församlingsbladet våra kyrkor nr 5 2015 allhelgona 23 oktober–7

församlingsbladet våra kyrkor
nr 5 2015 allhelgona 23 oktober–7 december
En bön kring Allhelgona
GUD,
mot dig ilar vårt liv fram.
Vårt liv här på jorden har en gräns.
Vår tid har ett slut.
Men Du är densamme och dina år har inget slut.
Jag ber om att jag i mitt eget liv ska vara närvarande,
levande och vaken.
Låt din helige Ande tända trons eld.
Låt mig bli till glädje och välsignelse för människor
på ett sådant sätt
att det visar vägen hem till Dig och din jublande gemenskap.
Amen.
Guds frid!
pg hansson, kyrkoherde
30/10 kl 12–18
31/10 kl 12–17
Uppåkra kyrka
fredag
lördag
Allhelgona
Vandra på vår rofyllda
kyrkogård och tänd ljus
på en grav. Inne i kyrkans
värme kan du sitta ned i stillhet, tända ljus, be en bön.
När det är öppet i kyrkan
finns möjlighet till en
pratstund över en kopp kaffe
med våra medarbetare och
diakonipersonal.
Under lördagen finns också
präst tillgänglig för samtal
13–15.
kalendarium hösten: 23/10–3/12
alla aktiviteter äger rum i församlingsgården, hjärup, om inget annat anges
fredag 23 oktober
10.00 Frukost & allsång
Arr: Församlingskåren
lördag 24 oktober
9.30-12 Bakning för män
Anmälan: Carina
måndag 26 oktober
tisdag 10 november
14-16 Stickcafé Rut & Simon
14-16 Stickcafé Rut & Simon
torsdag 12 november
18.30 Textgruppen
Nada Perlenberg från Diakonicentralen i Lund berättar om deras
verksamhet med utsatta tiggare.
torsdag 26 november
18.30 Öppet café
17.30 Kristen djupmeditation
måndag 16 november
tisdag 27 oktober
Cecile Jacobs berättar om
Skåne Stadsmission.
Arr: Församlingskåren
14-16 Stickcafé Rut & Simon
Måndag 2 november
tisdag 24 november
14.00 Föreläsning
Anmälan: PG eller Caroline
18.30 Julauktion
Knästorps kyrkliga syförening
inbjuder till julauktion med
lotterier, auktion och fika.
fredag 27 november
10.00 Frukost & allsång
Arr: Församlingskåren
14.00 Bibelstudier
17.30 Kristen djupmeditation
Arr: Församlingskåren
Inställt
måndag 30 november
17.30 Kristen djupmeditation
tisdag 17 november
Arr: Församlingskåren
tisdag 3 november
14-16 Stickcafé Rut & Simon
torsdag 5 november
12.30 Sopplunch
måndag 9 november
17.30 Kristen djupmeditation
19.00 Samtalsgrupp
Om Gud
14-16 Stickcafé Rut & Simon
lördag 21 november
9.30-11 Bakning för män
14.00 Bibelstudier
17.30 Kristen djupmeditation
tisdag 1 december
Anmälan: Carina
14-16 Stickcafé Rut & Simon
måndag 23 november
17.30 Himmel & pannkaka
17.30 Kristen djupmeditation
torsdag 3 december
14.00 Öppet café
Födelsedagsfest med tårtkalas och
sång och musik. Alla välkomna!
Vi söker gravrättsinnehavare till följande
gravplatser i Uppåkra
församling
Välkommen Johanna!
”Jag är Johanna Öhman, nyss
inflyttad till Hjärup och helt
nytillträdd komminister i barn- ,
ungdoms - och familjearbetet
i församlingen. Jag kommer
närmast från en tjänst på
västkusten, men har nu tagit
familjen, som består av min make
och våra två små barn, och bosatt
oss i mina gamla hemtrakter.
Det är med glädje och
tillförsikt jag tar mig an
uppgiften att vara komminister,
medtjänare!”
Johanna Öhman är en extra
prästerlig resurs i församlingsarbetet från den 1 oktober och för
ett år framåt.
– Härligt att du är här!
PG
Mässa kring
Frälsarkransen
I år firar Frälsarkransen, radbandet som ser ut som ett
armband, 20 år. Frälsarkransen
skapades av biskop emeritus
Martin Lönnebo 1995. Pärlorna
symboliserar olika aspekter i den
kristna tron och hjälper oss på ett
enkelt sätt med bön och att erfara
Guds närvaro.
Varannan torsdag (ojämna
veckor) firar vi Mässa kring
Frälsarkransen, då lär vi känna de
olika pärlorna. Se baksida.
Första advent
Det finns flera tillfällen att fira
första advent i våra kyrkor,
se baksidan.
