Halvårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

Halvårsrapport 2015 Vårdgivarguiden
2015-09-01
Sid 2
Innehåll
 Om rapporten
 Om Vårdgivarguiden
 Besöksstatistik, 1 januari – 31 juli
 Händelser, 1 januari – 31 juli
 Pågående och planerade projekt
 Kontakt/support
2015-09-01
Sidan 3
Om rapporten
1.
Sammanställning av Vårdgivarguidens besöksstatistik och händelser under första
och andra kvartalet 2015.
2.
Beskrivning av pågående och planerade projekt för tredje och fjärde kvartalet
2015.
 Rapporten finns tillgänglig på:
– HSF:s intranät/vårdgivarguiden
– Vårdgivarguiden.se/om-vardgivarguiden

Rapporten mejlas till:
–
–
–
–
Kommunikatörer i kommunikationsnätverket
Vårdgivarguidens redaktörer
Produktionsledaransvarig för den regionala delen på 1177
Ledningsgrupp E-hit
2015-09-01
Sidan 4
Om Vårdgivarguiden
HSF:s webbplats med
information och tjänster
för vårdgivare i Stockholms
läns landsting.
Har innehåll från nio nedlagda
HSF webbplatser.
Lanserades i mars 2014.
Öppen och transparent,
tillgänglig för alla.
2015-09-01
Sidan 5
Besöksstatistik Vårdgivarguiden
Totalt antal sessioner/ besök per månad
90 000
80 000
70 000
2015
2014
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
December
November
Oktober
September
Augusti
Juli
Juni
Maj
April
Mars
Februari
Januari
0
2015-09-01
Sidan 6
Händelser 1 januari – 31 juni 2015
Aktivitet
Status
ASIH-tjänsten - en tjänst som underlättar för läkaren som remitterar till
avancerad sjukvård i hemmet.
Klar
Väntetider i Stockholms läns landsting – en tjänst som visar hur lång
väntetid de olika vårdgivarna har.
• Tjänsten har funnits tidigare, den nya versionen är mer
användarvänlig och hämtar data från nya utbudstjänsten.
• På sikt kommer funktionen att utvecklas till ett mer kraftfullt
remisstöd för vårdgivarna.
• Vi jobbar nära GUTI-projektet för att möjliggöra detta.
Klar
Analys av sökbeteende, behov.
Klart
Analys av sökfunktionen
Klart
Pilotprojekt telefonsupport (Patientlagen)
Klart
Funktion för nyhetsprenumeration.
Klart
Förbättra navigationen och hittbarheten.
Release oktober
2015-09-01
Sidan 7
ASIH-tjänsten
en tjänst som underlättar för läkare som remitterar
till avancerad sjukvård i hemmet
Tjänsten visar ASiH-vårdgivare
utifrån de geografiska områdena
och deras platstillgång.
2015-09-01
Sidan 8
Funktion för nyhetsprenumeration
En smart prenumerations-tjänst
där besökare på VGG kan
prenumerera på de nyheter som
de är intresserade av.
www.vardgivarguiden.se/prenu
merera/
2015-09-01
Sidan 9
Väntetider i Stockholms läns landsting
Tjänsten visar hur lång väntetid de olika
vårdgivarna har. Detta är en uppdaterad version
av en tidigare tjänst, fokus har lagts på
användarvänlighet.
Informationen hämtas från nya utbudstjänsten.
På sikt kommer funktionen att utvecklas till ett
mer kraftfullt remisstöd för vårdgivarna. Vi jobbar
nära GUTI-projektet för att möjliggöra detta.
2015-09-01
Sidan 10
Förbättra navigationen och hittbarheten,
klart för driftsättning i september.
Sökfunktionen är
synlig på alla sidor
Tydligare navigering.
Huvudingångarna är
alltid synliga.
Tydligare navigering.
”Brödsmulor” ger
ytterligare ett stöd i
navigeringen.
Bakgrunden ändras
från mörk till ljus.
Pågående och planerade projekt
Aktivitet
Status
Redaktionella åtgärder för förbättra
sökupplevelsen på webbplatsen.
Klart november
Tekniska åtgärder för att förbättra
sökfunktionen.
Klart november.
Uppgradera webbplatsen till Epi 8.0 och byta
sökmotor
December/januari 2016
Vidarutveckla tjänsten Väntetider i SLL.
Oktober - december
2015-09-01
Sidan 11