler förvaltar många torg över
hela Göteborg. Först
ut i denna artikelserie är en
pigg 60-åring som kommer
att fira jubileumsåret med
pompa och ståt, nämligen
Kyrkbytorget.
Kyrkbytorget ligger i vad
många skulle kalla hjärtat
av Hisingen, strategiskt placerat mellan Bräcke, Gamla
Kyrkbyn och Biskopsgården.
Områdets tidiga historia
sträcker sig så långt tillbaks
som 1000-talet. Ända fram
till freden i Roskilde 1658
gick den oroliga gränsen mot
Norge precis utanför byn och
invånarna fick många gånger
ta konsekvenserna av norska
och danska härförares härjningar i området. Än idag
finns här Gamla Lundby Kyrka som daterar sig tillbaka
ända till 1300-talet med sin
gotiska spetsbågsliknande
ingångsportal.
Gårdarna
kring kyrkan blev grunden
till en växande by.
För 70 år sedan såg området mycket annorlunda ut
jämfört med vad vi är vana
vid idag. Åkermarken sträckte sig från Ramberget upp
mot det som idag är Södra
Biskopsgården. Runt Lundby
Gamla Kyrka låg flera gårdar,
bland andra Biskopsgården
som givit namnet åt stadsdelen.
Efter andra världskriget
såg stadens styrande stor
potential i den då blomstrande oljeindustrin. Det bestämdes att stadens första
oljeraffinaderi
skulle anläggas i Skarvikshamnen.
Problemet
var dock marken
redan
var
bebyggd
av
småhus.
Stadsledningen beslutades
helt sonika att
husen skulle
flyttas till ängarna vid Kyrk1950-TALET. I bakgrunden ser vi biblioteket och den
1940-TALET. När stadens första oljeraffinaderi anläggs i Skarvikshamnen flyttas 88 villor på vagnar till området runt Kyrkbyn.
byn i Lundby. De 88 villorna
lastades upp på vagnar och
rullades fram till sina nya
tomter. Projektet väckte på
sin tid stor uppståndelse
bland göteborgarna.
Runt villorna byggdes nya
hyreshus och stadsarkitekten lade ner mycket arbete på att passa in dem i de
gamla ängsmarkerna kring
kyrkan. Resultatet blev en
gles bebyggelse med öppna, parkliknande ytor mellan
husen. Den nya stadsdelen
försågs också med en modern, öppen handelsplats,
Kyrkbytorget. Torget ritades
av arkitekt E. Ragndahl och
byggdes av Göteborgs Stads
Bostads AB 1954-55.
Kyrkbytorget var ett fullservicetorg där de boende kunde handla allt från dagligvaror till kläder och kemikalier.
I samma byggnad som biblioteket låg Hisingens största biograf, Roxy, med 477
sittplatser. Sista filmen som
visades var en matinéföreställning av Snövit den 28
mars 1965. Under 80-talet
huserade stans första och
största knallemarknad på
torget, ett arrangemang som
årligen drog stor publik till
handelsplatsen. Knallemarknaden lever kvar än idag.
I år firar alltså Kyrkbytorget 60 år. Vi kan räkna med
ett rejält firande den 9 maj.
Programgruppen som består
av representanter från handlarna på torget, biblioteket,
Stadsdelsförvaltningen, bostadsbolagen i området och
hembygdsföreningen
har
ett digert men roligt arbete
framför sig.
Målet är att skapa en riktigt spännande ”Barnens
Dag” för alla med barnasinnet i behåll – kanske kommer Snövit förbi för ett kärt
återbesök på det gamla folkhemstorget.
numera nerlagda biografen Roxy, då Hisingens största.
Här är vårens alla utbildningarSÄLJTEKNIK OCH KUNDV
F
ör nionde terminen i rad så
startar nu GöteborgsLokalers populära satsning på
utbildningar och föreläsningar
för alla handlare som är verksamma på GöteborgsLokalers
centrumledda handelsplatser.
Under början av februari fick
alla berörda hyresgäster vår
utbildningskatalog i brevlådan
och den första kursen handlade
om att förebygga rån och snatterier. Utbildningen ägde rum
den 18 februari i GöteborgsLokalers kontor på Åvägen 40.
Deltagarna fick bland annat
4
ÅRD
kännedom om vilka rättigheter
och skyldigheter butikspersonal
har vid snatteri och stöld samt
en grundläggande genomgång
om droger och dess effekter.