Uppåkra kyrkogård:
Kvarter 1 plats 29 C-D
Kvarter 3 plats 52 A-B
Kvarter 3 plats 47 A-B
Kvarter 3 plats 49 E-H
Kvarter 4 plats 63 A-D
Kvarter 6 plats 102 A-D
Kvarter 6 plats 137 A-H
Kvarter 139 plats 13 A-B
Tottarps kyrkogård: Plats 122,
plats 160 A, plats 172, plats 173
Särslövs kyrkogård Plats 144,
plats 167 Görslövs kyrkogård
Plats 6 plats 13, plats 70 C
Mölleberga kyrkogård
Plats 208, Kvarter 139 plats 36
A-B, Kvarter 139 plats 47 A-C
Kvarter 139 plats 48 A-B
Kvarter 139 plats 54 A-B
Kvarter 140 plats 3 A-B
Kvarter 140 plats 22 A-B
Kvarter 141 plats 2 A-D
Kvarter 141 plats 9 A-B
Plats 206, plats 216, plats 223,
plats 310
Ta snarast kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen:
046-18 48 11, 070-606 13 18
Musik i allhelgonatid
30 oktober
Uppåkra kyrka
fredag
kl
18.00
Laudi och Requiem
Välkommen till en kväll full av
tröst, meditation och himmel.
Vi framför Ingvar Lidholms
Laudi samt Faurés Requiem.
Ensemble14
Intrumentalister
1 november
Uppåkra kyrka
söndag
kl
18.00
Musik till tröst
och glädje
Välkända, omtyckta kör- och
orkesterstycken blandas till en
vacker och mäktig upplevelse i
kyrkorummet.
Uppåkra kyrkokör och orkester
Ulla Olsson, orgel och piano
Välkommen till gudstjänst och musik!
OK TOBER
söndag
21
25
4
oktober
november , onsdag
söndag
12.15 Dagens mässa
efter trefaldighet
11.00 Högmässa
Församlingsgården, Hjärup
Uppåkra kyrka
Ylva Knutas, flöjt
5
17.00 Enkelhetens
gudstjänst
Församlingsgården, Hjärup
30
söndag
oktober , fredag
23
18.00 Musik i kyrkan
Uppåkra kyrka
laudi och requiem
Ensemble14
Intrumentalister
söndag
31
november , torsdag
18.00 Mässa kring
Frälsarkransen
Församlingsgården, Hjärup
8
november
efter trefaldighet
Viktor Johannesson, cello
oktober
15
11.00 Högmässa
november
Tottarps kyrka
11.00 Högmässa
Tottarps kyrkokör
Uppåkra kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
19
2
november , torsdag
söndag
22
december , onsdag
12.15 Dagens mässa
Församlingsgården, Hjärup
Församlingsgården, Hjärup
NOVEMBER
Tottarps kyrka
DECEMBER
18.00 Mässa kring
Frälsarkransen
3
december , torsdag
18.00 Mässa kring
Frälsarkransen
november
domssöndagen
11.00 Högmässa
alla helgons dag
Tottarps kyrka
Tottarps kyrkokör
Barnkörerna
16.30 Scoutgudstjänst
söndagen före domssöndagen
söndagen efter
11.00 Familjegudstjänst
Görslövs kyrka
Sångkvartett: Carolina Borg,
Matilda Krysander,
Ola Falk, Viktor Johannesson,
instrumentalister
Knästorps kyrka
november
Uppåkra kyrka
Uppåkra kyrkokör
trumpet Jan-Åke Larsson
Uppåkra kyrka
söndag
1
11.00 Högmässa
16.00 Adventsgudstjänst
alla helgons dag
söndag
Församlingsgården, Hjärup
Uppåkra kyrka
11.00 Högmässa
söndag
18.00 Söndagskväll
Uppåkra kyrka
28
Uppåkra kyrka
musik till tröst och glädje i
allhelgonatid
Uppåkra kyrkokör och orkester,
Ulla Olsson, orgel och piano
6
december
andra advent
11.00 Högmässa
Särslövs kyrka
18.00 Musik i Allhelgonatid
november
11.00 Högmässa
18.00 Söndagskväll
Uppåkra kyrka
Per Bäcker, saxofon
29
första advent
Uppåkra kyrka
november , lördag
18.00 Adventsmusik
Uppåkra kyrka
Daniel Cederströms jazztrio,
Uppåkra kyrkokör och solister ur
kören
17.00 Enkelhetens
gudstjänst
Församlingsgården, Hjärup
7
december , måndag
18.30 Barnens luciatåg
Mölleberga kyrka
uppåkra församling
Pastorsexpeditionen är belägen i
församlingsgården invid Hjärups centrum
Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup
Expeditionstid: måndag-fredag kl 10–12.30
Tel: 040-46 13 16 • Fax: 040-46 21 20
Kyrkogårdsförvaltningen
Expeditionstid: måndag-fredag kl 12-13
Tel och fax: 046-18 48 11
[email protected]
www.svenskakyrkan.se/uppakra
www.facebook.com/uppakraforsamling
våra kyrkor
Ansvarig utgivare:
PG Hansson (omslagsbild)
Form: sjunde.nu
Tryckfolket, Malmö 2015