Mäklarerbjudande Fastighetsbyrån i Svedala

Ett erbjudande till dig som köpare
i Brf Boklok Åkerbruket.
Smarta tjänster som ger framförhållning när du ska sälja din
nuvarande bostad.
Du får 10
% rabatt
på mäklara
rvodet
vid försäljn
ing av
befintlig b
ostad.
Vi på Fastighetsbyrån erbjuder dig som ska köpa en bostad i Brf Boklok
Åkerbruket en smidig försäljning av din nuvarande bostad. I lugn och ro
förbereder vi bostaden, fotograferar och sammanställer en presentation
som optimerar en riktigt bra affär.
1
Vi gör en värdering av din bostad och med vår tjänst
Värdebevakaren kan du sedan regelbundet följa hur
värdet på din bostad utvecklas tills det är dags för
försäljning. Det ger en bra framförhållning.
1
3 104% rabatt på arvodet
Vi erbjuder alla köpare i Brf Boklok Åkerbruket 10 % rabatt
på mäklararvodet vid försäljning av befintlig bostad.
Jeanette Levin
Telefon 0709-91 87 07
[email protected]
3 gång”
4
2 “På
Vid köp av nyproduktion har man oftast gott om tid att
planera för försäljning av befintlig bostad. Genom vår
tjänst “På gång” kan du samla intressenter innan
bostaden ens ligger ute till försäljning. När det
sedan är dags att sälja har man redan ett antal
spekulanter att bjuda in till visningen.
Namn
2
Mattias Widgren
Telefon 0709-91 87 01
[email protected]
Telefon (dag)
Fastighetsbyrån
Adress
Mobil
Postadress
E-postadress
Frankeras ej.
Fastighetsbyrån
betalar portot.
SVARSPOST
204 628 27
233 20 Svedala
BO
1 Kostnadsfri
av
2
3 värdering
4
nuvarande bostad