Det återstår två kurstillfällen
under våren. Dessa är:
11 mars: Säljteknik och kundvård med föreläsaren Vanessa
Leporati Wahlund.
24 april: Hjärt- och lungräddning med hjälp av hjärtstartare. Föreläsaren kommer från
Svenska Ledargruppen.
Välkomna på inspirerande utbildningar hos oss!
KURSER
HJÄR
T- S
OÄ
CK
HERH T &
FM
ÖR
ED
EBHYGGLUNEG
RÄDD
VÅRJEÄNRAT2SS0TN
N
1AA5
RTTTAERRI ING
E
5
Bild: White Arkitekter
NYA LYKTAN. Namnet är
en flirt med Kortedalas
klassiska 50-talskiosk.
Så tycker de boende
om sina torg
Vad tycker de boende om sina lokala torg? Vi
har nu följt upp förra årets undersökning. De
torg som GöteborgsLokaler förvaltar står sig väl
i konkurrens med andra lokala handelsplatser i
Göteborg. Vi har dessutom förbättrat de redan
höga betygen.
E
Lyktan blir nytt landmärke i Kortedala
Familjebostäder bygger nytt vid Kortedala Torg
efter att ha fått en markanvisning med ett
ovanligt inslag – en stor del av det nya huset ska
nämligen vara gemenskapsboende.
P
latsen är torgets östra
sida, intill parkeringen och trapporna. Här
finns en byggrätt i en äldre
detaljplan som inte genomförts. Enligt detaljplanen kan
huset bli cirka 50 meter högt
och rymma 50-60 lägenheter.
En förutsättning i projektet, där Familjebostäder
samarbetar med White arkitekter, är att byggherren ska
samverka med föreningen
Boihop och att gemenskapsboendet ska blockhyra 40-50
lägenheter. I huset ska också
finnas gemensamma ytor
som kök, allrum, gästrum
och liknande.
– Det här blir en spännande utmaning för oss säger
Familjebostäders
nybyggnadschef Micael Jansson. Vi
har värdefull erfarenhet från
gemenskapsboendet
Majbacken, som blockhyr av oss
i Majorna. Det är också en
fördel att vi planerat samarbeten med andra bogemenskaper de senaste åren.
En flirt med 50-talsikonen
White har ritat ett högrest
punkthus med en upplyst
takvåning och en färgrik ljusslits. Huset har arbetsnamnet ”Lyktan”, en flirt med en
klassisk
Kortedalasymbol,
6
50-talskiosken Lyktan. Ambitionen i projektet är att skapa en mötesplats och ett fint
komplement till ett levande
torg. I husets bottenvåning
finns
verksamhetslokaler
med kafé, servicebutik eller
något annat som blir ett värdefullt tillskott till utbudet i
området. Mindre balkonger
kompletteras av en takterrass som framhäver gemenskapen och samvaron i huset.
Markanvisningen innebär
att Familjebostäder nu kan
börja samtalen med föreningen Boihop och småningom söka bygglov. Projektet
kan starta under senhösten
i år. Men det återstår en hel
del detaljer, bland annat hur
lägenheterna ska hyras ut
och hur många lägenheter
som bogemenskapen ska
förfoga över.
– Vi kommer att lösa frågorna steg för steg i dialog
med bogemenskapen säger
Karin Jaxmark som är marknadsstrateg på Familjebostäder. Både vi och White
har goda erfarenheter av att
lyssna och utveckla inflytandet i dialog med hyresgäster.
Så ska vi jobba här också
och skapa ett attraktivt och
unikt boende i ett jättefint
läge i stan.
nkäten skickades ut i
oktober och november
2014 till 35 000 bostäder i Göteborg. Svaren speglar de boendes, och således
torgets kunders, upplevda
bild av de olika handelsplatserna. Självklart skiljer det
sig mellan de olika torgen,
men generellt har de sammantagna betygen för alla
de torg GöteborgsLokaler
förvaltar ökats eller bibehållits jämfört med förra
mätningen 2013. Mest har
helhetsbetyget ökat, från 73
till 75. Jämför vi GöteborgsLokalers helhetsbetyg med
betyget för alla lokala handelsplatser i Göteborg ligger
det betyget också på 75.
De frågor vi ställde var bland
annat:
– Vilket är ditt närmaste lokala centrum/torg?
– Vad tycker du om det lokala centrumets/torgets utbud?
– Vad tycker du om tryggheten på det lokala centrumet/
torget under butikernas öppettider?
– Vad tycker du om skötseln
av det centrumet/torget?
