Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr
Ett axplock av våra kurser och föreläsningar
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄmneSid
Om SISU Idrottsutbildarna
3
Administration och IT
4-5
Föreningsutveckling6
Idrottspsykologi och mental träning
7
Idrottsskador och rehab
8
Kost, kosttllskott och doping
9
Ledarskap och tränarskap
10-11
Träningslära12
Tips på studiematerial
13
Så här gör du 14
Kontakta oss 14
2
OM SISU IDROTTSUTBILDARNA UPPLAND
Våra kurser och föreläsningar
I den här broschyren hittar du ett urval av våra utbildningar. För aktuella kursdatum, se vår hemsida www.
sisuidrottsutbildarna.se/uppland. Klicka på ”våra utbildningar” i menyn högst upp på sidan.
Vi ger alla medlemmar i samtliga uppländska förbund och föreningar möjlighet att bättra på sina
kunskaper genom att delta i våra kurser och föreläsningar.
I den här broschyren ger vi även tips på utbildningar som föreningar kan arrangera på hemmaplan. Vi
skräddarsyr både kurser och föreläsningar och tar gärna emot önskemål på andra ämnen än de som finns i
den här broschyren.
SISU Idrottsutbildarna som studieförbund
Vår verksamhet har tre ben där stommen är folkbildning. Det handlar om att få människor att välja utveckling efter eget behov. Vi är idrottens eget studieförbund och här står individens behov i centrum. Vi arbetar
för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet.
SISU Idrottsutbildarna som resurs
Vi är en resurs för såväl förbund som föreningar. Vi har ett utbud som präglas av mångsidighet, flexibla
metoder och hög pedagogisk kvalitet. Vår verksamhet handlar om att utbilda och utveckla. En stor del av
vår verksamhet är uppsökande och vi anpassar utbildnings- och utvecklingsinsatser efter önskemål. Det
finns även möjlighet för ett förbund eller en förening att bjuda in andra förbund/föreningar till gemensamma
utbildningstillfällen. Vi är där när idrotten lär!
SISU Idrottsutbildarnas idrottsutvecklare
Hos oss arbetar en utbildningskoordinator och fyra idrottsutvecklare. Kontakta oss gärna! Kontaktinformation hittar du längst bak i den här broschyren.
→ Utbildning på hemmaplan kan många gånger vara en
bra och snidig lösning då man vill att klubbens ledare
eller aktiva ska få samma kunskap.
→ Tipsa oss gärna om andra ämnen än de som finns i den
här broschyren .
→ Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för just
din förening!
UTBILDNINGSBROSCHYR │ 3
ADMINISTRATION & IT
IdrottOnline Klubb - Hemsida - Grund
Det här är grundutbildningen för webbverktyget i
IdrottOnline Klubb. Utbildningen riktar sig till dig
som kommer att hantera föreningens hemsida
eller ett arbetsrum på föreningens hemsida.
Målet med utbildningen är att du efter kursen
ska behärska grunderna i hanteringen av en hemsida i IdrottOnline samt att föreningen ska ha en
strategi för hur arbetet med hemsidan ska fortlöpa.
Innehåll
Grundutbildningen är tre timmar och omfattar
följande delar:
• IdrottOnline-systemet
• Min sida
• Behörigheter
• Grundinställningar – förstasidan
• Skapa webbsida
• Skapa nyhet
• Infoga bild och länk
• Kalender
• Arbetsrum
IdrottOnline Klubb - Hemsida - Fortsättning
Det här är fortsättningskursen för webbverktyget
i IdrottOnline Klubb. Utbildningen riktar sig till dig
som har ett mer omfattade ansvar för föreningens
hemsida vad gäller administration, struktur och
utseende.
Målet med utbildningen är att du ska få fördjupad kunskap om hur man hanterar en hemsida i
Idrott Online.
