Program Trolletdagar 29

Plats:
Brofästet Gröndalsvägen 19
13.00-14.30
Genomgång av programmet/Vägbeskrivning
Organisation – Förskolan Trollet från
vuxenperspektiv till barnperspektiv
Jeanette Kennerfalk Förskolechef
Att leva våra valda värden under en dag.
Christina Nilsson Trollet, Ann-Sofie Johansson
Ringdansen och Mimmi Brandén Lokomotivet
14.30-15.00
Fika och baguette – så ni står er till kvällen
15.00-16.30
Några av våra valda verktyg, den pedagogiska
miljön och pedagogisk dokumentation
kopplat till projektet ”att undersöka småkrypens liv”. Anna Gustafsson pedagogista och Anne Wahlgren
pedagog på Ringdansens 1årsavdelning
Förskolan Trollet │ Barn och ungdomsförvaltningen
Tel 0480-45 31 36 [email protected]
2 (4)
Studiebesök på våra förskolor
17.00-19.30
Vi börjar studiebesöken i olika hus för att undvika trängsel
17.00-18.00
Tid för förskolechefer eller andra intresserade som vill diskutera och reflektera runt chefsfrågor med vår förskolechef Jeanette
Kennerfalk. Konferensrummet på Trollet
Karta för att gå mellan förskolorna finns att hämta i föreläsningssalen.
Ni bestämmer själva hur länge ni stannar i varje förskola.
Möjlighet att fotografera förskolans miljö finns, med respekt för våra barn och familjer.
Pedagoger och föräldrar kommer att finnas på avdelningarna för att berätta och svara på
frågor. Frukt, dricka och lite gott kommer att finnas i varje hus. VÄLKOMNA
Adelgatan 9
Tel: 0480-453131
Drottning Blankas väg 3
Tel: 0480-453144
Klunkens backe 10
Tel: 0480-453139
3 (4)
Plats:
Brofästet
Gröndalsvägen 19
Pedagogerna berättar och reflekterar om olika projekt
och dokumentationer utifrån vårt gemensamma tema
”Hållbar framtid”
8.30-10.00
Att skaffa nya glasögon i projektarbetet! En berättelse
om 2 pedagogers resa från att arbeta målfokuserat till
att använda pedagogisk dokumentation som verktyg.
Mimmi Brandén och Emma Edh Pedagoger på Lokomotivets 1- och 4-årsavdelning
10.00-10.30
Fika och fralla
10.30-12.00
På upptäktsfärd mellan gråsugga och byggkloss
– så skapar vi en meningsfull miljö
Marina Sjögren Utepedagog på Trollet
Mia Mylesand Ateljerista
Lämna gärna en kort utvärdering av innehållet i berättelserna, föreläsningarna
och studiebesöken, men även hur ni upplevde upplägget med samma berättelser för alla.
Eventuella åhörarkopior mailar vi till de mailadresser som finns på anmälan som i sin tur vidarebefordrar dessa till övriga
4 (4)
Reflektion efter torsdagens föreläsningar
Reflektion efter studiebesöken
Reflektion efter pedagogernas berättelser på fredagen
Positivt & negativt om att alla fick lyssna på samma berättelser:
Viktiga punkter och insikter
Ideer och handlingsperspektiv för min egen praktik
Frågor som jag gärna vill arbeta vidare med
Vad behövs för att jag ska lyckas vidareutveckla min egen praktik