Dödsfall Flik 16.2. Utförd insats signeras av sjuksköterska i tjänst

Dödsfall
Utförd insats signeras av sjuksköterska i tjänst
Kontroll av saknad puls, hjärtslag samt andning. Anteckna tid.
Kontakta läkare om ej annat är överenskommet sedan tidigare.
Meddela anhöriga. Se även andra rutiner på webbsidan.
Skriv bårhusmeddelande och lägg den nära kroppen. Kryssa för om
anhöriga vill ha obduktion. Identitetsband. Fäst det på
handleden/fotleden.
Rengör kroppen och avlägsna sjukvårdsmaterial. Kontrollera om
pacemaker finns; info till läkaren; kryssa för på Bårhusmeddelandet.
Avlägsna smycken och förvara de på säkert sätt tills de överlämnas till
anhöriga.
Hjälp till personalgruppen. Städ av rummet. Hygienartiklar,
sjukvårdsprodukter och hjälpmedel avlägsnas från rummet. Hjälp till vid
tvätt och påklädning. Erbjud anhöriga att vara med. Fina kläder,
högabsorberade inkontinenshjälpmedel.
Samtal med anhöriga. Vid behov samtal med personalen.
Avbeställ Pascal. Läkemedel enligt lokal rutin, se läkemedelspärm.
Skicka meddelande till enhetschef, biståndsbedömare, MAS och Sirkka.
Skriv in i pärm märkt ”utskrivna” namn, dag samt adress till närmast
anhörig.
Registrera i palliativa registret kompletta svar (alla frågor besvarade).
Meddelande till begravningsentreprenören, har anhöriga gjort, om inte
fråga om vi ska göra det?
Den döde hämtas av begravningsentreprenören.
Innan rummet är låst kontroll om eventuella matrester och kylskåp är
tomt, att det inte brinner ljus osv.
Avsluta HSL i MC. Samla Vll´s journalkopior och skicka till HC. Resten
av journalhandlingar skickas till MAS.
Erbjud anhöriga eftersamtalet.
Avsluta i Symfoni
Avsluta i kvalitativa register
Flik 16.2.
SSK/Datum