Kontaktuppgifter till habiliteringen i Blekinge

Kontaktuppgifter till habiliteringen i Blekinge
Verksamhetschef: Maj-Lis Olsson
Telefon: 0454-73 21 74
Fax till Karlskrona: 0455-73 43 66
Fax till Karlshamn: 0454-73 21 58
E-post till kliniken: [email protected]
Indelning Karlskrona
Habiliteringen i Karlskrona omfattar Karlskrona kommun och Ronneby kommun.
Telefon: 0455-73 43 67 (telefontid 08.00-09.30)
Övrig tid: 0455-73 44 14
Indelning Karlshamn
Habiliteringen i Karlshamn omfattar Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun och
Olofströms kommun.
Telefon: 0454-73 21 60 (telefontid 08.00-09.30)
Övrig tid: 0454-73 21 69
Habiliteringen Karlskrona
Namn
Magnusson, Therese
Reception
Palm, Karina
Ramberg, Katarina
Tjänst
avdelningschef
Telefontid 8-9.30
teamsekreterare
teamsekreterare
Telefon (0455)
73 43 92
73 43 67
73 44 14
73 43 94
Ronnebyteamet/Brunnen
Teamet har en geografisk uppdelning och omfattar hela Ronneby kommun inklusive Eringsboda,
Hasslö, Nättraby, Allatorp/Rosenholm, Fridlevstad, Tving samt utomlänspatienter.
Namn
Gustafson, Susann
Håkansson, Anna Pia
Larsson, Clara
Lilienberg Mattsson Elisabet
Nilsson, Helen
Olsson, Johanna
Pedersen, Lotta
Henriksson, Åsa
Tjänst
sjuksköterska
specialpedagog
arbetsterapeut
kurator
logoped
sjukgymnast
specialpedagog
PTP-psykolog
Telefon
73 44 13
73 43 91
73 43 95
73 43 77
73 43 73
73 43 87
73 43 75
73 43 68
Karlskronateamet/Källan
Teamet har en geografisk uppdelning och omfattar hela Karlskrona kommun förutom de
områden som ingår i Ronnebyteamet.
Kontaktuppgifter
Namn
Bergqvist, Therese
Gustafson Susann
Ingemansson, Linnea
Johansson, Ann-Marie
Kristensen, Sanna
Nystedt, Terese,
Olsson Engman, Mia
Olsson, Ann-Charlotte
Oskarsson, Lena
Persson, Mia
Rasmussen, Karin
Truedsson, Eva
Tjänst
psykolog
sjuksköterska
PTP-psykolog
psykolog
arbetsterapeut
logoped
habiliteringsöverläkare
sjukgymnast
sjukgymnast
specialpedagog
arbetsterapeut
kurator
Telefon (0455)
73 43 85
73 44 13
73 43 80
73 43 81
73 43 65
73 43 76
73 67 80
73 43 86
73 43 69
73 43 96
73 43 71
73 43 79
Tjänst
Telefontid Ons 8.30-9.45
specialpedagog
PTP-psykolog
habiliteringsöverläkare
sjukgymnast
psykolog
Telefon (0455)
73 43 93
73 43 74
73 43 80
73 67 80
73 43 86
73 43 84
Utredningsteamet Karlskrona
Namn
Telefon för remiss
Ahlberg, Maria
Ingemansson, Linnea
Olsson Engman, Mia
Olsson, Ann-Charlotte
Wollin-Norén, Ingela
Vuxenteamet Karlskrona
Namn
Björkman, Sten
Brantmark, Anette
Gustafson, Susann
Håkansson, Anna Pia
Magnusson, Marianne
Medin, Elisabeth
Nilsson, Helen
Sandberg, Ulla-Britt
Wahlberg, Elina
Tjänst
habiliteringsöverläkare
sjukgymnast
sjuksköterska
specialpedagog
kurator
kurator
logoped
psykolog
arbetsterapeut
Telefon (0455)
73 43 97
73 43 90
73 44 13
73 43 91
73 43 78
73 43 88
73 43 73
73 43 83
73 43 70
Habiliteringen Karlshamn
Namn
Bagan, Ann-Christin
Reception
Klaesson, Karin
Tigerman, Anette
Mia Jonsson
Tjänst
avdelningschef
Telefontid 08.00-09.30
teamsekreterare
teamsekreterare
lokalvårdare
Telefon (0454)
73 21 65
73 21 69
73 21 60
73 21 94
73 21 83
73 21 94
Barnteam 1 Karlshamn
Barnteam 1 har en geografisk uppdelning och omfattar Sölvesborg, Karlshamns innerstad och
Karlshamns östra ytterområden.
Namn
Arvidsson, Pia
Edvardsson, Marie
Garnborn, Gitte
Gradeckiene Svajune
Kärvhag, Barbro
Johansson, Ekaterina
Lindqvist, Jennie
Nilsson, Åsa
Olofsson, Inganäs Kerstin
Olsson, Jenny
Jolsö, Elin
Tjänst
specialpedagog
sjukgymnast
specialpedagog
läkare
logoped
PTP-psykolog
arbetsterapeut
kurator
arbetsterapeut
sjuksköterska
sjukgymnast
Telefon (0454)
73 21 87
73 21 67
73 21 96
73 21 95
73 21 73
73 21 76
tjänstledig
73 21 70
73 21 86
73 21 78 jämna veckor
73 21 88
Barnteam 2 Karlshamn
Barnteam 2 har en geografisk uppdelning och omfattar Olofström, Karlshamns västra och norra
ytterområden.
Namn
Abrahamsson, Bodil
Dolck, Linda
Gradeckiene, Svajune
Ingstorp, Ulrika
Johansson, Ekaterina
Johansson Nikkanen, Ronja
Jolsö, Elin
Martinsson, Kimona
Månsson, Hanna
Olsson, Jenny
Tjänst
kurator
specialpedagog
läkare
arbetsterapeut
PTP-psykolog
logoped
sjukgymnast
Sjukgymnast
sjukgymnast
sjuksköterska
Telefon (0454)
73 21 77
73 21 84
73 21 95
73 21 72
73 21 62
73 21 93
73 21 88
73 21 66
tjänstledig
73 21 78 jämna veckor
Utredningsteam Karlshamn
Namn
Arvidsson, Pia
Edvardsson, Marie
Garnborn, Gitte
Gradeckiene, Svajune
Sederblad, Eva
Tjänst
specialpedagog
sjukgymnast
specialpedagog
läkare
psykolog
Telefon (0454)
73 21 87
73 21 67
73 21 96
73 21 95
73 21 71
IBT-team barn
IBT-teamet omfattar Sölvesborg, Karlshamn, Olofström, Ronneby och Karlskrona.
Namn
Dolck, Linda
Kärvhag Barbro
Tjänst
specialpedagog
logoped
Telefon
0454- 73 21 84
0454 73 21 73
Tjänst
habiliteringsöverläkare
logoped
psykolog
kurator
sjukgymnast
kurator
sjukgymnast
arbetsterapeut
specialpedagog
Telefon (0454)
73 21 85
73 21 82
73 21 81
73 21 75
73 21 68
73 21 79
73 21 88
73 21 64
Tjänstledig
Vuxenteam Karlshamn
Namn
Björkman, Sten
Coldwell, Eva
Flink Törnqvist, Carna
Hylén, Lise-Lott
Karlsson, Ulrika
Ottosson, Åsa
Jolsö, Elin
Von Schantz, Inger
Strågesjö, Margareta