Presentation2015 - Wulff Beltton AB

wulff beltton ab
En kort presentation om oss/ Catrin Dagander 2015
VÅR BAKGRUND
HUVUDKONTOR OCH LAGER
Wulff Beltton AB grundades hösten 1993.
Företaget ingår i en börsnoterad koncern, WulffGroup PLC.
Huvudkontor och lager är beläget i Nyköping, tio mil
söder om Stockholm.
Från HK sköts administration och logistik
avseende Wulff Beltton AB samt till viss del vårt
norska systerbolag.
Koncernen är sedan 2000 noterad på Nasdaq
OMX Helsingfors. Vi är nordisk föregångare på
börsen inom vår bransch.
Bästa tänkbara service till kunder och säljare är vår
målsättning. Idag kan vi garantera en leveranssäkerhet på 99,6 %.
Wulff Beltton AB är ett av koncernens
dotterbolag. Koncernen finns utöver i Sverige i
Finland, Danmark, Norge samt Estland. I Finland
är vi marknadsledande.
Personalen på HK jobbar med 100 % service
till våra kunder och
säljar!
AFFÄRSMODELLEN
AFFÄRSIDE OCH VISION
Genom aktiv kundbearbetning, utvalda produkter
samt stora volymer blir vi starka. Över 90 % av
produkterna kommer direkt från tillverkare innan de
säljs vidare till våra kunder.
Wulff Beltton AB marknadsför innovativa
kvalitétsprodukter som bidrar till tidsbesparing
och en god arbetsmiljö för våra kunder. Kunderna finns främst inom små- och medelstora företag och inom samtliga branscher.
Vårt arbetssätt skapar många kundkontakter och vi
kan erbjuda god service till kunden i form av b la
uppackning, montering, iordningställande på arbetsplatsen, rengöring av produkter, påfyllnad samt arbetsplatsbedömningar.
Med hjälp av en rikstäckande säljorganisation
och webbshop erbjuder vi specialprodukter till
din arbetsplats, förstahjälpenprodukter, lamineringsprodukter samt friskvårdsprodukter. Vi arbetar även med tjänster som Hjärt- och Lungräddningsutbildningar (HLR, Barn-HLR, D-HLR)
samt Arbetsplatsutredningar (APU).
Idag har vi i Sverige drygt 25.000 kunder. Flertalet
av dessa är små och medelstora företag. Vår
affärsmodell innebär att vi undviker fördyrande led
och kan på det sättet erbjuda bra villkor till våra
säljare samt marknadsmässiga priser till våra
kunder.
Hög kompetens hos våra säljare, kvalite, konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt bestående relationer är några av ingredienserna till
vår framgång.
Verksamheten är kundfokuserad och vi satsar
enligt principen “business to business” med
personal som alltid sätter kunden i främsta ledet.
Vår ambition är att alltid överträffa kundens förväntningar.
1
Våra affärsområden:
MARKNADSFÖRING
Kontor & Presentationsmateriel
Specialprodukter inom kontorsmiljö, presentationsmateriel, produkter med tryck
mm. Hygienprodukter är ett
stort område med b la Luftrenare.
Vi marknadsför oss huvudsakligen via våra säljare
samt via vår webbsida. En säljare gör i genomsnitt
sex demonstrationer på en arbetsdag och det
innebär otroligt många kundkontakter på bara en
vecka.
Den personliga kontakten med kunderna är
prioriterad men naturligtvis kompletterar vi den
marknadsföringen med traditionella medel såsom
reklamprodukter, annonsering, e-postutskick och
kampanjer.
Ergonomi & Friskvård
Produkter med fokus på
friskvård men också produkter som hjälper personer
med förslitningar. Vi erbjuder
alternativ till mus, underarmsstöd, balansplattor,
massageprodukter, belysning, stolar mm.
Inom hela koncernen finns en väl genomtänkt
grafisk linje som skall bidra till att stärka vårt
varumärke. Vi har ett eget typsnitt (Swis721) för
detta ändamål. All korrespondens sker med
enhetligt utseende, vilket gör det lättare att känna
igen oss.
Naxor Style – Laminering
Laminering utan el och
värme ger otroliga möjligheter och flexibilitet. Vi marknadsför Pat. Varumärket Xyron.
Vi har ca 20 firmabilar rullande på de svenska
vägarna. Samtliga bilar är vita med svart logotype.
Vi
har
en
informativ
extern
hemsida
(www.wulffbeltton.se) som
informerar om oss
samt
en
väl
utvecklad
webbutik
(www.belttonshop.se) . Vi finns även på Facebook.