Innehåll
• IdrottOnline-systemet
• Design
• Domänhantering
• Bildhantering
• Infoga film
• Annonser, Svenska spel och SVEA
• Nyhetsbrev
• Kalender – inbjudan
• Arbetsrum
• Olika sidmallar
• Mötesplatsen IdrottOnline forum
4
ADMINISTRATION & IT
IdrottOnline Klubb - Administration - Grund
Detta är grundutbildningen för de administrativa
delarna i IdrottOnline Klubb. Utbildningen riktar
sig till dig som kommer att hantera administrativa
delar av IdrottOnline, såsom medlemsregistret och
LOK-stöd.
Målet med utbildningen är du efter kursen ska
behärska grunderna i hanteringen av medlemsregistret samt att föreningen ska ha en strategi för
hur arbetet med medlemsregistret ska fortlöpa.
Innehåll
Grundutbildningen är tre timmar och innehåller
bland annat:
• IdrottOnline-systemet
• Min sida
• Föreningsinfo-fliken
• Medlemsregistret
• Lägga till ny medlem/-ar
• Söka och hantera medlemmar
• Roller
• Grupper
• Kontakter
• Föreningsrapporten
• Statistik
• LOK-stöd
IdrottOnline - Administration - Fortsättning
Det här är fortsättningskursen för de administrativa
delarna i IdrottOnline Klubb. Utbildningen riktar sig
till dig som redan idag använder medlemsregistret
i IdrottOnline och vill lära dig mer om funktionerna
i verktyget.
Målet med utbildningen är att ge fördjupade
kunskaper i hantering av medlemsregister och
medlemmar samt få förståelse för hantering av
LOK-stöd med närvarohantering och utbildningsmodulen.
Innehåll
• Avgifter – skapa och hantera
• LOK-stöd med närvaroregistrering
• Idrottslyftmodulen
• Utbildningsmodulen
• Gruppadmin
UTBILDNINGSBROSCHYR │ 5
FÖRENINGSUTVECKLING
Att leda och utveckla en ideell idrottsförening –
Idrottens föreningslära GRUND
Det här är en introduktion och inspiration kring
föreningslärans grunder. Utbildningen riktar sig till
medlemmar, förtroendevalda och styrelser, som
organiserar och skapar förutsättningar för själva
idrottsaktiviteten.
Målet med kursen är att du ska få en introduktion om vad det innebär att bedriva verksamhet i
en ideell förening.
Grundläggande utbildning för kassörer
Det här är en grundläggande utbildning för
kassörer. Den riktar sig, i första hand, till nyblivna
kassörer.
Målet med utbildningen är att du ska få en inblick i hur ekonomin i en idrottsförening fungerar.
Innehåll
Kassörsutbildningen innehåller:
• Ideell förening
• Styrelsens ansvar
• Bokföring
• Löner, ersättningar och kontrolluppgifter
• Rapporter och budget
• Bokslut
• Revision
Innehåll
Grundutbildningen är tre timmar och innehåller:
• Den demokratiska uppbyggnaden
• Stadgar i en förening
• Årsmöte
• Valberedning
• Verksamhetsplanering
• Föreningens ekonomi
Framtidens idrottsförening
Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt
påverkar den traditionella idrottsföreningen. Hur
ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt på att
ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar
förändras för att möta utvecklingen?
Utbildningen riktar sig till medlemmar, förtroendevalda och styrelser, som organiserar och skapar
förutsättningar för själva idrottsaktiviteten. Att leda och utveckla en ideell idrottsförening –
Idrottens föreningslära FORTSÄTTNING
Det här är en fortättningskurs och fördjupning om
föreningslära. Utbildningen riktar sig till medlemmar, förtroendevalda och styrelser, som organiserar och skapar förutsättningar för själva idrottsaktiviteten.
Målet med kursen är att du ska få fördjupad
kunskap om vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.