– Vilket helhetsbetyg ger du
det lokala centrumet/torget?
För det sammantagna betyget för alla torg är skötseln
av torget viktigast, tätt följt
av utbudet. Ett välskött torg
med bra utbud är det som
uppskattas mest. Därefter
kommer tryggheten under
butikernas öppettider. Förra
året var tryggheten viktigast,
en fråga GöteborgsLokaler
jobbat intensivt med det senaste året och vi är glada att
OM UNDERSÖKNINGEN
Enkäten skickades ut i oktober och november 2014
till 35 000 bostäder i
Göteborg.
Svarsfrekvensen var 53 %.
90 % av enkäterna, dvs ca
kunna se att det arbetet nu
gett resultat.
Så här ser topp-listan ut. (De
torg som har högre betyg än
snittet för alla handelsplatser, dvs 75):
Torg
Linnégatan
Betyg
100
Tuve Torg
91
Olskroken
90
Wieselgrensplatsen
90
Dr Fries Torg
89
Landala Torg
88
Axel Dahlströms
Torg
82
Vårväderstorget
80
Brunnsbotorget
79
Under snittet ligger:
Mellan 75-60: Bergsjön
Centrum, Hjällbo Centrum,
Kortedala Torg, Kyrkbytorget,
Selma Lagerlöfs Torg och
Gårdsten Centrum.
Under 50: Hammarkulletorget, Radiotorget och Rannebergen Centrum.
Nu börjar våra analyser av
resultatet i våra torgteam.
Detta tar vi med oss i vårt
fortsatta arbete med utveckling av handelsplatserna.
Vi är tacksamma för att de
boende tagit sig en stund att
fylla i enkäten och för oss är
åsikterna mycket viktiga.
17 000 enkäter svarade
på torgfrågorna. Undersökningen skickades ut
till boende hos Bostadsbolaget, Familjebostäder,
Gårdstensbostäder
och
Poseidon. Betygen sätts på
en skala 0-100.
i
7
Torgnytt i korthet
LÄNSMANSTORGET.
Besökarna fick prova
på att rida någon av
de bedårande shetlandsponnyerna som
besökte torget.
AXEL DAHLSTRÖMS TORG. Tuvetomten tar
en selfie med Göteborgs Lucia.
BRUNNSBOTORGET. En stor
väggklocka visar nu alltid
besökarna rätt tid.
BRUNNSBOTORGET. Buskarna
ersätts med gräs
och belysning.
KYRKBYTORGET.
Lagom till 60-årsjubileet har torget fått en ny
logotype.
KYRKBYTORGET. Den 9 maj kommer trollkarlen
A:son, B:son, C:son och trollar för besökarna på
torget.
AXEL DAHLSTRÖMS TORG
Under december hade Axel
Dahlströms Torg ett gästspel
av Tuve-tomten som erbjöd
torgbesökarna en rolig ”Selfie-bakgrund” – ett uppskattat
inslag av våra ”locals”, dvs
målgruppen 20-30 år som
gärna sprider bilder via Facebook och Instagram. Tomten
hälsar att han trivdes fint i
väster och gärna kommer
åter.
Den 6:e december trivdes han
extra, omringad av Göteborgs
Lucia som uppträdde på torgets julmarknad.
BERGSJÖN CENTRUM
Under sportlovet drev vi en
isbana på Rymdtorget i samarbete med Familjebostäder,
Balder, Tidsnätverket, Bergsjön 2021. Hjälm och skridskor fanns att hyra och banan
blev mycket välbesökt.
8
BRUNNSBOTORGET
Brunnsbotorget visar rätt tid!
Nu är klockan monterad och
kunder och handlare kan
glädjas åt den nya klockan
inne i centrat. Klockan går
via GPS-signal och behöver
inte ställas om vid sommartid
eller vintertid utan skall visa
rätt tid året om.
Samtliga buskar har tagits
bort för att skapa en luftigare yta samt göra det enklare
att hålla rent. Här kommer
att sås gräs samt installeras
ljuskällor på fasaden, precis
som på motsatta gaveln.
KYRKBYTORGET
Den 9 maj firar Kyrkbytorget
60 år. En tillfällig logotyp är
framtagen för att alla handlare runt torget skall kunna annonsera med en gemensam
jubileumsavsändare
under
2015.
Programplaneringen har precis startat och vårt mål är
att fylla torget med mängder
av roliga barnaktiviteter och
underhållning från scenen för
alla med barnasinnet i behåll. En familjeföreställning med
A:son, B:son, C:son – dubbel
svensk mästare i barntrolleri
är redan bokad!
