gdk_grafisk_manual - Grafisk design och kommunikation

GRAFISK MANUAL
IDENTITET
Grafisk design och kommunikation är en sektion med en
stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör.
Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta
vilka vi är och hur vi gör. Här förklarar vi vår identitet och
allt den betyder och omfattar.
INNEHÅLL
//01
VÄRDEORD
//02
LOGOTYP - DOs
//03
LOGOTYP - DON’Ts
//04
TYPOGRAFI
//05
FÄRGER
//06
GRAFISKA ELEMENT
//07
BILD- OCH TEXTMANÉER
//08
ANVÄNDNING
//09
SLUTORD
//01
VÄRDEORD
Grafisk design och kommunikation har som sektion fyra
värdeord som summerar våra värderingar, attityder
och förhållningssätt. Dessa ord ger oss ett stöd under
utbildningen, något att sträva efter, men ger också andra
möjligheten att veta vad vi är för sektion.
SEKTIONEN
MÅNGSIDIGA
NYTÄNKANDE
KOMMUNIKATIVA
ENGAGERADE
Utbildningen ger en bred grund
för studenterna att stå på och
möjligheten att utveckla sig inom
många olika områden. Vi lär oss lite
av allt, vilket ger oss chansen att bli
bra på mycket olika saker innan vi
väljer att inrikta oss på ett specifikt
område, om vi så önskar. Dessutom
är vi aldrig bara en person: vi är
illustratören som kan koda och
projektledaren som kan skriva copy.
Studenterna vid Grafisk design och
kommunikation arbetar mycket
med sin kreativitet för att ständigt
utveckla den. Vi vill sticka ut från
mängden genom att komma på
originella idéer, sträva efter att tänka
fritt och alltid i nya banor. Vi håller
ögonen öppna för nya, smartare och
bättre idéer.
Studenterna vid Grafisk
design och kommunikation
får en utförlig utbildning inom
kommunikationsteorier och får lära
sig att kommunikativt samt effektivt
visualisera idéer och färdiga resultat.
Dessutom är vi sociala människor
som tycker om att lära oss av andra
och arbeta i grupp. Vi är alltid öppna
för nya insikter.
Studenterna vid Grafisk design och
kommunikation är entusiastiska
människor som engagerar sig i
många olika och varierande projekt.
Vi bidrar med våra kompetenser till
olika föreningar, vi är sektionsaktiva,
vi arbetar med egna projekt och vi
tävlar med andra. Vi visar att vi är
kunniga på många olika sätt. Och
vi tar med oss denna entusiasm
till våra framtida jobb, där vi alltid
satsar 100%.
ÖPPNA
ÄRLIGA
DRIVNA
Styrelsen strävar efter att skapa en
öppen miljö för kommunikation
mellan studenter och styrelsen i
sig. Styrelsen är sektionens röst
och tar vidare sektionens idéer och
önskemål till universitetsledningen.
Därför vill styrelsen att de som har
något att säga ska kunna säga det.
Styrelsen strävar efter en
transparent verksamhet och öppen
kommunikation med sektionen.
Styrelsens aktiviteter och beslut
är offentliga (mötesprotokoll
finns tillgänglig för allmänheten).
Dessutom strävar styrelsen
efter att ständigt informera
sektionsmedlemmarna om allt som
berör dem.
Styrelsen består av engagerade
studenter som vill bidra positivt till
sektionen. De vill driva sektionen
framåt och förbättra programmet för
studenternas skull. Styrelsens mål
är att studenterna ska få den bästa
möjliga utbildningen och försöker
uppnå detta mål genom att konstant
arbeta med aktiviteter och projekt
som gynnar studenterna.
Dessutom har sektionsstyrelsen sina egna värdeord som
motiverar dem att bidra positivt till sektionen och sina
medlemmar.
STYRELSEN
//02
LOGOTYP - DOs
Grafisk design och kommunikations logotyp består av en
symbol med tillhörande text.
Logotypen på vit bakgrund
Logotypen på svart bakgrund
Logotypen i liggande version
Svart logotyp på ljus färg
Vit logotyp på mörk färg
Symbolen utan tillhörande text
Logotypen på bild
Logotypen placeras vanligtvis på vit eller svart bakgrund.
På svart bakgrund används en inverterad version av
logotypen.
Logotypen i endast vitt eller svart får användas på andra
bakgrundsfärger, antingen ljusa eller mörka.
Placering och avstånd
Om bakgrunden består av en bild måste logotypen stå på
en vit eller svart tonplatta för att den ska synas.
Det finns också en liggande version av logotypen som får
användas vid behov.
Symbolen får användas utan den tillhörande texten i
undantagsfall, men texten får inte användas fristående.
GDK-logotypen har numera hög igenkänningsfaktor, men
för att den inte ska förlora sitt värde bör den inte användas
genom enbart text.
Logotypen ska placeras så att det finns negativ yta runt
omkring där den inte störs av annat material. Minsta
tillåtna friyta runt logotypen är höjden på den gråa
bokstaven k (som vi kallar för k-höjd).
//03
LOGOTYP - DON’Ts
Vår logotyp är en viktig del av sektionen och därför vill
vi att den används som tilltänkt. Därför ska logotypen
inte deformeras, vridas, användas i färg, utan vit eller
svart tonplatta på bild eller som kontur. Dessutom ska
teckensnittet som används i logotypen inte ändras.
