Bilaga 2. Äskning iZettle - Sektionen för Industriell ekonomi vid

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Äskning till Styrelsen
VT15
Äskning till Styrelsen
Fyll i, spara som pdf och skicka till ​
[email protected]​
. Hör av er till er utskotts- eller
gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!
Datum:
2015-08-16
Ansvarig:
Emil Persson
Mobilnummer:
0730484429
Mejladress:
[email protected]
Utskott/grupp/post:
Ändamål:
Äskningen avser inköp av kortterminaler till betalningssystemet iZettle samt eventuella andra
engångskostnader i samband med registrering.
När Quixter lägger ner ökar sektionens behov av ett kontantfritt betalningssystem för att minska
kontanthanteringen och för att inte gå miste om exempelvis barintäkter. Lösningen med att
använda privat swish vid t.ex. biljettförsäljning är inte heller hållbar i längden. iZettle har flera
fördelar. Det är enkelt att använda, man kan få ut bra försäljningsrapporter, och man kan ha
flera “försäljningsinlogg” (t.ex. ett för varje utskott). Vidare kan iZettle användas i en rad
sammanhang på sektionen: biljettförsäljning under nollningen, prylets försäljning, försäljning av
dryck under sittningar etc. Det är dessutom förhållandevis billigt.
Den löpande avgiften som tillkommer vid iZettle äskas inte för då avgiften baseras på försäljning
och därför är svår att uppskatta i förväg. Dessutom är det svårt att ta hänsyn till eventuell ökad
försäljning vid användandet av iZettle (pga möjligheten att betala med kort). Nedan följer dock ett
räkneexempel:
Avgiften är maximalt 2,75 % av försäljningen, så om man säljer för 50 000 kr i månaden
(förmodligen högt räknat) så blir avgiften 1375 kr i månaden. Dessutom är avgiften i realiteten
lägre än 2,75 % vid denna försäljningsvolym.
Budget:
Kortläsare PRO: 3 st á 937 kr = 2 811 kr
Summa som äskas:
2811 kr med ett tak på 3500 kr för eventuella oförutsedda registreringsavgifter
Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 (Box 118)
221 00, Lund
www.isek.se
Sida 1 av 2
Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Äskning till Styrelsen
VT15
Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi
Datum för beslut:
▢​
Äskningen godkänns med summan:
▢​
Äskningen avslagen
Motivering till beslut:
Signatur (Kassör: Emil Persson):
Sektionen för Industriell ekonomi
Ole Römers väg 1 (Box 118)
221 00, Lund
www.isek.se
Sida 2 av 2