Är du nyfiken på fler programpunkter kan du titta in
på www.kyrkbytorget.se , här
uppdaterar vi bokningarna löpande.
LANDALA TORG
En ny och större anslagstavla
kommer att monteras upp på
torget under våren.
LÄNSMANSTORGET
Den 13, 14 och 20:e december bjöd torgets företagarförening och GöteborgsLokaler
alla besökare på jullika akti-
viteter. Inne i gallerian kunde
man vara med och dekorera
pepparkakor och smaka traditionell glögg till pysslet.
Utanför entrén, mittemot
kyrkan, hade vi uppskattat
besök av två bedårande shetlandsponnys. Anna Kaldemark fanns på plats för att
berätta om hästarna och för
de som ville gick det fint att
prova på att rida.
Aktiviteterna kostade inget
och var mycket uppskattade.
Hästarna var extra populära –
vi lovar en favorit i repris, kanske ihop med vår traditionsenliga vårgrillning.
SELMA LAGERLÖFS TORG
Stadsdelen Norra Hisingen,
och tidigare primärområdet
Kärra, har sedan lång tid, 15
år, ett etablerat utbyte med
regionen Bassa Reggiana
9
Torgnytt, fortsättning
Vi ser fram emot 2015
2015 bjuder på många nya, spännande utmaningar för GöteborgsLokaler. Som vanligt händer det mycket inom bolaget, på våra torg och
kring de fastigheter vi förvaltar. Här följer några
punkter som vi redan nu känner till.
Planeringen av Framtidens
Selma fortsätter. På Selma
Center kan du se en utställning om det hur torget skall
se ut.
t fötter. Har
Myran har fåt
TUVE TORG.
114 14.
på
en
g Polis
du sett den, rin
Polisen flyttar i början av
året in i sin nyrenoverade polisstation på Hjällbo Lillgata.
I Bergsjön går bygget av den
nya vårdcentralen vidare.
Inflyttning sker under första
halvan av 2016.
På Lisa Sass gata vid Selma
Lagerlöfs Torg kommer elva
nybyggda studentlägenheter
ta emot sina hyresgäster.
Renoveringen och förnyandet av Vårväderstorget går
in i nästa etapp. På tur efter
den stora ommålningen står
bland annat ny beläggning
på vägarna runt torget och
ytterligare fasadarbeten.
VÅRVÄDERSTORGET.
Efter ommålningen
fortsätter nu
renoveringen
av torget.
i Italien i syfte att hämta inspiration till att utveckla våra
förskolors arbete. REMIDA
startade 1996 i Reggio Emilia i Italien som ett kulturellt
projekt med ett ekologiskt,
etiskt, estetiskt pedagogiskt
och ekonomiskt budskap för
ett kreativt återanvändande
av bortkastade material. För
att få kallas för ett ”ReMida
center” krävs certifiering och
genomgången kvalificerad utbildning på REMIDA i Reggio
Emilia. Remidacenter öppnar
inom kort på Selma Lagerlöfs
Torg.
Elva nya studentbostäder står
klara för inflyttning den 1
februari.
TUVE TORG
Skulpturen Myran blev ju stulen under december månad.
Det är andra gången den
stjäls från sin plats på torget.
Sist den försvann så hittades
den igen och återfördes till
sin sockel lagom till torgets
10
nyinvigning 2008. Har du hört
eller sett något? Kontakta då
polisen på 11414.
Under månadsskiftet marsapril kommer det en stor grön
växt in på torget för att skapa
lite trivsel. Den kommer att
placeras där ”Tuve-tomten”
stått inne på torget.
VÅRVÄDERSTORGET
Under 2014 fick Vårväderstorget ett riktigt lyft. Torget målades om i en fin grön nyans
med gråa tak med ett mycket
gott resultat. I samband med
ommålningen har man även
passat på att byta stuprännor
på fastigheterna på torget.
I entrén till biblioteket och
Folkhögskolan pågår fortfarande viss renovering där
väggar, tak och golv får nya
ytskikt. Parkeringen mot Blidvädersgatan har dessutom
asfalterats om och kommer
att förses med nya ljuskällor
för att lysa upp platsen ytterligare.
Under hösten 2015 står de
första lägenheterna på Kortedala Torg klara för inflyttning. Det är Egnahemsbolaget som uppför ett hus med
ca 30 nya bostadsrätter.