Logotypen ska inte deformeras
Logotypen ska inte vridas
Logotypen ska inte användas i färg
GRAFISK DESIGN
OCH KOMMUNIKATION
Logotypen ska inte användas som
kontur
Logotypen ska inte användas på
bild utan vit bakgrund
Teckensnittet får inte ändras
//04
TYPOGRAFI
Grafisk design och kommunikations typografiska identitet
består av tre teckensnitt som används vid rubrik, brödtext
och som ett roligt komplement.
Rubrikteckensnittet heter Asap och får användas i alla
skärningar, men helst i fetstil (speciellt vid primärrubrik,
där texten också bör bestå av versaler). Dessutom bör
rubrikerna spärras minst 50%.
Teckensnittet som ska användas i brödtext heter Georgia
och används för ökad läsbarhet. I de fall där enstaka ord
eller citat behöver markeras ska dessa kursiveras.
Vid speciella tillfällen ska teckensnittet Swagger användas.
Detta teckensnitt används för diversitet och för “roligare”
ändamål.
ASAP
GEORGIA
aA
aA
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
SWAGGER
aA
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890
//05
PRIMÄRFÄRGER
FÄRGER
CMYK 67 58 55 62
RGB 60 60 60
PANTONE 447C
HEX #3b3b3b
Utöver svart och vitt har Grafisk design och
kommunikation fyra primärfäger: grafitgrå, grön, turkos
och gul. Dessa ska användas både i tryck och på webb utan
undantag.
Som komplement har vi också valt några sekundärfärger,
som består av variationer av primärfärgerna. Dessa ska
användas för mer diversitet.
CMYK 100 29 86 24
RGB 0 102 68
PANTONE 3425C
HEX #006644
CMYK 51 1 38 0
RGB 157 199 176
PANTONE 564C
HEX #9dc7b0
CMYK 0 18 77 0
RGB 243 209 88
PANTONE 128C
HEX #f3d158
SEKUNDÄRFÄRGER
CMYK 29 22 23 3
RGB 187 187 187
HEX #bbbbbb
CMYK 9 6 7 0
RGB 235 235 235
HEX #ebebeb
CMYK 70 9 89 0
RGB 116 164 81
HEX #74a451
CMYK 53 0 85 0
RGB 155 190 85
HEX #9bbe54
CMYK 85 0 45 0
RGB 7 165 157
HEX #47a59d
CMYK 35 0 28 0
RGB 190 217 198
HEX #bed9c6
CMYK 0 37 78 0
RGB 243 178 74
HEX #f3b24a
CMYK 0 3 69 0
RGB 254 237 112
HEX #feed70
//06
GRAFISKA ELEMENT
Vår sektion är mångsidig och aktiviteterna som berör
den är mycket olika. Att fastställa ett antal grafiska
element skulle göra det svårare att ha kreativa
kommunikationslösningar som är anpassade efter
ändamål.
Därför har vi bara ett fast grafiskt element: en linje. En
enkel linje som förekommer ofta i våra grafiska material
och som har olika funktioner. Den kan vara en avgränsare
eller en ram. Den kan vara tjock eller tunn. Den får
anpassas efter behov.
//07
BILD- OCH TEXTMANÉER
Visuella element såsom illustrationer eller fotografier
är viktiga verktyg för att visa vår mångsidiga, kreativa
och öppna inställning. Våra värderingar återspeglas i de
bilder vi använder och det är därför de bör kommunicera
diversitet, energi och kreativitet. Bilderna bör också
förmedla en positiv och inspirerande känsla.
Alla visuella element bör vara egenskapade eller Public
domain-bilder. Vi vill visa respekt mot andra kreatörer i
branschen – därför ska skaparens namn synas tydligt på
material som inte tillhör sektionen.
Endast bilder som passar situationen och ger mervärde
bör användas. Använd ej bilder av låg kvalitet eller visuella
klichéer. Alla typer av stereotypiska eller stötande bilder
ska undvikas.
“Nu när Nolle-P är slut för våra
nya GDK:are ville vi i styrelsen
När det rör kommunikation i text bör en stark och konstant
röst användas. Tonen ska vara levande, intelligent och
autentisk. Våra texter ska ge ett proffessionellt intryck, men
de ska också inspirera till dialog, istället för att uppfattas
som en ensidig institutionell kommunikation.
bara säga grattis till alla ettor
Det är också viktigt att kommunikation i text är
enhetlig. Det ska inte synas att det är olika personer som
representerar sektionen vid olika tillfällen.
Hälsningar från GDK-sektionen”
på denna finaste dag! Vi önskar
er tre underbara år på GDK!
//08
ANVÄNDNING
Här kan ni se några exempel på hur vi anpassade
riktlinjerna i denna manual för att skapa grafiskt material.
Dessa bilder används på sektionens sociala medier för att
marknadsföra olika event. Därför är de anpassade efter
situation och stilen ändras från bild till bild. Däremot finns
det återkommande element, såsom typografi, färger och
grafiska element, som kopplar ihop de olika bilderna. Detta
gör att sektionens kommunikation utåt är enhetlig och
igenkännbar.
//09
SLUTORD
Grafisk design och kommunikation siktar på att bli ett
igenkännbart varumärke, inom både den akademiska
världen och branschen. Därför vill vi att vår identitet
återspeglas enhetligt i alla former av kommunikation.
Riktlinjerna i denna manual ska verka som ett stöd för att
uppnå detta mål.
Att följa riktlinjerna är starkt rekommenderat för att
förstärka vår identitet, men vi håller dörren öppen för
kreativitet. Inom ramen vi har tagit fram finns det många
sätt att skapa något nytt.
Det som är viktigt är att GDK-sektionen alltid uppfattas
som GDK-sektionen.