Innehåll
Idrottens föreningslära fortsättning innehåller:
• Föreningsjuridik
• Organisations- och verksamhetsutveckling
• Styrelse- och valberedningsarbete
• Praktisk föreningsekonomi
• Varumärkesarbete och kommunikation
6
IDROTTSPYSKOLOGI & MENTAL TRÄNING
Så kan du som ledare arbeta med motivation
Miljön runt en idrottare är viktig för hens motivation, utveckling och fortsatt deltagande. Förening, föräldrar
och ledare kan tillsammans skapa en motiverande miljö för idrottare att växa och utvecklas i genom att ha
en prestationsorienterad filosofi för träning och tävling.
Föreläsningen riktar sig till ledare som vill ha mer kunskap om hur man kan skapa en motiverande miljö
samt hur man kan stötta omotiverade idrottare.
Så kan du som ledare arbeta med koncentration
Koncentration är något vi använder dagligen och är en psykologisk färdighet som vi kan träna samt lära oss
att kontrollera eller hantera. Föreläsningen innehåller bland annat olika grundläggande
begrepp såsom fokus, refokus och distraktion.
Föreläsningen riktar sig till ledare som vill ha mer kunskap om hur man kan få sina idrottare att vara mer
koncentrerade.
UTBILDNINGSBROSCHYR │ 7
IDROTTSSKADOR & REHAB
HLR - Hjärt- och lungräddning
Hjärtstopp kan drabba vem som helst när som helst! När det inträffar är det bra att vara förberedd.
Den här utbildningen innehåller både teori och praktik om hur man på rätt sätt tar hand om och
upprätthåller livet på en människa som drabbats av hjärtstopp, både med och utan hjärtstartare.
Akut och subakut omhändertagande
Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om akut omhändertagande: Vad händer
när skador sker? och del två handlar om subakut omhändertagande: Vad sker efteråt? De olika
delarna innehåller följande moment:
Del 2
• Proprioception
• Livshotande skador
• HLR
• Hjärnskakning
• Praktisk genomgång
• Förebyggande program
Del 1
• Skadeuppkomst
• Risker
• Inflammation
• Price
• Praktisk genomgång
Tejpkurs
Rätt använd kan tejpen bidra till att förbättra
rehabiliteringen efter en skada och du kan börja
träna tidigare utan att skaderisken ökar.
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer
om hur man jobbar med idrottstejpning på ett
enkelt och funktionellt sätt. Kursen innehåller
både teori och praktik om tejpning av bland
annat fotled, knäled, handled och fingrar.
Idrottsmassage
Under kursen får du lära dig hur man genom massage hjälper kroppen till snabbare återhämtning
och smärtlindring. Massage gör att musklerna återhämtar sig snabbare och främjar cirkulationen.
Genom att stimulera tryck och beröringsreceptorer i huden sker en smärtdämpning i de aktuella
musklerna. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Kursen kräver förkunskaper
i ämnet och vi ser gärna att du har gått kursen Akut och subakut omhändertagande, tejpkurs eller
annan likvärdig kurs.
8
KOST, KOSTTILLSKOTT & DOPING
Vad är doping?
Vilka skyldigheter har man som idrottare att följa idrottens antigopingregler? Hur går en dopingtest
till i praktiken? Om man blir fälld, vad kan hända med den klubb som blir drabbad?
Föreläsningen om antidoping innehåller information om kosttillskott och narkotika och kopplingen mellan dessa och doping. Vi pratar även om olika grupper av dopingsmedel och dopingsmetoder.
Föreläsningen riktar sig till ledare, föräldrar och aktiva som vill ha mer kunskap om doping.
Bra mat för unga idrottare
För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt
som att träna rätt. Vad ska man äta före, under
och efter träning och tävling? Föreläsningen
innehåller också tips på enkla, nyttiga och
smarriga recept.
Föreläsningen vänder sig till barn och ungdomar mellan 11 och 15 år och visar hur mat
fungerar i kroppen och varför det är bra att äta
olika sorters mat.
