Workshop om Norsälven Hur tar vi tillvara på våra vattenresurser?

Workshop om Norsälven
Hur tar vi tillvara på våra vattenresurser?
Länsstyrelsen Värmland och Norsälvens vattenråd bjuder in till en workshop den 17 juni
2015 för att ta del av dina åsikter, kunskaper och förslag på vilka åtgärder som behövs för
att uppnå en bra vattenmiljö.
Vårt vatten är viktigt och värdefullt, både för oss som lever här nu men
även för kommande generationer. Länsstyrelsen arbetar tillsammans
med vattenrådet för att ta tillvara på våra vattenresurser och på ett
hållbart och långsiktigt sätt jobba för att vårt vatten mår bra och håller
hög kvalitet. Men vilken är den viktigaste vattenfrågan att fokusera på
för Norsälvens avrinningsområde? Vattenrådet och Länsstyrelsen vill ha
hjälp att prioritera och behöver din kunskap.
I länet finns stor kännedom om våra vatten, hos både privatpersoner,
näringsidkare, föreningar, politiker och kommuner. Den 17 juni bjuder vi
därför in till en workshop för att få en bättre helhetsbild över hur vattnet
nyttjas i länet och vilka åtgärder som är viktigast för att nå en bättre
vattenmiljö. Vi informerar om hur våra vatten mår idag och du som deltar har möjlighet att bidra med kunskap, idéer och förslag på insatser.
Var med och tyck till, inga förkunskaper krävs.
Workshopen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med eller är
intresserad av vatten och vattenfrågor. Workshopen är kostnadsfri och
vi bjuder på fika och lunch.
Välkommen!
www.lansstyrelsen.se/varmland
Tid
Onsdagen den 17 juni kl.9.30-12.30
Dagen inleds med kaffe kl. 9.00 och
avslutas med kostnadsfri lunch.
Plats
Hotel FrykenStrand, Sunne
Anmälan
Anmälan görs senast den 12 juni via
kalendern på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/varmland
Kontakt
Matilda Elgerud, Länsstyrelsen Värmland,
010-224 74 37
Leif Askeröd, Norsälvens vattenråd,
070-607 81 85
Övrigt
Program och kartor, se sid. 2-3
Program
09.00Kaffe
09.30 Välkommen, Länsstyrelsen och Norsälvens vattenråd
09.50
Länsstyrelsen presenterar avrinningsområdet
10.30 Introduktion till grupparbete
11.00 Grupparbete inklusive fika under tiden
12.00 Redovisning resultat grupparbete
12.20 Avslutning
12.30 Lunch
13.30
Återträffas vattenrådets representanter för möte i samma lokaler
15.30
Slut för dagen
www.lansstyrelsen.se/varmland
Norsälvens avrinningsområde
www.lansstyrelsen.se/varmland