tillverkade av lav

 Högklassiga ljudabsorbenter
tillverkade av lav
Nordgrönas
naturliga
paneler
är
effektiva
​
ljudabsorbenter som är handgjorda i Sverige av lav från
Skandinavien.
Panelerna kan ses som ​
underhållsfria växtväggar som
dämpar störande ljud i rummet. Laven har dessutom en
naturlig förmåga att ​
uppta och avge vattenånga ​
samt
en förmåga att ​
avlägsna föroreningar​
från luften.
Panelerna kan monteras på väggen eller hängandes från
taket och kräver ingen skötsel.
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Konvex
Seamless
Den konvexa panelen har en rundare form med täckta kanter. Den är
designad för att framträda tydligt vilket gör den perfekt till
mönsterkombinationer och som enskilt uppsatt. Lavens struktur
möjliggör dessutom att ljudvågor kan absorberas från olika riktningar.
Seamless panel har en jämnare yta och öppna kanter vilket möjliggör
att panelerna kan sättas ihop för att skapa en större enhetlig yta.
Seamless passar när målet är att täcka en större yta utan synliga
kanter mellan panelerna. Lavens struktur möjliggör dessutom att
ljudvågor kan absorberas från olika riktningar.
Storlekar:
45 x 45 cm
30 x 30 cm
Storlekar:
45 x 45 cm
30 x 30 cm
www.nordgrona.se/konvex
www.nordgrona.se/seamless
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Konvex
Lime & Moss Green
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Seamless
Apple Green
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Bra att veta
Panelerna som är tillverkade av lav är naturliga ljudabsorbenter som har en positiv inverkan på inomhusmiljön. Laven har en optimal struktur för att
absorbera ljudvågor och tillsammans med panelens form, tätheten på laven och tjockleken på träfiberplattan har en högklassig ljudabsorbent skapats.
Laven är också hygroskopisk vilket innebär att den har en förmåga att uppta och avge vattenånga: i torra miljöer avges fukt och i fuktiga miljöer
absorberas fukt. En panel som har en torrare karaktär under en längre tid indikerar att luftfuktigheten är för torr och bör då åtgärdas för att uppnå ett
ökat välbefinnade. Laven har dessutom en naturlig förmåga att avlägsna föroreningar från luften.
Laven är naturligt konserverad med salter. Dessutom är den infärgad med naturliga och vattenbaserade färger. Konserveringen gör att panelen både är
beständig och underhållsfri vilket medför att den inte behöver bytas ut eller skötas om över tid.
All vår lav handplockas i Norge på ett område som är 15 000 km² stort. För att göra så lite åverkan som möjligt på naturen tunnas laven endast ut för
hand. Området lämnas sedan i sex år tills det att laven har vuxit tillbaka. Vår leverantör har avtal med norska myndigheter och lokala markägare.
Dessutom är de certifierade enligt miljö- och kvalitetsstandard, ISO 9001 och ISO 14001.
Samtliga våra paneler är handgjorda i Sverige av lav från Norge vilket gör våra produkter helt skandinaviska.
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 En ljudabsorbent med många egenskaper
Högklassig ljudabsorbent
Certifierad enligt ISO-354
Luftrening
Laven avlägsnar föroreningar och lukter från luften
Hygroskopisk
Förmåga att uppta och avge vattenånga
Insektsfri
Laven utgör ingen organisk grogrund
Underhållsfri
Panelen kräver inget underhåll
Brandklassad
Certifierad enligt ISO-11925-2
Naturlig doft
Naturligt material som bibehåller en naturlig
doft av skog
Icke allergiframkallande
Panelen innehåller inga gifta kemikalier eller material
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 En innovation inom ljudabsorbenter
Tillsammans med akustiker och forskare vid Lunds Tekniska Högskola
har vi utvecklat en ​
mycket effektiv ljudabsorbent som absorberar
upp till två gånger så mycket som genomsnittet på marknaden​
.
Fördelarna med absorbenten innefattar lavens naturliga struktur,
som är optimal för att absorbera ljudvågor, lavens tjocklek på panelen
samt dess form som möjliggör att ljud kan absorberas från olika
vinklar.
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Stort urval av kulörer
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Jämförelse
Seamless 30 cm
Seamless 45 cm
Konvex 30 cm
Konvex 45 cm
30 cm
45 cm
30 cm
45 cm
Höjd
6 cm
6 cm
ca 8.5 cm
ca 10 cm
Vikt
2 kg
5 kg
2 kg
5 kg
Längd & Bredd
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Vanliga frågor
Behöver jag ta hand om panelen på
något sätt?
Nej, Nordgrönas paneler kräver inget underhåll och under normal luftfuktighet bibehåller lavens sin naturliga textur.
Hur rengör jag panelen?
Eftersom laven är hygroskopisk samlar panelen vanligtvis inte damm. Behöver ni damma panelen rekommenderas
dammsugning på låg effekt och/eller med ett möbelmunnstycke.
Hur påverkas laven av
luftfuktigheten?
Eftersom laven är hygroskopisk påverkas lavens textur av förändringar i luftfuktigheten. Under normala förhållande, en
luftfuktighet på minst 40 %, har laven en mjuk textur. Under torrare förhållanden blir laven mer spröd och känns
torrare. Dessutom kan saltkristaller framträda på laven. Laven tar inte skada av detta utan återgår till sitt ursprungliga
tillstånd när luftfuktigheten stiger. Vi rekommenderar inte att laven placeras i miljöer med mycket hög luftfuktighet
(t.ex. i ett spa eller i en bastu) eftersom vattendroppar kan skölja bort den naturliga konserveringen.
Lavens känns torr/hård och vita
kristaller syns på dess yta.
Laven är hygroskopisk och indikerar att inomhusmiljön är för torr. Detta är inte skadligt för laven men för ett ökat
välbefinnande rekommenderar vi att luftfuktigheten höjs. När luftfuktigeten stiger återfår laven sin naturliga textur.
Kan panelen användas utomhus?
Vi rekommenderar inte att utsätta panelen för direkt solljus eller regn.
Kan panelen placeras i ett rum
utan naturligt ljus?
Ja, panelen kan placeras i miljöer utan naturligt ljus.
Behöver jag vattna laven?
Nej, panelen är underhållsfri. Vi rekommenderar inte att vattna panelen eftersom vattendroppar kan skölja bort den
naturliga konserveringen.
Doftar laven något?
Laven har en svag naturlig doft som minskar över tid.
För mer information besök www.nordgrona.se/faq/
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901 Beställningsinformation
Leveranstid
Nordgrönas leveranstid är ca 4-6 veckor från det att en order mottagits.
Kontaktperson
För mer information vänligen kontakta:
Carl-​
Oscar Pressfeldt
+46(0)737-416475
[email protected]
© Copyright 2015 Nordgröna AB Nordgröna AB Sölvegatan 41 223 62 Lund www.nordgrona.com [email protected] + 46 (0) 737 416 475 Nordgröna AB Orgnr. 556961­4901