UTBILDNINGSBROSCHYR │ 9
LEDARSKAP & TRÄNARSKAP
Plattformen - Idrottens barn- och ungdomsledarutbilding
Kursen vänder sig till dig som är tränare eller ledare för barn och ungdomar mellan 7 och 15 år. Här ges du
möjlighet att lära dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du får möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom
olika idrotter.
Utbildningen innehåller följande områden:
• Barns och ungdomars utveckling
• Ledarskap
• Barnet/ungdomen i centrum
• Pedagogik i praktiken
Utbildningen är likvärdig oavsett var i Sverige du bor och inom vilken idrott du är verksam. Den kräver inga
kunskaper, men rekommenderad ålder för att delta är minst 15 år.
Idrottens Grundtränarutbildning
Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i tränarskap och träningslära och att byta erfarenheter
med tränare inom andra idrotter. Grundtränarutbildningen är en fortsättning och påbyggnad till Plattformen.
Du genomför också tränarpraktik och bedriver sedan självstudier på hemmaplan. Kursen ger stora möjligheter till nätverksbyggande mellan tränare från olika idrotter för att ta tillvara varandras olika kunskaper och
erfarenheter. GTU innehåller också en idrottsspecifik del som respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för.
GTU finns i två nivåer: GTU1 och GTU2. GTU1 är för dig som är tränare för 11-15-åringar. Det är bra att
ha viss förkunskap när du påbörjar den här utbildningen, till exempel Plattformen samt några års erfarenhet
som tränare. GTU2 är för dig som är tränare för 16-19-åringar. Det är bra om du har gått GTU samt har
några års erfarenhet som tränare.
10
LEDARSKAP & TRÄNARSKAP
Du leder!
Kursen vänder sig till dig som är ledare för barn och ungdomar mellan 7 och 15 år och vill få en grund
att stå på innan eller i samband med ditt första ledaruppdrag. Kursen, som är både teoretisk och praktisk
innehåller:
• Idrottens värdegrund
• Ledarskap
• Ledaruppdraget - vad innebär det?
• Barns fysiska, psykiska och sociala utveckling
• Att kommunicera med barn
• Barns lärande
• Tips och trix för hur du som ledare aktiverar barnen mellan de fysiska passen
Världens Bästa Coach/Idrottsförälder
Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon del av sitt liv med i idrotten. Det ger dig
som idrottsledare och förälder stora möjligheter att påverka och fostra barn och ungdomar och
samtidigt bidra till en positiv samhälls- och idrottsutveckling.
Din roll som ledare består inte enbart av att lära ut idrottslig teknik utan också av att förmedla
idrottens grundläggande värderingar. Som ett verktyg för detta har SISU Idrottsböcker producerat
boken Världens bästa coach. Utifrån boken har SISU Idrottsutbildarna i Uppland skapat denna
föreläsning som riktar sig till dig som idrottsledare inom idrotten.
UTBILDNINGSBROSCHYR │ 11
TRÄNINGSLÄRA
Åldersanpassad fysisk träning för barn och
ungdom
Idag är det välkänt att en allsidig, lekfull och ålderanspassad fysisk aktivitet är en absolut nödvändig
förutsättning för barns fysiska, psykiska och sociala
utveckling. För att kunna erbjuda barn och ungdomar fysisk aktivitet som bygger på deras egna
specifika behov och förutsättningar krävs det att
tränare och ledare inom barnidrott har de kunskaper om barns utveckling som är nödvändiga för att
kunna välja rätt träningsmetoder och former. Kursen
innehåller både teori, praktik, gruppövningar och
diskussioner.
Utbildningen vänder sig till dig som är ledare/tränare för barn och ugndomar. Rekommenderad förkunskap är att du har någon form av baskunskap i
tränarskap och träningslära.