Care - Första hjälpen
HLR-utbildningar samt kit för
montering på vägg och avtagbar väska gör systemet
flexibelt och unikt. Refiller
som påfyllnad erbjuds självklart också. Vi utbildar i
HLR, D-HLR samt Barn
HLR.
Inom en organisation som vår där personalen är
utspridd i landet är den interna marknadsföringen
oerhört
viktig.
Grunden
till
den
externa
marknadsföringen är den interna.
Information kan vi aldrig ge eller få för mycket av,
därför har vi skapat så många kanaler för detta
som vi kan. Vi använder oss flitigt av telefoner, epost, webbsida, facebook, brevutskick och SMS.
Kick Off arrangeras varje år. Vi håller även divisionsmöten och vidareutbildning. Med jämna mellanrum tar vi “Pulsen” på personal och kunder
med syfte till aktivt förbättringsarbete.
MILJÖPOLICY
En uttalad och nedskriven miljöpolicy finns självklart hos oss. Vi arbetar löpande för att ständigt
förbättra vår inverkan på miljön när vi väljer leverantörer, produkter och transporter. Vår strävan är
att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi sorterar våra sopor, kör i möjligaste mån
med miljöklassade bilar med ett koldioxidutsläpp
under gränsvärdet och vi ser över våra transporter.
Vi uppmuntrar våra medarbetares engagemang
för minskad miljöbelastning genom kunskap,
egen insikt och förståelse av miljöarbetets betydelse. Wulff Beltton AB tillhandahåller högkvalitativa produkter med lång livslängd något som
också bör tas i beaktning gällande vår miljöpåverkan.
2
REKRYTERING OCH UTBILDNING
FRAMTIDEN
Vi lägger stor vikt vid att hitta duktiga
medarbetare. Vår rekrytering pågår löpande
gällande säljare. Vi söker personal via: AMS, Facebook, tidningar samt via “mun till mun
metoden”.
Vår långsiktiga målsättning är att bli marknadsledande i Norden inom våra produktområden. Vi
har vår styrka i vår personals kompetens och vår
förmåga att anpassa oss efter kundens behov.
Våra produkter räddar liv, förhindrar arbetsskador
och underlättar i slimmade organisationer där tid
är en viktig resurs.
Vi ställer grundläggande kunskapskrav på de
sökande men är övertygade om att resultatet till
största del avgörs av individens ambition,
inställning och attityd. Fokus ska ligga på goda
kundrelationer och då är den sociala kompetensen grundläggande.
Vi är som vi tidigare beskrivit aktiva inom flera
produktområden vilket gör oss mindre sårbara. Vi
ser tillväxtmöjligheter både inom kort och på lång
sikt.
Utbildning av vår personal sker löpande och står
till grund för vår företagskultur. Vid våra
konferenser och möten erhåller säljarna
feedback för sitt arbete, handledning inför nya
utmaningar, presentation av nya produkter och
inte minst förstärks “vi-känslan”. Genom dessa
försöker vi skapa “ett fikarum” för våra säljare. Vi
vill undvika ensamarbete och uppmuntrar aktivt
till samarbete mellan kollegor.
Vårt fokus ligger inom specialprodukter. Vi agerar
isbrytare på marknaden när det gäller samtliga
produkter vi lanserar. Vi har ett systerbolag Wulff
Supplies AB som arbetar med avtal.
Vi fokuserar också främst på dom små och medelstora företagen som sällan har de volymer
som krävs för avtal. Dessa företag är måna om
att arbeta effektivt och säkert och som vill visa
upp kvalitativt och snyggt materiel i sina rörelser.
Vi vet att säljare är ett framtidsyrke och att en
duktig säljare alltid har en kvalitativ sysselsättning. Vilken organisation överlever utan säljare
idag när utbudet är större än efterfrågan?
Vi lever enligt devisen
“Förändring är ett normaltillstånd”.
KONTAKTPERSONER
PÅ WULFF BELTTON AB
EKONOMISKA NYCKELTAL
Eva Johansson
Vice VD
0155-29 26 22
Inom koncernen arbetar 295 personer. 49 %
män och 51 % kvinnor. Omsättningen under
2014 blev 74,3 miljoner euro.
Catrin Dagander
Marknadsföring & Rekrytering
0155-29 26 29
Alla aktuella offentliga siffror presenteras på
www.wulff.fi, då vi är en börsnoterad koncern.
För ytterligare ekonomisk information, besök vår
koncerns hemsida för högaktuella siffror.
Huvudkontoret i Nyköping
Växel
0155-29 26 00
Vi är stolta att inneha högsta möjliga kreditvärdighet d v s AAA-rating.
wulff beltton ab, åkerbärsvägen 26,
box 561, 611 10 , nyköping
fax: 0155-29 26 05. org.nr: 556446-8105
3