Våra bästa plommon - E

a
r
å
V
bästa
PLOMMON
Sort av Prunus domesticaZon
‘Allmänt Gulplommon’ E*
1-4
‘Allmänt Rödplommon’ E*
1-4
‘Experimentalfältets Sviskon’ E*
1-4
‘Herman’ E
1-4
‘Jubileum’ E1-3
‘Komet’ E
1-4
‘Opal’ E
1-4
‘Reine Claude d’Althan’ E
1-2
‘Reine Claude d’Oullins’ E
1-4
‘Tunaplommon’ E*
1-5
‘Victoria’ E
1-3
‘Violetta’ E1-4
PBR
PBR
* Rekommenderas främst för zon 3 och uppåt
Sv
en
t er
!
Sorterna rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen,
Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.
skodla
vä x
d e k va l i t e t s
w ww
.eplanta.com