Våra medlemmar

Våra medlemmar
A
D
Activ Trafic Halmstad
DHR Halland
Ahlbäcks Trafikskola Halmstad
Din Trafikskola Varberg
Alingsås SKBR
Alna Sverige AB
F
Arkå AB Halmstad
FAK Borås
Arla Livsklubben
FAK Halland
Falkenbergs Trafikskola
B
Fartvindens Trafikskola Halmstad
Bengtssons Trafikskola Kungsbacka
FMCK Varberg
Bilkåren Falkenberg
FMK Halland
Bilkåren Halmstad
Bilkåren Hylte
G
Bilkåren Varberg
GLC Flytt AB
Bilprovningen Falkenberg
Göteborgs Bilkår
Bilprovningen Varberg
Göteborgs Stads Parkerings AB
Bilprovningen Halmstad-Flygstaden
Bruhns Trafikskola
H
Haga Mölndals Lastbilscentral
C
Hallands fotbollförbund
Caravan Club Halland
Hallandsidrotten
C-R Johanssons Åkeri Varberg
Halmstad Trafikskola i Hd/Hy/Lm
Cykelfrämjandet Halmstad
Hamn- och gatunämnden, Varbergs
kommun
Cykelfrämjandet i Göteborg
Cykelfrämjandet Varberg
Handelsanställdas förbund
Hem & Samhälle Halland
Husdjurshälsan AB
1(5)
Våra medlemmar
Härryda Bilkår
MHF Hylte
MHF Kungsbacka
IJ
MHF Region Väst
IF Skadeförsäkring AB
MHF Region Väst
JRs Trafikskola Falkenberg
MHF Södra Halland
MHF Södra Wästbo
K
MHF Varberg
KAK Västra avdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden, Laholms
kommun
Korpen Skåne-Halland
Kramérs Trafikskola
Murtans Trafikskola Falkenberg
Kristineheds Trafikövningsplats
Kungsbacka Lastbilcentral ekonomiska
förening
N
NBV Halland
Kungsbacka Trafikskola
Newiran
Körkortcenter Halmstad
Nya Trafikskolan Falkenberg
Körkortsspecialisten Kungsbacka
Nyhems Trafikskola Halmstad
Nämnden för Teknik, Kungsbacka kommun
L
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
OP
Länsförsäkringar Halland
OK ekonomisk förening
Länsstyrelsen Halland
Personskadeförbundet RTP
Peter & Oskar:s Trafikskola Varberg
M
Pilens Trafikskola Laholm
MC-Veteranerna Kungsbacka
PRO Göteborg
MelHus
PRO Halland
MHF Falkenberg
PRO Södra Älvsborg
MHF Halmstad
Region Halland
2(5)
Våra medlemmar
R
Svenska Kommunalarbetarförebundet
Renova AB
Svenska Livsmedelsarbetarförbundet
Roger Forsbergs Trafikskola AB
Svenska transportarbetareförbundet
RPG Halland
Sveriges Åkeriföretag Halland
RTP
Södra Bohusläns Bilkår
RTP Halland
Rustans Trafikskola Varberg
T
Taxi Göteborg ekonomisk förening
S
Taxi Halland AB
SAFER
Taxi Lorensberg AB
Samhällsbyggnadsnämnden, Hylte
kommun
Teknik- och fritidsnämnden, Halmstad
kommun
Schenker
Tekniska nämnden, Falkenbergs kommun
SEKO Poståkeriklubben
Trafikcenter Varberg
SISU Halland
Trafikpedagogen i Askim
Sjödins Trafikskola Triangeln Halmstad
Trafikskolan Rattman Halmstad
SKPF Halland
Transport AB Göteborg Marstrand
SMC Halland
SMC Västra Götalands län
U
SPF Göteborg
UCI Utbildningscentret Iran
SPF Halland
SPRF avd 8
V
SPRF Halland
V Sveriges Bussbranschförening
SRF Halland
Vallås Trafikskola Halmstad
STR Halland
Varbergs Trafikskola
Sweco Infrastruktur AB
Viljans IF
Svensk Bilprovning i Hisings Backa
Volvo Cars
3(5)
Våra medlemmar
Volvo Trucks
Åbro Företagsförening
Yrkesakademin Falkenberg
Förkortningar
DHR (De Handikappades Riksförbund)
FAK (Frivilliga Automobilkåren)
FMCK (Frivilliga Motorcykelkåren)
FMK (Familjens Motorklubb)
MHF (Motorförarnas
Helnykterhetsförbund)
NBV (Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet)
PRO (Pensionärernas Riksorganisation),
RPG (Riksförbundet
Pensionärsgemenskap)
RTP (Personskadeförbundet)
SISU (Svenska Idrottsrörelsens
Studieförbund)
SKPF (Sveriges Kommunalpensionärernas
Förbund)
SMC (Sveriges Motorcyklisters
Centralorganisation)
SPF (Sveriges Pensionärsförbund)
SRF (Synskadades Riksförbund)
SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund)
STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund)
4(5)
Våra medlemmar
5(5)