Innehåll
Kursen i åldersanpassad fysisk träning för barn och
ungdom innehåller:
• Styrketräning
• Uthållighetsträning
• Koordinations,- snabbhets-, och rörlighetsträning
• Helhetssyn och sammanhang
• Integrering av åldersanpassad fysisk träning
samt långsiktig planering av träningsprocessen
Fotograf: Katarina Löfgren
12
TIPS PÅ STUDIEMATERIAL
Här presenteras ett urval av vårt studiematerial. Om du och din förening vill arbeta med något av materialen, kontakta en idrottsutvecklare (se kontaktuppgifter på nästa sida). För att beställa någon av dessa
böcker eller något annat studiematerial, gör det på www.idrottsbokhandeln.se
För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt som att träna rätt.
Bra mat för unga idrottare vänder sig till 11-15 åringar och visar hur
mat fungerar i kroppen och varför det är bra att äta olika sorters mat.
Häftet innehåller många tips på vad man kan äta före, under och
efter träning och tävling. De finns också flera enkla, nyttiga och
smarriga recept som hjälper ungdomarna att själva ta ansvar för vad
de äter.
Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den
traditionella idrottsföreningen. Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden?
Kartan håller helt enkelt på att ritas om. Hur bör då framtidens
idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen?
Världens bästa coach förmedlar tips och idéer till coacher och föräldrar som vill utveckla barn och ungdomar genom idrotten och skapa
förutsättningar för att unga idrottare ska bli vinnare både i idrotten
och i livet.
I boken hittar du kraftfulla coaching-verktyg, som bygger på goda
exempel från duktiga coacher. Bokens innehåll ska direkt kunna
fungera på träningspass för att göra idrotten ännu roligare och för att
få barn- och ungdomsidrottare att utvecklas positivt.
Boken utgår från övertygelsen att varje barn är en viktig människa
som förtjänar en coach som kan hjälpa barnet att komma dit hon eller
han vill. Din roll som coach blir att vara just det stödet så att barnet
utvecklar en stark självkänsla och blir en vinnare, både på idrottsplanen och utanför.
UTBILDNINGSBROSCHYR │ 13
SÅ HÄR GÖR DU
Anmälan
För att läsa mer om och anmäla dig till våra kurser och föreläsningar, besöker du vår hemsida,
www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland och klickar på ”våra utbildningar” i menyn. Behöver du hjälp?
Kontakta vår utbildningskoordinator Angelica Källström (se kontaktuppgifter nedan).
Förutsättningar
För att få gå en utbildning genom oss måste du vara verksam eller avse att bli verksam inom idrotten
(förening eller förbund). Eventuella förkunskaper till våra utbildningar presenteras i samband med respektive kurs eller föreläsning.
Kallelse/återbud
När du har anmält dig får du en bekräftelse. Därefter skickas en kallelse ut cirka en vecka före kursen. Om
återbud lämnas senare än föreskriven tid debiteras hela avgiften.
Intyg
Varje kursdeltagare får ett intyg som visar att han eller hon har genomgått kursen (gäller ej föreläsningar).
Kursavgift
I inbjudan till respektive utbildning framgår vad som ingår i avgiften. Avgiften faktureras deltagarna efter
avslutad utbildning. Om din förening har gjort skattning och analys kan du ansöka om att få tillbaka en del
av avgiften genom Idrottslyftet - Idrotten Vill.
Nyhetsbrev och Facebook
Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev ”Idrottsutbildningar i Uppland” som skickas ut cirka en gång per månad. Anmäl dig via vår hemsida, www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland genom att klicka i den gula rutan till
höger på sidan eller genom att skicka ett mejl till vår kommunikatör Kajsa Engdahl,
[email protected]
Följ oss gärna på Facebook där vi heter https://www.facebook.com/SISU.Idrottsutbildarna.Uppland
Kontakta oss!
Angelica Källström
Utbildningskoordinator
0706-38 99 07
[email protected]
Martin Eriksson
Idrottskonsulent
0705-85 32 09
[email protected]
Erik Timblad
Idrottskonsulent
0725-36 33 14
[email protected]
Sirpa Maatiala
Idrottskonsulent
0769-42 55 27
[email protected]
Madde Andersson
Idrottskonsulent
0706-25 99 81
[email protected]
14