Med Kortedala Torg utanför
dörren får de nyinflyttade
tillgång till över 40 verksamheter på ett av Göteborgs
största stadsdelstorg.
På Hammarkulletorget, lärandets torg, öppnar Folkhögskolan under året sina
nya lokaler.
Till sommaren kommer vi
att bygga en ny skolgård på
Rannebergsskolan. Den skall
vara klar lagom till sommarlovet slutar.
Som vanligt blir det kalas
på alla torg i olika former
på våra torg under 2015.
På Kortedala Torg och Kyrkbytorget firas det lite extra
då båda handelsplatserna
firar 60-årsjubileum.
Givetvis fortsätter vi med
våra populära utbildningar
för lokalhyresgästerna. I början av februari landade nästa
termins kurskatalog i brevlådorna hos våra hyresgäster.
Detta är bara ett axplock
av det som sker på våra torg
och i vårt fastighetsbestånd
under nästa år. För att inte
missa någon nyhet rekommenderar vi att regelbundet
besöka vår hemsida. Här annonserar vi också ut lediga
lokaler. Vi vill också slå ett
slag för vår Facebook-sida
och vårt Instagramkonto där
vi postar många fina bilder
från våra fina torg.
Jan är vår nya affärsutvecklare
GöteborgsLokaler har rekryterat Jan Wigartz
som ny affärsutvecklare. Jan kommer närmast
från Förvaltnings AB Framtiden där han hade en
liknande tjänst.
Jan Wigarts är jämtlänningen som började sin karriär som banktjänsteman i
Stockholm. 1987 flyttade
han till Göteborg och efter
en tid hos Skanska blev han
1997 anställd av Bostadsbolaget där han så småningom
avancerade till finanschef.
Vid en senare omorganisation flyttades tjänsten,
tillsammans med hela finansavdelningen över till
Framtiden. Jan har på senare år främst arbetat med
omvärldsanalys.
Från och med första februari är Jan alltså anställd av
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, ett bolag han haft
ett nära samarbete med under sin tid hos Framtiden. En
av hans första uppgifter blir
räkna på ekonomin vid bygget av det nya Selma Lagerlöfs Torg.
11
B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
Nu släcker vi för klimatet
D
en 28 mars kl. 20.30
- 21.30 släcker vi våra
lampor under en timma för att skapa uppmärksamhet
och
e n g a ge m a n g
kring klimatfrågan. I år
deltar Göteborgs Stad i
Earth Hour
för
sjunde året
i följd.
Alla
verksamheter
inom
staden släcker i möjligaste
mån ner sina lampor. Vi på
GöteborgsLokaler är inget
undantag och vi uppmanar
även alla våra hyresgäster
att släcka sin belysning för
att uppmärksamma den viktiga klimatfrågan. Över halva
Sveriges befolkning förväntas delta i Earth Hour i år
och mer än 150 länder har
anmält sitt deltagande till
Världsnaturfonden.
• TORGKALENDERN •
Här listar vi egna arrangemang och händelser
på våra torg under den närmaste tiden:
Dag
Arrangemang
Plats
Ansvarig
24-28 feb
Go To Sea
Flera torg
Alla
11 mars
28-29
mars
30 mars
Utbildning Säljteknik Åvägen 40
och Kundvård
Åse Jendman
Påskmarknad
Haga
Hanna Gahnström
Torgprat nr 2 landar i
brevlådan
Alla torg
Alla
Med reservation för eventuella ändringar.
FÖR MER INFORMATION:
Centrumutvecklare: Åse Jendman, tel: 0705–14 12 71 • Hanna Gahnström,
tel: 0705–14 13 21 Samira Ajanovic, tel: 0705-14 13 29 • Lise-Lotte Cassel,
tel: 0727-07 21 33 • Kathleen L Hahne, tel: 0725-20 98 026 • Johanna
Lindblad, tel: 0725-03 33 42
GÖTEBORGSLOKALER
Box 5265
402 25 Göteborg
Tel: 031-335 01 00
Fax: 031-335 84 34
[email protected]
Redaktör:
Jonas Hernstig
Innehåll: GöteborgsLokaler
Ansvarig utgivare:
Pia Johnson
Grafisk form/redigering:
Jonas Hernstig
Tryck: Ale Tryckteam
2015.
Torgprat ges ut fem gånger
per år och skickas till
GöteborgsLokalers hyresgäster på de handelsplatser som
vi arbetar med.
Torgprat skickas även till
samarbetspartners till
GöteborgsLokaler samt
berörda bolag inom
Framtidenkoncernen.
MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE