Informationsblad Specialiserad servicetekniker – kylteknik

Specialiserad servicetekniker – kylteknik
- Hockeyrinkar, livsmedelskylar och fastigheter blir dina nya
arbetsplatser
Som kyltekniker är du ansvarig för
att våra livsmedel i kylen är fräscha
och att vi kan åka skridskor i våra
ishallar både på vinter- och sommarhalvåret. Statistik visar att du efter
utbildningen kommer vara högt eftertraktad på arbetsmarknaden.
Branschen behöver anställa 200300 kyltekniker per år och de utbildningar som finns räcker inte till.
Ökade krav på komfort samt de allt större volymer av
kylda produkter som transporteras och lagras ger en
ökad efterfrågan på kyltekniker. Dessutom kommer
övergången från freon till mer miljöanpassade köldmedier skapa allt fler arbetstillfällen. Nya krav på miljöoch energiområdet ställer nya krav på utbildning.
Många äldre som är verksamma inom kylteknikområdet
har dessutom gått eller kommer att gå i pension de
närmaste åren. Allt detta bidrar till en ökad efterfrågan på en ny generation modernt utbildade kyltekniker.
Vem är du som söker denna
utbildning?
Du har ett genuint teknikintresse, är törstig på att
lära dig mer och ser din framtid som specialiserad
tekniker. Du gillar och är duktig på att lösa problem.
Du är dessutom serviceinriktad och har lätt för att
ha kontakt med människor.
EFTER EXAMEN:
Som kyltekniker kommer du att självständigt
planera, samordna och utföra serviceuppdrag och
övrigt driftunderhåll. Med din specialistkompetens
ska du även kunna leda andra kyltekniker och vara
behjälplig och rådgivande vid speciella problemställningar i kylsystem. Du kommer även att få
kompetens för att ta fram anbud, offerter och avtal.
Intresserad av teknik? Bli specialiserad kyltekniker!
”Det är svårt att hitta sådana medarbetare med
denna kompetens. Det behövs en återväxt också
för en del går i pension nu och de kommande åren”.
Gabriel Larsson
Termokyl
Kurs
YH-poäng
Arbetsmiljö samt Lagar & förordningar
15
Ekonomi och projektledning
10
Kyl- och värmesystem
40
Kylmaskiner
20
Kylmaskiner, grund
10
LIA 1 Entreprenörskap och kyltekniker som yrke*
15
LIA 2 Kyl & Fryslager*
20
LIA 3 Komfortsystem*
20
LIA 4 Industri och process*
30
LIA 5 Event, ishallar, simhallar*
40
Matematik
20
Ritningstolkning och schemaläsning
20
Serviceledning och gruppsamverkan
5
Styr och regler
15
Styr och regler, grund
10
Tillämpad kemi och fysik
40
Värmepumpar
40
Ventilationsteknik och luftsystem
10
Vitvaror
20
*LIA = Lärande i arbete
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier
FAKTA OM UTBILDNINGEN:
Utbildningsort:
Malmö
Utbildningens längd:
400 YH p, 80 veckor varav 25 veckor är
Lärande i arbete (LIA).
Utbildningsstart:
September 2015
”Bra att utbildningen inriktar sig på kvalificerade
kyltekniker på fältet för det är där vi ser det
största behovet. Det finns ingen eftergymnasial
utbildning för detta i Sveriges tredje stad Malmö.”
Lars Juhl
VD för Klimatkyl
Våra samarbetspartners:
»
»
»
»
»
»
Carrier AB (Carrier Corporation/UTC)
Francks Kylindustri
Huurre Sweden
Karlsson Climate AB
Klimatkyl i Malmö Aktiebolag
Sweco AB
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial
utbildningsform som vänder sig till dig som snabbt
vill ut i arbetslivet eller som vill byta karriär mitt i livet.
Möjligheten till arbete är mycket stor eftersom en
YH-utbildning bara får drivas så länge det finns ett
behov och en stark uttalad efterfrågan på arbetsmarknaden av den kompetens som ges i utbildningen.
Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt
minst betyg E (godkänt) i:
• Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande
• Engelska 5 (Engelska A) eller motsvarande
• Svenska 1 (Svenska A) eller motsvarande
• Ellära 1 (ELLELL01), Ellära 2 (ELLELL02) eller
Praktisk Ellära eller motsvarande
Saknar du behörighet?
Vi erbjuder preparandkurser inom Matematik 2
som ger dig chansen att få även den särskilda
behörigheten som krävs.
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till
[email protected] med namn, telefonnummer,
vilken/vilka preparandkurser du vill gå samt vilken
YH-utbildning du vill söka.
Läs mer & ansök på:
www.hermods.se/yh