SEPTEMBER 2015 > VD har ordet: Gutasund – ett av våra viktigaste

> VD har ordet:
Gutasund – ett av våra
viktigaste projekt
> Träffa projektledaren
för vårt friskvårdsoch lojalitetskoncept
> Lönerevision
SEPTEMBER 2015
Nyhetsblad med aktuell information
till dig som arbetar i Frösunda.
VD har ordet
Gutasund – ett av våra viktigaste projekt
De senaste dagarna har höstluften dragit in
över oss och omslaget känns tydligt. Vi kan
summera sommaren och därmed också ett
av Frösundas viktigaste projekt någonsin.
Vi har startat ett stort äldreboende i Uppsala
i egen regi – Gutasund. Vi har haft ett stort
antal medarbetare som har kämpat dag och
draget. Kom ihåg att det ska vara personer
som brinner för och delar våra värderingar
respekt, engagemang och nyfikenhet.
Vi har de senaste åren blivit allt mer
framgångsrika i Frösunda. Vi har tagit tag i
utmanande men nödvändiga förändringar. Vi
har arbetat hårt för att nya och gamla kunder
“Under de kommande åren kommer vi att fortsätta öppna
många fler boenden.”
natt för att det ska bli en bra uppstart. Och vi
har lyckats mycket bra. På bara några veckor
flyttade 50 kunder in i boendet. Allt detta
medan vi behöll en flexibel och kundanpassad bemanning.
Alla som arbetar i Frösunda kan känna sig
delaktiga och stolta över vårt fina boende.
Under de kommande åren kommer vi att
fortsätta öppna många fler boenden.
Till våra nya boenden behöver vi fler duktiga
medarbetare – speciellt sjuksköterskor. Håll
utkik efter våra jobbannonser och hjälp till
att sprida dem i ditt nätverk. På så sätt kan
vi hjälpas åt att hitta rätt person för upp-
ska bli nöjda. Vi ser stadigt att nya kunder
inom äldreomsorg, funktionsnedsättning,
individ och familj samt assistans kommer till
oss. Självklart finns det fortfarande mycket
vi kan bli bättre på, men vår goda utveckling
ger oss möjlighet att göra olika typer av
satsningar. Vi utvecklar just nu erbjudanden
för alla medarbetare som ska göra oss till
en riktigt attraktiv arbetsgivare. Läs mer om
den satsningen i artikeln intill.
Väl mött i höst!
Susanne Sidén
VD
MÅNADENS PROFIL
Här är han! Projektledaren för vårt
friskvårds- och lojalitetskoncept
Som du kanske vet, sökte Frösunda en
projektledare till det friskvårds- samt
lojalitetkoncept för medarbetare som ska
tas fram. Bland flera duktiga sökande var
det Joakim Lindfors som fick uppdraget.
Joakim ska leda arbetet framåt i den piloten
som startar inom personlig assistans till den
första lanseringen i början på 2016.
Målsättning är att detta ska omfatta alla
affärsområden framöver. Frösundas
friskvårds- och lojalitetskoncept är en del i
arbetet för att bli det bästa omsorgsföretaget
eftersom det ska bidra till att vi attraherar
och behåller de bästa medarbetarna.
Joakim började i Frösunda 2011 och
arbetade under tre år på anbudsavdelningen.
Sedan 2014 har Joakim arbetat med ett antal
utvecklingsprojekt inom Frösunda. Från och
med nu tar han paus från dessa uppdrag för
att fullt ut fokusera på sitt nya arbete.
Vad är i fokus när du börjar ditt nya uppdrag/arbete?
– Mitt fokus i början av uppdraget kommer
att vara att undersöka marknaden för att
bygga ramarna kring hur ett modernt
friskvårds- och lojalitetkoncept kan se ut.
Därefter kommer jag att testa och justera
idéer och innehåll tillsammans med er medarbetare som arbetar närmare kunderna.
Har du en egen idé?
Du som arbetar i Frösunda är varmt välkomna att bidra med dina
idéer! Mejla dessa till: [email protected]
Det kommer också att finnas en projektsida på intranätet under
rubriken HR där du kan följa arbetet. Har du frågor, är du varmt
välkommen att kontakta Joakim på: [email protected]
TACK alla som medverkat i för att
göra Frösunda ännu bättre!
Den 21 september stängdes Frösundas
medarbetarundersökning på temat engagemang och kundfokus. När resultatet är
sammanställt kommer du att få ta del av det.
De grupper som nådde 100 % svarsfrekvens
deltar också i utlottningens av fint pris.
Vinnarna meddelar vi på vårt intranät och i
nästa nyhetsblad.
Resultatet kommer som ni redan vet att användas som underlag för vad vi ska fokusera
på i vårt fortsatta utvecklingsarbete inom
Frösunda.
Vi vill än en gång påminna om att alla svar
i undersökningen hanteras konfidentiellt
och att Netsurvey garanterar att alla svar är
anonyma. Inga svar kan kopplas till dig som
svarat.
Lönerevision
Frösunda tillämpar individuell lönesättning.
Det innebär att flera olika faktorer påverkar
vilken lön du har och vilken lönerevision du
får.
När du anställs och kommer överens om en
ingångslön, påverkas detta av vilka arbetsuppgifter, vilken kompetens och erfarenhet
du har samt hur det lokala arbetsmarknadsläget är.
Under pågående anställning utvecklas din
lön utifrån förändrade arbetsuppgifter samt
din individuella prestation.
Varje år genomför Frösunda en lönerevision
där vi utgår från gällande lönekriterier och
prestation som kan ge ett lönepåslag. Som
anställd har du rätt till att ha ett lönesamtal
med din chef.
Löneavtal
Löneökningar förhandlas i ett särskilt cen-
tralt löneavtal mellan respektive fackförbund
och vår arbetsgivarorganisation Vårdföretagarna.
Löneavtalet reglerar vilka anställda som
omfattas av lönerevision och från vilket
tidpunkt ny lön ska gälla samt datum för
information och förhandlingar som
eventuellt följer av en lönerevision.
Lönerevision 2015 Kommunal-avtal D
Revisionsdatum är 1 september.
Lönerevision 2015 Kommunal-avtal E
Revisionsdatum är 1 november.
Lönerevision 2015 Kommunal-avtal F
Revisionsdatum är 1 november.
Lönerevision 2015 Kommunal-avtal G samt
E för tjänstemän och administrativ personal
Dessa revisioner är redan genomförda för år
2015.
Du vet väl att vi har en egen Facebook-grupp för alla
anställda på Frösunda, “Vi som jobbar på Frösunda
Omsorg AB”. Gå med du också!